Limba si Literatura Romana an III


Test Autoevaluare: LIMBA ROMANA CONTEMPORANA - Sem 1 - 2010-2011 (191)
Test adaugat de :pavady

1 ) (137 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  În enunţurile Florile le-am fotografiat, motanul nu. Florile mi-au plăcut, motanul nu, cuvintele subliniate sunt :
 • 1. subiect, subiect
 • 2. complement direct, subiect
 • 3. subiect, complement direct
 • 4. complement direct, complement direct
2 ) (42 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  Identificaţi din text numai subiectele (S), predicatele (P), atributele (A) şi menţionaţi numărul şi felul lor:
„Paraschiv, Nilă şi Achim nu erau de firea lor nişte copii tăcuţi, moi ori lipsiţi de veselie”. (M. Preda, Moromeţii).
 • 1. 1S (multiplu) + 1PN + 1A pronominal genitival + 1A adj. genitival multiplu
 • 2. 1S + 1PN + 1A + 2A (adjectiv genitival)
3 ) (8 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat:
Sugestiile lui Costică aveau asupra ei o înrâurire vădită.
 • 1. atribut pronominal
 • 2. fără funcţie sintactică
4 ) (171 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
  În enunţul Ce te legeni, codrule…, cuvântul subliniat este :
 • 1. fără funcţie sintactică – în nominativ
 • 2. subiect – în nominativ
 • 3. subiect – în vocativ
 • 4. fără funcţie sintactică – în vocativ
5 ) (102 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat:
“Aceleaşi consideraţiuni dictează astăzi Academiei o nouă revizuire a modului ei de suire” (T. Maiorescu)
 • 1. atribut adjectival
 • 2. atribut pronominal
6 ) (76 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  Identificaţi din text numai atributele (A), menţionând numărul şi felul lor:
„La Căpâlna, un sat adunat ca într-o căldare, în fundul unei văi adânci, ne-am odihnit puţin pe un trunchi primitor, răsturnat, la un colţ de uliţă”. (L. Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor)
 • 1. 4A adj. + 1A subst. prep. + 1A subst. genit.
 • 2. 4A adj. + 1A subst. apoziţ. + 1A subst. prepoz. + 1A subst. genit.
7 ) (105 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  Identificaţi din text subiectele (S) şi predicatele (P), menţionând numărul şi felul lor:
“Omul cinstit este discret; vede cusurile altora, dar nu vorbeşte niciodată despre ele”. (“Cugetări şi maxime”).
 • 1. 1S (exprimat) + 2 S subînţelese – omul + 1 PN + 2PV
 • 2. 1S (exprimat) + 2 S subînţelese + 3 PV
8 ) (125 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  Subiectul propoziţiei E greu de rezolvat această problemă este :
 • 1. exprimat
 • 2. inclus
 • 3. subînţeles
9 ) (109 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  Încadraţi textele subliniate în tipul corespunzător de propoziţie enunţiativă exclamativă (afectivă) sau neexclamativă (neafectivă):
“De ce m-aţi dus de lânga voi, / De ce m-aţi dus de-acasă? / Să fi ramas fecior la plug, / Să fi rămas la coasă!“ (O. Goga, Bătrânii)
 • 1. Propoziţie enunţiativă dubitativă afectivă
 • 2. Propoziţie enunţiativă propriu-zisă neafectivă
 • 3. Propoziţie enunţiativă optativă neafectivă
10 ) (176 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  În enunţul Vai de aceia care vor minţi, subordonata este :
 • 1. atributivă
 • 2. completivă directă
 • 3. predicativă suplimentară
 • 4. subiectivă
11 ) (178 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
  În enunţul Cui nu-i place să joace, să nu joace, propoziţiile sunt :
 • 1. completivă indirectă, completivă directă, principală
 • 2. completivă indirectă, subiectivă, principală
 • 3. subiectivă, completivă directă, principală
 • 4. subiectivă, subiectivă, principală
12 ) (89 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  Identificaţi din text numai atributele (A), menţionând numărul şi felul lor:
„Cu noi şedea şi moş Bodrângă, un moşneag fără căpătâi, însă de tot hazul”. (Ion Creangă, Amintiri din copilărie).
 • 1. 1A adj. + 2A s. apoz. + 1A s. prep. + 1A adv.
 • 2. 1A adj. + 2A s. + 1A s.prepoz.
13 ) (190 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  Stabiliţi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate:
Bunica lui este obosită. Bunica sa este obosită.
 • 1. atribut pronominal genitival, atribut adjectival
 • 2. atribut pronominal genitival, atribut pronominal genitival
 • 3. atribut adjectival, atribut adjectival
 • 4. atribut adjectival, atribut pronominal genitival
14 ) (152 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
  Care este funcţia sintactică a cuvintelor subliniate?
Maşina este a sa. Haina sa este neagră. Au plecat la copii! Prietena lui nu vine la petrecere.
 • 1. nume predicativ, atribut pronominal genitival, atribut pronominal genitival, atribut pronominal genitival
 • 2. nume predicativ, atribut pronominal genitival, atribut pronominal genitival, atribut pronominal genitival
 • 3. atribut pronominal genitival, atribut adjectival, atribut pronominal genitival, atribut pronominal genitival
 • 4. nume predicativ, atribut adjectival, subiect, atribut pronominal genitival
15 ) (149 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  În enunţurile următoare Al cui caiet este pe masă? Maşina sa este roşie. Îndemnul de a pleca a fost ignorat. Prietena lui este ardeleancă, cuvintele subliniate sunt :
 • 1. atribut pronominal genitival, atribut adjectival, atribut verbal, atribut pronominal genitival
 • 2. atribut pronominal genitival, atribut pronominal genitival, atribut verbal, atribut pronominal genitival
 • 3. atribut adjectival, atribut pronominal genitival, atribut verbal, atribut pronominal genitival

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: