Limba si Literatura Romana an III


Test Autoevaluare: Practica pedagogica - Sem 1 - 2009-2010 (427)
Test adaugat de :dragomirangela

1 ) (19 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Un bun profesor de limba si literatura românã va evita, la orele lui, formalismul, va elimina caracterul descriptivist din actiunea didacticã.
 • Adevarat Fals
2 ) (8 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Limbii si literaturii române i se conferã un loc privilegiat în planurile de învãtãmânt, indiferent de profilul scolilor si al liceelor, datoritã importantei acestei discipline în însusirea continutului celorlalte obiecte de învãtãmânt.
 • Adevarat Fals
3 ) (21 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Exercitiul :
 • a. reprezintã o metodã fundamentalã de învãtãmânt ;
 • b. diferã în functie de logica internã a fiecãrui obiect de studiu ;
 • c. presupune efectuarea constientã si repetatã a unor operatii si actiuni ;
 • d. toate variantele de mai sus.
4 ) (18 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Problematizarea :
 • a. are un pronuntat caracter formativ ;
 • b. reprezintã o simplã tratare a subiectului pe teme ;
 • c. presupune ca rãspunsul sã se gãseascã explicit în problemã ;
 • d. niciuna dintre variantele de mai sus.
5 ) (5 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Alegeti afirmatia corectã :
 • a. utilizarea metodei demonstratiei cere, din partea profesorului, preocuparea pentru stabilirea setului de întrebãri care vor declansa formularea noului adevãr ;
 • b. eficienta metodei conversatiei depinde de structurarea si de formularea întrebãrilor;
 • c. ambele variante de mai sus ;
 • d. niciuna dintre variantele de mai sus.
6 ) (92 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Prelegerea se foloseste mai ales la liceu.
 • Adevarat Fals
7 ) (35 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Relatia educator-educat trebuie sã fie pusã sub semnul activizãrii elevilor, profesorul îndeplinind doar rolul unui ghid competent si abil, care sã îsi punã învãtãceii în situatii concrete de învãtare prin efortul lor propriu.
 • Adevarat Fals
8 ) (22 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Gãsirea unor modalitãti prin care se poate structura continutul activitãtii didactice, astfel încât efortul depus de elev sã nu depãseascã sub nicio formã capacitatea lui de muncã, reprezintã un aspect important.
 • Adevarat Fals
9 ) (2 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Alegeti afirmatia corectã :
 • a. profesorul formuleazã întrebãri pentru a vedea cum au fost receptate si întelese mesajele sale didactice ;
 • b. întrebãrile profesorului se adreseazã judecãtii elevilor, stimulându-le si orientându-le gândirea ;
 • c. ambele variante de mai sus ;
 • d. niciuna dintre variantele de mai sus.
10 ) (27 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Principiul accesibilitãtii cunostintelor presupune ca, în activitatea didacticã, sã existe, din partea profesorului, preocuparea ca notiunile transmise sã fie întelese de elev, asimilate si pãstrate în conditii optime.
 • Adevarat Fals
11 ) (35 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   La sfârşitul activităţii de practică pedagogică, studenţii urmează a fi în măsură să:
 • a. înţeleagă importanţa practicii pedagogice în sistemul formării iniţiale pentru cariera didactică;
 • b. recunoască principalele reglementări cu privire la organizarea şi la desfăşurarea practicii pedagogice;
 • c. ambele variante prezentate.
12 ) (43 - ADEV/FALS) (f ai ales : )
   Mijloacele de învãtãmânt (materialele didactice) nu sunt indispensabile în procesul didactic al însusirii cunostintelor.
 • Adevarat Fals
13 ) (43 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   În practica pedagogică, studenţii:
 • a. învaţă să proiecteze, să realizeze şi să evalueze o secvenţă didactică, o lecţie, un grup de lecţii, un modul de lecţii;
 • b. învaţă să elaboreze fişe de asistenţă şi fişe de evaluare, în funcţie de lecţiile la care se asistă;
 • c. ambele variante prezentate.
14 ) (85 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   În cazul textului de criticã literarã, acesta va trebui citit mai întâi integral, urmãrindu-se ideile/problemele esentiale, apoi pe secvente informationale (cu luare de notite) si, din nou, integral, pentru a se realiza structurarea datelor esentiale într-un ansamblu unitar.
 • Adevarat Fals
15 ) (26 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Este bine sã îi obisnuim pe elevi, încã de la formarea notiunilor gramaticale, cu motivarea unui fapt de limbã prin punctul de vedere gramatical.
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: