Marketing si Afaceri Economice Internationale an II


Test Autoevaluare: Finantele intreprinderii - Sem 2 - 2010-2011 (1079)
Test adaugat de :pauleduardd

1 ) (157 - SINGLE SELECT) (E ai ales : )
   Structura bilantului unei intreprinderi se prezinta astfel (mii lei):
     A. Activ:
     - active imobilizate = 300.000;
     - active circulante = 200.000 din care:
     - stocuri = 80.000;
     - creante = 70.000;
     - disponibilitati banesti = 50.000.
     B. Pasiv:
     - capitaluri proprii = 290.000;
     - datorii totale = 210.000 din care:
     - credite pe termen mediu si lung = 60.000.
    Lichiditatea imediata si rata solvabilitatii generale sunt:
 • a. 1,3; 0,95;
 • b. 0,3; 2,4;
 • c. 0,5; 1,7;
 • d. 1,4; 0,7;
 • e. 0,8; 3,3.
2 ) (178 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Situatiile probabilistice sunt acelea in care:
 • a. au putut fi identificate toate cazurile posibile, in mod precis si probabilizate;
 • b. nu au putut fi identificate toate eventualitatile in mod precis;
 • c. au putut fi identificate toate cazurile posibile in mod precis;
 • d. au fost identificate toate eventualitatile si nu li s-au putut asocia anumite probabilitati.
3 ) (123 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Programele informatice create sau achizitionate se amortizeaza:
 • a. in functie de gradul de uzura fizica;
 • b. in functie de gradul de uzura morala;
 • c. in functie de durata probabila de utilizare, care insa nu poate depasi 5 ani;
 • d. in 5 ani;
 • e. pe durata prevazuta pentru utilizarea lor de catre detinator.
4 ) (13 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Pe baza informatiilor de mai jos stabiliti profitul net (PN) si rata marjei asupra cheltuielilor variabile (MCV%): cifra de afaceri 1.200 mil. u.m., cheltuieli fixe 96 mil.
 • a. PN = 135 mil. u.m. si MCV = 23%;
 • b. PN = 180 mil. u.m. si MCV = 23%;
 • c. PN = 207 mil. u.m. si MCV = 23%;
 • d. PN = 824 mil. u.m. si MCV = 31,3%
 • e. PN = 207 mil. u.m. si MCV = 15%
5 ) (79 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Fluxurile sunt:
 • a. financiare si reale;
 • b. materiale si monetare;
 • c. fixe si circulante;
 • d. materiale si nemateriale;
 • e. totalitatea intrarilor materiale.
6 ) (51 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Bilantul unei societati la sfarsitul exercitiului se prezinta astfel:
   - mil. u.m. -
Elemente Valori la inceputul
exercitiului (0) Valori la sfarsitul
exercitiului (1)
Active imobilizate 1.360 1.220
Active circulante 350 1.190
Total activ 1.710 2.410
Capitaluri proprii 770 960
Datorii financiare 880 1.330
Datorii din exploatare 60 120
Total pasiv 1.710 2.410
   Informatii din contul de profit si pierdere: venituri din vanzarea produselor finite 2.440 mil. u.m., venituri din prestari servicii 950 mil. u.m., cheltuieli platibile 2.710 mil. u.m. din care consumuri de la terti 2.000 mil. u.m., cheltuieli cu amortizarea 290 mil. u.m., cheltuieli cu dobanzile 132 mil. u.m. Cota de impozit pe profit 25%. Pe baza informatiilor prezentate activul economic (Activ ec1), rata rentabilitatii financiare (Rf) si rata rentabilitatii economice (Rec) au urmatoarele valori:
   Activ ec 1 Rf Rec
   (mil. u.m.) (%) (%)
 • a. 2.290 45,45 59,7
 • b. 2.340 38,48 47,96
 • c. 2.290 25,13 19,73
 • d. 290 35,4 29,6
 • e. 1.650 38,48 35,6
7 ) (55 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Rentabilitatea financiara este influentata favorabil de catre indatorare daca:
 • a. rata rentabilitatii economice < rata de rotatie a capitalurilor;
 • b. rata rentabilitatii economice > rata dobanzii;
 • c. rata rentabilitatii economice = rata dobanzii;
 • d. rata rentabilitatii financiare = rata rentabilitatii economice;
 • e. rata rentabilitatii economice < rata dobanzii.
8 ) (162 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Criteriile de baza ale gestiunii financiare sunt:
 • a. gospodarirea;
 • b. economisirea;
 • c. autonomia functionala;
 • d. prevederea.
9 ) (175 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Rata de actualizare folosita in calculul valorii actualizate nete VAN poate fi:
 • a. rata rentabilitatii estimata;
 • b. rata dobanzii fara risc;
 • c. rata interna de randament;
 • d. rata medie de randament a titlurilor pe piata financiara;
10 ) (6 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Pe baza informatiilor prezentate stabiliti intervalul mediu dintre aprovizionari succesive si stocul curent:
Intervalul dintre doua aprovizionari
succesive (zile) Cantitatea aprovizionata
(tone)
30 2.000
40 2.500
10 1.000
60 4.000
50 3.500
Necesarul anual de aprovizionat este de 15.000 u.m..
 • a. 45 zile si 1.875 u.m.;
 • b. 20 zile si 833,33 u.m.;
 • c. 29 zile si 1.208,3 u.m.;
 • d. 45 zile si 360.000 u.m.;
 • e. 20 zile si 1.875 u.m.
11 ) (179 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Situatiile de incertitudine sunt acelea in care:
 • a. au fost identificate toate cazurile posibile dar nu li s-au putut asocia anumite probabilitati;
 • b. au fost identificate toate cazurile posibile, in mod precis si probabilizate;
 • c. au fost identificate toate eventualitatile si li s-au putut asocia anumite probabilitati;
 • d. exista posibilitatea ca alte evenimente neprevazute sa se adevereasca.
12 ) (5 - SINGLE SELECT) (E ai ales : )
   Structura vanzarilor (inclusiv TVA) pentru ultimele 6 luni ale exercitiului N+1 se prevede a fi urmatoarea: iulie 900.000 u.m.; august 1.000.000 u.m.; septembrie 1.200.000 u.m.; octombrie 1.600.000 u.m.; noiembrie 1.800.000 u.m.; decembrie 2.000.000 u.m.. Incasarile din vanzarile lunare se realizeaza astfel: 40% in luna vanzarii, 50% dupa 30 zile de la data vanzarii, iar diferenta dupa 60 zile de la data vanzarii . Valoarea creantelor din bilantul exercitiului N+1 va fi:
 • a. 1.400.000 u.m.;
 • b. 2.180.000 u.m.;
 • c. 1.200.000 u.m.;
 • d. 1.450.000 u.m.;
 • e. 1.380.000 u.m.
13 ) (93 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Efectul de levier financiar pozitiv al intreprinderii se produce cand:
 • a. rentabilitatea financiara este mai mare sau egala cu rentabilitatea economica;
 • b. rentabilitatea economica este superioara ratei costului mediu ponderat al capitalului;
 • c. rentabilitatea economica este superioara ratei costului capitalului imprumutat;
 • d. rentabilitatea financiara este superioara ratei costului capitalului imprumutat;
 • e. rentabilitatea financiara este superioara ratei costului mediu ponderat al capitalului.
14 ) (13 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   O societate comerciala doreste sa realizeze 12.000 bucati din produsul C, consumul specific fiind 0,7 tone, iar pretul de aprovizionare 3.000 u.m./tona.
Intervalul dintre doua aprovizionari
succesive (zile) Cantitatea aprovizionata
(tone)
30 2.000
40 2.500
10 1.000
60 4.000
50 3.500
Pe baza informatiilor prezentate intervalul mediu de abatere si stocul de siguranta au urmatoarele valori:
 • a. 45 zile si 3.150.000 u.m.;
 • b. 10,3 zile si 721.000 u.m.;
 • c. 10,3 zile si 1.030.000 u.m.;
 • d. 34,7 zile si 2.429.000 u.m.;
 • e. 45 zile si 721.000 u.m.
15 ) (161 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Componentele de baza ale gestiunii financiare sunt:
 • a. deciziile si operatiunile financiare;
 • b. regulile de baza;
 • c. obiectivele pe termen lung, mediu si scurt;
 • d. metodele de gestiune.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: