Marketing si Afaceri Economice Internationale an I


Test Autoevaluare: Drept Civil si Comercial 1 - Sem 1 - 2009-2010 (2715)

1 ) (109 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Alaturi de conditiile generale, pentru angajarea raspunderii comitentului se cer intrunite urmatoarele conditii speciale:
    1) vinovatia prepusului la data savarsirii faptei ilicite
    2) existenta raportului de prepusenie la data savarsirii faptei ilicite
    3) savarsirea faptei ilicite de catre prepus in functiile ce i-au fost incredintate de comitent
 • a. 1+2
 • b. 2+3
 • c. 1+2+3
2 ) (24 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    In cazul ocrotirii minorilor prin parinti, masurile privitoare la persoana si bunurile copiilor se iau de catre:
    1) Parinti, de comun acord
    2) Prin tutore sau curator
    3) In anumite situatii, de catre unul din parinti.
 • a. 1+2
 • b. 2+3
 • c. 1+3
3 ) (63 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Prin obiect al actului juridic civil se intelege:
    1) actiunile sau inactiunile la care partile sunt indreptatite sau de care sunt tinute
    2) conduita partilor actului juridic civil
    3) obiectivul urmarit de parti la incheierea actului juridic civil
 • a. 1+3
 • b. 1+2
 • c. 2+3
4 ) (2 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Elementele structurale ale normei juridice sunt:
 • a. generalitatea, impersonalitatea,obligativitatea
 • b. subiectele, continutul si obiectul
 • c. ipoteza, dispozitia si sanctiunea
5 ) (141 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
    Functiile nulitatii sunt:
 • a. sanctionatorie, preventiva, executorie
 • b. sanctionatorie, preventiva, mijloc de garantare a principiului legalitatii
 • c. preventiva, reparatorie, sanctionatorie, compensatorie
6 ) (10 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Hotararea declarativa de moarte produce incetarea capacitatii de folosinta a persoanei fizice:
 • a. da
 • b. nu
 • c. in anumite situatii
7 ) (34 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Au caracter absolut:
    1) dreapturile personale nepatrimoniale
    2) drepturile reale
    3) drepturile de creanta
 • a. 1+2+3
 • b. 2+3
 • c. 1+2
8 ) (22 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
    Patrimoniul propriu al persoanei juridice este format din doua laturi: cea activa, cuprinzand drepturile patrimoniale (reale ori de creanta) si cea pasiva cuprinzand obligatiile patrimoniale (contractuale ori extracontractuale).
  
 • Adevarat Fals
9 ) (26 - DA/NU) (F ai ales : )
    Actele unilaterale, bilaterale sau multilaterale sunt clasificate dupa efectele produse?
  
 • DA NU
10 ) (30 - DA/NU) (F ai ales : )
    Capacitatea de a contracta, consimtamantul valabil al partilor care se obliga, un obiect determinat si o cauza licita sunt modalitati ale actului juridic?
  
 • DA NU
11 ) (53 - DA/NU) (A ai ales : )
    Masura curatelei inceteaza prin ridicarea ei ca urmare a disparitiei cauzei care au generat-o.
  
 • DA NU
12 ) (7 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
    Norma juridica este o regula de conduita care are caracter religios, politic si moral.
  
 • Adevarat Fals
13 ) (1 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
    Este termenul un eveniment viitor si nesigur ca realizare, pana la care se amana fie inceperea, fie stingerea posibilitatii de exercitare a dreptului subiectiv?
  
 • Adevarat Fals
14 ) (2 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
    Nulitatea absoluta a actului juridic civil opereaza in urmatoarele cazuri:
- lipsa totala a consimtamantului;
- lipsa (nevalabilitatea) obiectului actului juridic civil;
- frauda legii;
- incalcarea ordinii publice.
Aceasta enumerare are caracter doar exemplificativ?
  
 • Adevarat Fals
15 ) (143 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Nulitatea relativa poate fi operata in urmatoarele cazuri:
 • a. atunci cand exista vicii de consimtamant
 • b. lipsa discernamantului in momentul incheierii actului
 • c. in ambele situatii

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: