Marketing si Afaceri Economice Internationale an II


Test Autoevaluare: Finantele Intreprinderii buna - Sem 2 - 2009-2010 (6305)
Test adaugat de :pauleduardd

1 ) (208 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   In economia de piata functiile profitului ar putea capata urmatoarele directii:
 • a. asigura indeplinirea functiei comerciale a intreprinderii;
 • b. asigura indeplinirea functiei sociale a intreprinderii;
 • c. asigura indeplinirea functiei de personal a intreprinderii;
 • d. asigura indeplinirea functiei financiare a intreprinderii;
2 ) (109 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
   Plasamentele de capital pe termen scurt cuprind:
 • a. stocuri de active circulante, titluri de participare la capitalul altor intreprinderi, creante si valori de incasat, disponibilitati banesti;
 • b. stocuri de active circulante, creante legate de participatiuni, titluri de plasament si valori de incasat, disponibilitati banesti;
 • c. stocuri de active circulante, cheltuieli de constituire si inmatriculare, creante si valori de incasat, disponibilitati banesti;
 • d. stocuri de active circulante, creante si titluri de plasament si valori de incasat, disponibilitati banesti;
 • e. stocuri de active circulante, programele informatice, creante si valori realizabile in termen scurt, disponibilitati banesti.
3 ) (207 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Pasivele de exploatare luate in calculul NFRE includ:
 • a. datoriile minime si permanente fata de terti amanate la plata fata de momentul datorarii, datorita sistemului de decontare a platilor practicat in economie sau a termenelor fixe de plata legiferate;
 • b. datoriile fata de furnizorii si creditorii financiari;
 • c. datoriile si creditele pe termen scurt, mediu si lung;
 • d. totalul datoriilor din bilant.
4 ) (87 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Determinarea profitului se realizeaza ca:
 • a. diferenta dintre venituri si cheltuieli;
 • b. suma a tuturor veniturilor;
 • c. suma a incasarilor;
 • d. cifra de afaceri – TVA;
 • e. suma de valoare adaugata.
5 ) (198 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Printre situatiile in care se foloseste valoarea contabila intalnim:
 • a. intocmirea bilantului contabil;
 • b. calcularea indicatorilor de rotatie;
 • c. intocmirea contului de profit si pierdere;
 • d. intocmirea bugetului activitatii generale.
6 ) (127 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Pentru un mijloc fix iesit din functiune la 01 noiembrie, numarul lunilor de nefunctio-nare in anul iesirii din functiune este:
 • a. 12 luni;
 • b. 1 luna;
 • c. 0 luni;
 • d. 6 luni;
 • e. 3 luni.
7 ) (85 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Fondul de rulment se calculeaza:
 • a. capitalul permanent – active imobilizate sau active circulante – resurse de trezorerie;
 • b. activ – pasiv;
 • c. active imobilizate – active circulante;
 • d. capital permanent – capital propriu;
 • e. datorii – creante.
8 ) (41 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Previziunea vanzarilor (inclusiv TVA) la SC COM SA pentrul trimestrul I al exercitiului N+1 este
urmatoarea: ianuarie 40.000 u.m., februarie 50.000 u.m., martie 60.000 u.m. Incasarile se realizeaza
astfel: 40% in luna urmatoare vanzarii si 60% peste 60 de zile de la data vanzarii. Stabiliti varianta
corecta a incasarilor pe luna martie a exercitiului N+1.
 • a. 0 u.m.
 • b. 16.000 u.m.
 • c. 44.000 u.m.
 • d. 60.000 u.m.
 • e. 28.000 u.m
9 ) (219 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   La societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, profitul net se repartizeaza pe urmatoarele destinatii:
 • a. pana la 5 % pentru participarea salariatilor la profit;
 • b. pana la 10 % pentru participarea salariatilor la profit;
 • c. pana la 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat;
 • d. 10 % cota managerului.
10 ) (57 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Bilantul unei societati la sfarsitul exercitiului se prezinta astfel:
   - mil. u.m. -
Elemente Valori la inceputul
exercitiului (0) Valori la sfarsitul
exercitiului (1)
Active imobilizate 1.360 1.220
Active circulante 350 1.190
Total activ 1.710 2.410
Capitaluri proprii 770 960
Datorii financiare 880 1.330
Datorii din exploatare 60 120
Total pasiv 1.710 2.410
   Informatii din contul de profit si pierdere: venituri din vanzarea produselor finite 2.440 mil. u.m., venituri din prestari servicii 950 mil. u.m., cheltuieli platibile 2.710 mil. u.m. din care consumuri de la terti 2.000 mil. u.m., cheltuieli cu amortizarea 290 mil. u.m., cheltuieli cu dobanzile 132 mil. u.m. Cota de impozit pe profit 25%. Pe baza informatiilor prezentate activul economic (Activ ec1), rata rentabilitatii financiare (Rf) si rata rentabilitatii economice (Rec) au urmatoarele valori:
   Activ ec 1 Rf Rec
   (mil. u.m.) (%) (%)
 • a. 2.290 45,45 59,7
 • b. 2.340 38,48 47,96
 • c. 2.290 25,13 19,73
 • d. 290 35,4 29,6
 • e. 1.650 38,48 35,6
11 ) (192 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Soldul furnizorilor luat in calculul nevoii de fond de rulment de exploatare se determina in
functie de:
 • a. consumul zilnic de materii prime in anul curent in preturi inclusiv TVA si durata de rotatie a furnizorilor din anul de baza;
 • b. consumul zilnic de materii prime in anul curent in preturi exclusiv TVA si durata de rotatie a furnizorilor din anul de baza;
 • c. productia zilnica a exercitiului in cost complet si durata de rotatie a furnizorilor din anul de baza;
 • d. productia zilnica a exercitiului in preturi de productie si durata creditului comercial prevazuta in contractele cu furnizorii incheiate pentru anul de plan.
12 ) (23 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Dispuneti de urmatoarele informatii: valoarea vanzarilor (inclusiv TVA) pentru semestrul I exercitiul N+1 12.000 u.m., uniform repartizata in cadrul semestrului, frecventa medie a incasarilor 30% in luna vanzarii, 35% in luna urmatoare vanzarii, 25% peste 60 zile de la data vanzarii si diferenta peste trei luni de la data vanzarii. Valoarea incasarilor (inclusiv TVA) pentru semestrul al II-lea exercitiul N a fost de 108.000 u.m., uniform repartizata in timp. Incasarile in lunile ianuarie si martie vor fi:
 • a. 18.600 u. m. si 19.800 u.m.;
 • b. 6.000 u. m. si 18.000 u.m.;
 • c. 26.000 u. m. si 38.000 u.m.;
 • d. 12.600 u. m. si 19.800 u.m.;
 • e. 18.600 u. m. si 20.000 u.m.
13 ) (24 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Pentru exercitiul incheiat dispuneti de urmatoarele informatii: active circulante 18.000 u.m.; datorii din exploatare 12.000 u.m.; cifra de afaceri 27.000 u.m.. Pentru anul urmator se estimeaza o crestere a cifrei de afaceri cu 20%, uniform repartizata pe trimestre. Activele circulante nete pentru anul urmator vor avea urmatorul nivel:
 • a. 1.200 u. m.;
 • b. 24.300 u. m.;
 • c. 7.200 u. m.;
 • d. 7.111,11 u. m.;
 • e. 145.800 u. m.
14 ) (46 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   In activitatea economica activele financiare sunt utilizate pentru:
 • a. procurarea activelor reale si angajarea capitalului uman;
 • b. producerea de imobilizari;
 • c. comercializarea de bunuri si servicii;
 • d. plata furnizorilor de materii prime si materiale;
 • e. achizitia de materiale necesare desfasurarii activitatii.
15 ) (66 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   In conditiile unei rate nominale a rentabilitatii economice de 180% si a unei rate a inflatiei de 140%, rata reala a rentabilitatii economice este:
 • a. 18 %;
 • b. 16,6 %;
 • c. 40 %;
 • d. 75 %;
 • e. 33,3 %

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: