Limba si Literatura Romana an III


Test Autoevaluare: Practica pedagogica - Sem 2 - 2009-2010 (726)
Test adaugat de :dragomirangela

1 ) (27 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   În practica pedagogică, studenţii:
 • a. învaţă să proiecteze, să realizeze şi să evalueze o secvenţă didactică, o lecţie, un grup de lecţii, un modul de lecţii;
 • b. învaţă să elaboreze fişe de asistenţă şi fişe de evaluare, în funcţie de lecţiile la care se asistă;
 • c. ambele variante prezentate.
2 ) (6 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   …………….este profesorul de specialitate dintr-o şcoală sau liceu care are responsabilitatea de a conduce şi coordona practica pedagogică a studenţilor, prin intermediul căreia aceştia aplică noţiunile şi cunoştinţele de metodică dobândite în facultate şi învaţă să predea.
 • a. mentorul
 • b. metodistul
 • c. pedagogul
3 ) (2 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu se efectuează in cadrul Nivelului I (initial) de certificare pentru profesia didactica.
 • Adevarat Fals
4 ) (53 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Planul de invatamant al programului de studii psihopedagogice pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică cuprinde practica pedagogică :
 • a. Practica pedagogica in invatamantul primar si gimnazial
 • b. Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu
 • c. Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu şi invatamantul liceal
 • d. Practică pedagogică în învăţământul liceal si universitar
5 ) (49 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   În Proiectul de lectie se menţionează “Tipul lecţiei”
 • a. Adevarat
 • b. Fals
 • c. Nu este obligatoriu
6 ) (51 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   În Planificarea anauala sunt formulate titlurile unitatilor de invatare
 • a. Adevarat
 • b. Fals
 • c. Nu este obligatoriu
7 ) (13 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Studenţii care efectuează practică pedagogică vor şti:
 • a. să îşi aleagă corespunzător metodele şi mijloacele de învăţământ;
 • b. să îmbine diferitele forme de activitate cu elevii;
 • c. ambele variante prezentate.
8 ) (70 - MULTI SELECT) (abde ai ales : )
   Resursele unitatii de invatare sunt:
 • a. mijloacele de invatamant
 • b. metodele de invatamant
 • c. fisele de evaluare
 • d. formele de organizare a activitatii elevilor
 • e. timpul de invatare
9 ) (14 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Pe parcursul desfăşurării lecţiei, studenţii practicanţi vor înregistra, în succesiunea lor firească, “evenimentele” ce au loc pe întregul parcurs al acesteia.
 • Adevarat Fals
10 ) (61 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Un mijloc de invatamant utilizat in desfasurarea lectie, poate fi:
 • a. dictionarul de specialitate ;
 • b. munca cu manualul
 • c. activitatea frontala ;
 • d. expunere sistematica.
11 ) (16 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Valorificând şi dezvoltând pregătirea psihopedagogică şi metodică realizată prin cursurile şi seminariile de profil, practica pedagogică asigură unitatea dintre teorie şi practică, îl învaţă pe viitorul dascăl să gândească pedagogic, îi cultivă spiritul imaginativ, toate constituind premise necesare cristalizării, în perspectivă, a unui stil pedagogic personal şi eficient.
 • Adevarat Fals
12 ) (42 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Caracterizarea modului de organizare şi de funcţionare a unităţii de învăţământ cuprinde:
 • a. activitatea metodica si de perfectionare
 • b. activitatea de consiliere si de orientare
 • c. numai activitatea de conducere
 • d. toate tipurile de activitati specifice
13 ) (20 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   La sfârşitul activităţii de practică pedagogică, studenţii urmează a fi în măsură să:
 • a. înţeleagă importanţa practicii pedagogice în sistemul formării iniţiale pentru cariera didactică;
 • b. recunoască principalele reglementări cu privire la organizarea şi la desfăşurarea practicii pedagogice;
 • c. ambele variante prezentate.
14 ) (16 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   În practica pedagogică, studentul:
 • a. întocmeşte proiecte didactice, sub îndrumarea profesorului din şcoală;
 • b. îşi asistă colegii la lecţiile predate de aceştia;
 • c. ambele variante.
15 ) (47 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   În Fişa de asistenţă se menţionează “Unitatea de invatare” din care face parte lecţia :
 • a. dupa consultarea planificarii anuale, cu sprijinul profesorului mentor
 • b. nu este obligatoriu

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: