Limba si Literatura Romana an III


Test Autoevaluare: LIMBA ROMANA CONTEMPORANA - Sem 1 - 2010-2011 (191)
Test adaugat de :pavady

1 ) (167 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  În enunţul Aşa era Alexandra, predicatul este :
 • 1. era Alexandra
 • 2. era
 • 3. aşa era
2 ) (31 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat:
Cum se spune corect?
 • 1. M-am adresat unei persoane considerate competentă.
 • 2. M-am adresat unei persoane considerate competente.
3 ) (98 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  Identificaţi din text numai predicatele indicând felul şi numărul lor:
„Şi când se gândea cum s-ar bucura Safta dac-ar afla că feciorul ei că are să fie dascăl, ochii i se umpleau de lacrimi şi credea că, moartă să fie, ar scoate-o din pământ.” (Ioan Slavici, Budulea Taichii)
 • 1. 6PV + 2PN
 • 2. 7PV + 1PN
4 ) (151 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
  Alegeţi seria care conţine numai enunţuri corecte
 • 1. Actriţa a cărei filme le-ai văzut este celebră. Fetele din a căror curte ies cele două pisici sunt profesoare. Ea colecţionează fotografii cu actorul a cărei admiratoare este.
 • 2. Fetele din a căror curte ies cele două pisici sunt profesoare. Ea colecţionează fotografii cu actorul al cărui admiratoare este. Actriţa a cărui filme le-ai văzut este celebră.
 • 3. Ea colecţionează fotografii cu actorul al cărei admiratoare este. Actriţa a cărei filme le-ai văzut este celebră. Fetele din a căror curte ies cele două pisici sunt profesoare.
 • 4. Fetele din a căror curte ies cele două pisici sunt profesoare. Actriţa ale cărei filme le-ai văzut este celebră. Ea colecţionează fotografii cu actorul a cărui admiratoare este.
5 ) (162 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  Precizaţi raportul propoziţiilor din enunţurile următoare :
M-am speriat, dar mi-a trecut. Sau te culci, sau termini de scris.
 • 1. coordonare copulativă, coordonare adversativă
 • 2. coordonare adversativă, coordonare disjunctivă
 • 3. coordonare disjunctivă, coordonare adversativă
 • 4. coordonare disjunctivă, coordonare copulativă
6 ) (86 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  Identificaţi din text numai atributele (A) şi elementul predicativ suplimentare, menţionând numărul şi felul lor:
„Acolo i s-au minunat ochii, privind vântoasa pădure de aur a flăcărilor din sobă potolindu-se, prefăcută în toamnă arămie, moţăind scuturată în rodii de rubin şi adormind în cenuşă”. (Ionel Teodoreanu, În casa bunicilor)
 • 1. 3A adj. + 3A s. prep + 1A s. genit + 2A verbale + 1EPS
 • 2. 3A adj. + 3A s. prep + 2A verbale + 0EPS
7 ) (92 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  Identificaţi din text şi indicaţi numai numărul propoziţiilor subiective (SB) şi atributive (A):
„Poate ni se va recunoaşte … că prin cele zise mai sus am redus cercetările psihologice, câte ne par astăzi posibile, la un rol aşa de modest, încât nu ni se va lua drept lipsă de modestie dacă încercăm în paginile următoare să dăm un exemplu despre modul cum ne închipuiam că ar trebui să se facă adunare de material din experienţa sufletească a fiecăruia”. (T. Maiorescu)
 • 1. 5SB + 2A
 • 2. 4SB + 3A
 • 3. 3SB + 2A
8 ) (155 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  Care este funcţia sintactică a cuvintelor subliniate?
Deasupra casei tale ies / Şi azi aceleaşi stele.
 • 1. atribut adjectival, atribut adjectival
 • 2. atribut pronominal genitival, atribut adjectival
9 ) (131 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  În propoziţia Planurile lor sunt în favoarea acestuia, cuvintele subliniate sunt :
 • 1. atribut pronominal genitival, atribut pronominal genitival
 • 2. atribut adjectival, nume predicativ
 • 3. atribut pronominal genitival, nume predicativ
 • 4. atribut adjectival, atribut pronominal genitival
10 ) (174 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  Precizaţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate
Dormea zâmbind. Mergea şchiopătând. Alerga plângând. Scria înjurând.
 • 1. complement circumstanţial de mod
 • 2. element predicativ suplimentar, complement circumstanţial de mod, element predicativ suplimentar, element predicativ suplimentar
 • 3. element predicativ suplimentar, element predicativ suplimentar, complement circumstanţial de mod, complement circumstanţial de mod
 • 4. element predicativ suplimentar
11 ) (61 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  Identificaţi din text numai atributele (A), menţionând numărul şi felul lor:
„Frumosul realist constă în mergerea către frumosul întrevăzut în contradicţiile istorice ale naturii” (G. Călinescu)
 • 1. 3A adj. + 1A subst. genit.
 • 2. 3A adj. + 1A subst. prepoz. + 1A subst. genit.
12 ) (188 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  În enunţul Mă doare dacă nu acceptaţi ceva care vă poate alina suferinţa, propoziţiile sunt :
 • 1. principală, conditională, atributivă
 • 2. principală, completivă directa, atributivă
 • 3. principală, subiectivă, atributivă
 • 4. principală, condiţională, completivă directă
13 ) (144 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
  Alegeţi seria care conţine numai enunţuri corecte:
 • 1. Este interzis aruncarea gunoaielor. Părul ei este bucle. Elevii şi cadrele didactice au fost prezenţi la ceremonie.
 • 2. Este interzisă aruncarea gunoaielor. Părul ei este bucle. Elevii şi cadrele didactice au fost prezente la ceremonie.
 • 3. Este interzis aruncarea gunoaielor. Părul ei sunt bucle. Elevii şi cadrele didactice au fost prezente la ceremonie.
 • 4. Este interzisă aruncarea gunoaielor. Părul ei este bucle. Elevii şi cadrele didactice au fost prezenţi la ceremonie.
14 ) (36 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat:
În grupă sunt douăzeci de studenţi.
 • 1. subiect
 • 2. atribut adjectival
15 ) (109 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  Încadraţi textele subliniate în tipul corespunzător de propoziţie enunţiativă exclamativă (afectivă) sau neexclamativă (neafectivă):
“De ce m-aţi dus de lânga voi, / De ce m-aţi dus de-acasă? / Să fi ramas fecior la plug, / Să fi rămas la coasă!“ (O. Goga, Bătrânii)
 • 1. Propoziţie enunţiativă dubitativă afectivă
 • 2. Propoziţie enunţiativă propriu-zisă neafectivă
 • 3. Propoziţie enunţiativă optativă neafectivă

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: