Limba si Literatura Romana an III


Test Autoevaluare: LIMBA ROMANA CONTEMPORANA - Sem 1 - 2010-2011 (191)
Test adaugat de :pavady

1 ) (144 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
  Alegeţi seria care conţine numai enunţuri corecte:
 • 1. Este interzis aruncarea gunoaielor. Părul ei este bucle. Elevii şi cadrele didactice au fost prezenţi la ceremonie.
 • 2. Este interzisă aruncarea gunoaielor. Părul ei este bucle. Elevii şi cadrele didactice au fost prezente la ceremonie.
 • 3. Este interzis aruncarea gunoaielor. Părul ei sunt bucle. Elevii şi cadrele didactice au fost prezente la ceremonie.
 • 4. Este interzisă aruncarea gunoaielor. Părul ei este bucle. Elevii şi cadrele didactice au fost prezenţi la ceremonie.
2 ) (129 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  Predicatele din enunţurile Mi-e sete, N-am băgat de seamă cadoul, Habar n-am de bunica, sunt următoarele:
 • 1. mi-e, n-am băgat, habar n-am
 • 2. e sete, n-am, n-am
 • 3. e, n-am băgat de seamă, habar n-am
 • 4. e sete, n-am băgat, habar n-am
3 ) (118 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  În ce raport (relaţie) se află propoziţiile din fraza:
„O luptă-i viaţa, deci te luptă” (G. Coşbuc, Lupta vieţii)
 • 1. Raport de coordonare disjunctivă
 • 2. Raport de coordonare conclusivă
4 ) (15 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat:
În faţa băncilor dinaintea catedrei se aşezaseră mai multe scaune.
 • 1. atribut substantival prepoziţional
 • 2. atribut substantival genitival
5 ) (162 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  Precizaţi raportul propoziţiilor din enunţurile următoare :
M-am speriat, dar mi-a trecut. Sau te culci, sau termini de scris.
 • 1. coordonare copulativă, coordonare adversativă
 • 2. coordonare adversativă, coordonare disjunctivă
 • 3. coordonare disjunctivă, coordonare adversativă
 • 4. coordonare disjunctivă, coordonare copulativă
6 ) (104 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  Identificaţi din text subiectele (S) şi predicatele (P), menţionând numărul şi felul lor:
“Atâta linişte-i în jur, de-mi pare că aud cum se izbesc de geamuri razele de lună” (L. Blaga)
 • 1. 3S exprimate + 1S neexprimat (inclus) + 4 P verbale
 • 2. 2S exprimate + 1 S inclus + 4 P verbale
7 ) (42 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  Identificaţi din text numai subiectele (S), predicatele (P), atributele (A) şi menţionaţi numărul şi felul lor:
„Paraschiv, Nilă şi Achim nu erau de firea lor nişte copii tăcuţi, moi ori lipsiţi de veselie”. (M. Preda, Moromeţii).
 • 1. 1S (multiplu) + 1PN + 1A pronominal genitival + 1A adj. genitival multiplu
 • 2. 1S + 1PN + 1A + 2A (adjectiv genitival)
8 ) (18 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  Alegeţi varianta pe care o consideraţi corectă ca analiză sintactică a cuvântului subliniat:
Ion a ajuns inginer.
 • 1. predicat verbal
 • 2. predicat nominal
9 ) (152 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
  Care este funcţia sintactică a cuvintelor subliniate?
Maşina este a sa. Haina sa este neagră. Au plecat la copii! Prietena lui nu vine la petrecere.
 • 1. nume predicativ, atribut pronominal genitival, atribut pronominal genitival, atribut pronominal genitival
 • 2. nume predicativ, atribut pronominal genitival, atribut pronominal genitival, atribut pronominal genitival
 • 3. atribut pronominal genitival, atribut adjectival, atribut pronominal genitival, atribut pronominal genitival
 • 4. nume predicativ, atribut adjectival, subiect, atribut pronominal genitival
10 ) (125 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  Subiectul propoziţiei E greu de rezolvat această problemă este :
 • 1. exprimat
 • 2. inclus
 • 3. subînţeles
11 ) (188 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  În enunţul Mă doare dacă nu acceptaţi ceva care vă poate alina suferinţa, propoziţiile sunt :
 • 1. principală, conditională, atributivă
 • 2. principală, completivă directa, atributivă
 • 3. principală, subiectivă, atributivă
 • 4. principală, condiţională, completivă directă
12 ) (113 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  Încadraţi textele subliniate în tipul corespunzător de propoziţie interogativă afectivă (exclamativă) sau neafectivă (neexclamativă):
„ Iar ea cuminte fata, / Se şi-nvoieşte-ndată / De ce-ar şi zice ba? (G. Coşbuc, Rea de plată)
 • 1. Propoziţie interogativă optativă neafectivă
 • 2. Propoziţie interogativă propriu-zisă neexclamativă
 • 3. Propoziţie interogativă dubitativă neafectivă
13 ) (123 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  Stabiliţi raportul între propoziţiile subliniate din text:
„Ori că zici baba Rada, ori că zici Rada baba, totuna e”. (Folclor)
 • 1. Raport de coordonare conclusivă
 • 2. Raport de coordonare disjunctivă
14 ) (167 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  În enunţul Aşa era Alexandra, predicatul este :
 • 1. era Alexandra
 • 2. era
 • 3. aşa era
15 ) (171 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
  În enunţul Ce te legeni, codrule…, cuvântul subliniat este :
 • 1. fără funcţie sintactică – în nominativ
 • 2. subiect – în nominativ
 • 3. subiect – în vocativ
 • 4. fără funcţie sintactică – în vocativ

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: