Marketing si Afaceri Economice Internationale an III


Test Autoevaluare: Drept Comunitar - Sem 1 - 2010-2011 (1582)
Test adaugat de :pauleduardd

1 ) (132 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    . Ce drepturi confera cetatenia europeana cetatenilor statelor membre.
 • a. dreptul la vot si dreptul de candida la alegerile pentru parlamentul european si la alegerile locale in statul de rezidenta, in aceleasi conditii cu cele stabilite pentru cetatenii statului respectiv
 • b. dreptul de a se adresa Mediatorului european, pentru examinarea defectuasa de catre toate institutiile si organele comunitare, inclusiv Curtea de Justitie a comunitatilor europene
 • c. dreptul de a beneficia de accesul la Tribunalul de Prima Instanta
2 ) (138 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Care sunt fondurile de preaderare.
 • a. Fondul Social European
 • b. Programul PHARE
 • c. Fondul European de Investitii
3 ) (92 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Care sunt institutiile consultative si de avizare.
 • a. Curtea de Conturi
 • b. Comitetul Economic si Social
 • c. Comisia Europeana
4 ) (35 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Ce tratat a semnat Romania in calitate de stat membru al Uniunii Europene.
 • a. Tratatul de la Amsterdam
 • b. Tratatul de la Nisa
 • c. Tratatul de la Lisabona
5 ) (32 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Unde s-a desfasurat Conferinta Interguvernamentala de revizuire a Tratatului de la Amsterdam.
 • a. Paris
 • b. Torino
 • c. Laecken
6 ) (115 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Cand a luat fiinta Sistemul Monetar European (SME).
 • a. 1970
 • b. 1972
 • c. 1979
7 ) (139 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Care sunt obiectivele instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare (ISPA).
 • a. protectia mediului inconjurator
 • b. imbunatatirea infrastucturii pentru dezvoltarea rurala si agricola
 • c. dezvoltarea resurselor umane
8 ) (104 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Care au fost conditiile pentru care statele membre ale Uniunii Europene au convenit infiintarea Bancii Centrale Europene.
 • a. dezvoltarea Uniunii Economice si Monetare si introducerea monedei unice europene
 • b. finantarea investitiilor majore in infrastructura ale statelor membre
 • c. realizarea pietei unice si a coeziunii economice si sociale
9 ) (134 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Cand a fost adoptata Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.
 • a. 1993
 • b. 2000
 • c. 2004 .
10 ) (78 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Cand a fost creat Tribunalul de Prima Instanta al Comunitatilor Europene.
 • a. 1988
 • b. 1993
 • c. 2000
11 ) (16 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Unde au inceput negocierile interguvernamentale care au dus la elaborarea coordonatelor Pietei Comune?
 • a. Paris
 • b. Roma
 • c. Bruxelles
12 ) (90 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Cine poate fi membru al Curtii de Conturi.
 • a. orice reprezentant al unui stat membru al Uniunii Europene
 • b. un fost membru al Curtii de Conturi nationale dintr-un stat membru al Uniunii Europene
 • c. un reprezentant al diverselor componente economice si sociale ale societatii civile dintr-un stat membru al Uniunii Europene
13 ) (33 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Ce functie a fost creata prin Tratatul de la Amsterdam.
 • a. secretar general al Consiliul European
 • b. √énalt Reprezentant pentru Politica Externa si de Securitate Comuna
 • c. Presedintele Parlamentului European
14 ) (113 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Pentru ce se utilizeaza dreptul special de tragere (DST)
 • a. mijloc de plata intre FMI si membrii sai
 • b. valuta de rezerva
 • c. numerar pentru mecanismul ratei de schimb
15 ) (20 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Ce s-a creat prin fuziunea institutionala insituita de Tratatul de fuziune a executivelor?
 • a. un buget unic si o administratie unica comunitara
 • b. unificarea comunitatilor europene
 • c. statutul diferentiat al functiei publice comunitare

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: