Marketing si Afaceri Economice Internationale an I


Test Autoevaluare: Drept Civil si Comercial 1 - Sem 1 - 2009-2010 (2715)

1 ) (142 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Nulitatea absoluta opereaza in urmatoarele cazuri:
 • a. lipsa totala a consimtamantului, lipsa sau nevalabilitatea obiectului juridic civil, lipsa cauzei, cauza ilicita sau imorala
 • b. incalcarea ordinii publice, frauda legii
 • c. in ambele situatii
2 ) (101 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Pentru angajarea raspunderii pentru fapta proprie se cer intrunite cumulativ urmatoarele conditii:
    1) existenta unui prejudiciu
    2) existenta unei fapte ilicite
    3) existenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu
    4) existenta culpei
 • a. 1+2+4
 • b. 2+3
 • c. 1+2+3+4
3 ) (105 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    In cadrul unei actiuni formulata de victima faptei ilicite, avand ca obiect plata despagubirilor, repararea prejudiciului se face in functie de principiile:
    1) repararii prin echivalent
    2) repararii integrale
    3) repararii in natura
 • a. 1+2
 • b. 1+3
 • c. 2+3
4 ) (126 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Cauzele de suspendare a prescriptiei extinctive :
    1) cat timp cel impotriva caruia curge termenul de prescriptie este impiedicat de un caz de forta majora sa faca acte de intrerupere
    2) pe timpul cat creditorul sau debitorul fac parte din Fortele Armate ale Romaniei, iar acestea sunt puse pe picior de razboi
    3) pana la rezolvarea reclamatiei administrative - in situatia unui contract de transport, prestari servicii, posta, telecomunicatii - dar cel mai tarziu pana la expirarea termenului de 3 luni socotit de la inregistrarea reclamatiei
 • a. 1+3
 • b. 2+3
 • c. 1+2+3
5 ) (2 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Elementele structurale ale normei juridice sunt:
 • a. generalitatea, impersonalitatea,obligativitatea
 • b. subiectele, continutul si obiectul
 • c. ipoteza, dispozitia si sanctiunea
6 ) (65 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Pentru a fi valabila, cauza actului juridic trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
 • a. sa existe
 • b. sa fie posibila
 • c. sa fie determinata sau determinabila
7 ) (4 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
    Este adevarat ca intre marturie si marturisire, nu exista nici o deosebire sub aspectul fortei probante?
  
 • Adevarat Fals
8 ) (43 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    actele juridice ale minorului cu capacitate de exercitiu restransa se incheie de catre:
 • a. reprezentantul legal
 • b. minor
 • c. minor, cu incuviintarea prealabila a parintilor sau tutorelui.
9 ) (85 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Efectele contractului sunt guvernate de principiile :
    1) obligativitatii
    2) relativitatii
    3) opozabilitatii
 • a. 1+2
 • b. 1+2+3
 • c. 1+3
10 ) (98 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Imbogatirea fara justa cauza este:
 • a. faptul juridic licit prin care patrimoniul unei persoane este marit pe seama patrimoniului altei persoane, fara ca pentru aceasta sa existe un temei juridic
 • b. executarea de catre o persoana a unei obligatii la care nu era tinuta si pe care a facut-o fara intentia de a plati datoria altuia
 • c. operatiunea juridica ce consta in faptul ca o persoana intervine, prin fapta sa voluntara si unilaterala, savarsind acte materiale sau juridice in interesul altei persoane, fara a fi primit mandat din partea acesteia.
11 ) (131 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Conditiile esentiale pentru formarea contractelor sunt:
 • a. capacitatea de a contracta, consimtamantul valabil al partii care se obliga
 • b. un obiect determinat, o cauza licita, capacitatea de a contracta
 • c. consimtamantul valabil al partii care se obliga, un obiect determinat, o cauza licita, capacitatea de a contracta
12 ) (53 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
    Este declarativ actul juridic civil
 • a. care da nastere la un drept subiectiv civil care n-a existat anterior
 • b. care are ca efect stramutarea unui drept subiectiv civil dintr-un patrimoniu in alt patrimoniu
 • c. care are ca efect consolidarea ori definitivarea unui drept subiectiv preexistent
13 ) (52 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
    Este translativ actul juridic civil:
 • a. care are ca efect stramutarea unui drept subiectiv civil dintr-un patrimoniu in alt patrimoniu
 • b. care are ca efect consolidarea ori definitivarea unui drept subiectv preexistent
 • c. care da nastere la un drept subiectiv civil care n-a existat anterior
14 ) (27 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
    Statul este persoana juridica in raporturile in care participa nemijlocit, in nume propriu, ca subiect de drepturi si obligatii.
  
 • Adevarat Fals
15 ) (8 - DA/NU) (F ai ales : )
    Principalul izvor de drept civil il constituie Codul de procedura civila?
  
 • DA NU

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: