Marketing si Afaceri Economice Internationale an II


Test Autoevaluare: Finantele intreprinderii - Sem 2 - 2010-2011 (1079)
Test adaugat de :pauleduardd

1 ) (37 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
   Sunt bugete cu caracter restrictiv:
    A) bugetul productiei;
    B) bugetul de trezorerie:
    C) bugetul investitiilor;
    D) bugetul administratiei;
    E) bugetul vanzarilor.
Alegeti varianta corecta de raspuns:
 • a. A+B
 • b. B+C+D
 • c. B+E
 • d. C+D
 • e. A+B+C
2 ) (139 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Bilantul lichiditatii este construit conform:
 • a. intereselor furnizorilor;
 • b. opticii creditorilor;
 • c. opticii personalului;
 • d. intereselor actionarilor;
 • e. opticii creditorilor si personalului.
3 ) (21 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Dispuneti de urmatoarele informatii: valoarea vanzarilor (inclusiv TVA) pentru semestrul I exercitiul N+1 12.000 u.m., uniform repartizata in cadrul semestrului, frecventa medie a incasarilor 30% in luna vanzarii, 35% in luna urmatoare vanzarii, 25% peste 60 zile de la data vanzarii si diferenta peste trei luni de la data vanzarii. Valoarea incasarilor (inclusiv TVA) pentru semestrul al II-lea exercitiul N a fost de 108.000 u.m., uniform repartizata in timp. Incasarile in lunile ianuarie si martie vor fi:
 • a. 18.600 u.m. si 19.800 u.m.;
 • b. 6.000 u.m. si 18.000 u.m.;
 • c. 26.000 u.m. si 38.000 u.m.;
 • d. 12.600 u.m. si 19.800 u.m.;
 • e. 18.600 u.m. si 20.000 u.m.
4 ) (145 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
   Echilibrul financiar este respectat atunci cand resursele stabile acopera:
 • a. imobilizarile nete si nevoia de fond de rulment de exploatare;
 • b. imobilizarile nete si fondul de rulment;
 • c. imobilizarile bute si nevoia de fond de rulment globala;
 • d. imobilizarile brute si nevoia de fond de rulment de exploatare;
 • e. imobilizarile brute si fondul de rulment.
5 ) (30 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Decizia de finantare:
 • a. sta la baza alegerii intre sursele proprii de capital si cele imprumutate;
 • b. se ia de catre managerul compartimentului financiar-contabil;
 • c. are drept scop finantarea ciclului de exploatare;
 • d. se ia pentru a diminua subventiile;
 • e. se face in orice moment al exploatarii.
6 ) (53 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Necesarul anual de aprovizionat pentru materiale este de 40.500 tone, pretul unitar de aprovizionare este de 3.000 u.m.. Costul de depozitare este de 0,6 u.m. anual pentru o unitate de stoc, iar costul pregatirii unei comenzi este de 2.000 u.m. Stocul optim si numarul de aprovizionari au urmatoarele valori:
 • a. 300 tone si 2,66 aprovizionari;
 • b. 300 tone si 135 aprovizionari;
 • c. 450 tone si 90 aprovizionari;
 • d. 450 tone si 4 aprovizionari;
 • e. 90 tone si 4 aprovizionari.
7 ) (85 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Fondul de rulment se calculeaza:
 • a. capitalul permanent – active imobilizate sau active circulante – resurse de trezorerie;
 • b. activ – pasiv;
 • c. active imobilizate – active circulante;
 • d. capital permanent – capital propriu;
 • e. datorii – creante.
8 ) (79 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Fluxurile sunt:
 • a. financiare si reale;
 • b. materiale si monetare;
 • c. fixe si circulante;
 • d. materiale si nemateriale;
 • e. totalitatea intrarilor materiale.
9 ) (69 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Cantitatile aprovizionate si intervalele dintre doua aprovizionari succesive sunt urmatoarele:
Intervalul dintre doua aprovizionari succesive (zile) Cantitatea aprovizionata
(kg)
40 2.000
50 3.000
30 1.500
60 4.500
70 6.000
Stiind ca necesarul anual de aprovizionat este de 72.000 u.m., stocul curent va fi:
 • a. 11.360 u.m
 • b. 45.633,8 u.m
 • c. 24.600 u.m
 • d. 11.720 u.m
 • e. 28.800 u.m
10 ) (150 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
   Fluxul de numerar net, determinat in bugetul activitatii de trezorerie cuprinde:
 • a. fluxul de numerar din activitatea de baza, activitatea auxiliara si anexa;
 • b. fluxul de numerar din activitatea de exploatare, activitatea auxiliara si anexa;
 • c. fluxul de numerar din activitatea totala (la intern si la export);
 • d. fluxul de numerar din activitatea de exploatare, de investitii si financiara.
 • e. diferenta intre incasarile si platile totale.
11 ) (18 - SINGLE SELECT) (E ai ales : )
   Pe baza analizei patrimoniale, o intreprindere este solvabila daca indeplineste urmatoarele conditii:
    A) capitalurile proprii = capitalurile imprumutate;
    B) datoriile pe termen lung = datoriile pe termen scurt;
    C) activul imobilizat > datoriile pe termen scurt;
    D) activul imobilizat = capitalurile permanente;
    E) activul circulant = datoriile de exploatare.
Alegeti varianta corecta de raspuns:
 • a. A+B
 • b. B+C
 • c. A+D
 • d. B+E
 • e. D+E
12 ) (208 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   In economia de piata functiile profitului ar putea capata urmatoarele directii:
 • a. asigura indeplinirea functiei comerciale a intreprinderii;
 • b. asigura indeplinirea functiei sociale a intreprinderii;
 • c. asigura indeplinirea functiei de personal a intreprinderii;
 • d. asigura indeplinirea functiei financiare a intreprinderii;
13 ) (70 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   In cadrul leasing-ului se asigura:
 • a. o forma speciala de inchiriere a bunurilor imobiliare (mobiliare)
 • b. o finantare a noilor imobilizari
 • c. o amortizare lineara a bunurilor
 • d. avantaje numai pentru utilizator
 • e. avantaje numai pentru locator
14 ) (205 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Printre destinatiile profitului net la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome intalnim:
 • a. rezervele legale;
 • b. cota managerului;
 • c. pana la 20 % pentru participarea salariatilor la profit;
 • d. prime anuale;
15 ) (160 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   In sens larg gestiunea cuprinde mai multe etape:
 • a. previziunea si organizarea;
 • b. coordonarea si antrenarea;
 • c. informarea si decizia;
 • d. analiza si indrumarea;

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: