Limba si Literatura Romana an III


Test Autoevaluare: Licenta - limba romana contemporana - Sem 2 - 2009-2010 (4130)
Test adaugat de :dragomirangela

1 ) (167 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   În expresiile: discurs ex cathedra, acord de facto, comentariu in extenso, fecundare in vitro, cuvintele subliniate sunt:
 • a. locuţiuni adverbiale culte;
 • b. adjective formate prin conversiune.
2 ) (192 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   În care dintre enunţuri –i are valoare morfologică de verb:
 • a. Dă-i înainte, că e bine ce faci;
 • b. Obrazu-i palid trăda o sănătate precară;
 • c. De-i trece şi pe la noi, ne-om bucura foarte mult.
3 ) (54 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Normele limbii române literare pot fi schimbate de:
 • a. Universitatea din Bucureşti
 • b. Ministerul Educaţiei şi Cercetării
 • c. Academia Română
4 ) (143 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Au forme specifice pentru vocativ toate substantivele din seria:
 • a. bărbat, cumătru, bunic, prieten, cumnat;
 • b. socru, cuscru, bunică, cumnată, taică;
 • c. neică, nepot, tată, coleg, copil.
5 ) (103 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Cuvântul insolit înseamnă:
 • a. Obraznic, impertinent, necuviincios
 • b. Care a fost expus timp indelungat la soare
 • c. Care este neobişnuit, nepotrivit
6 ) (197 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Cuvintele subliniate din enunţurile: Se aude tunând; Exersând zilnic voi putea să mă înscriu la concurs - îndeplinesc, în ordine, funcţia sintactică de:
 • a. subiect, complement circumstanţial de mod;
 • b. complement direct, complement circumstanţial condiţional;
 • c. subiect, complement circumstanţial condiţional.
7 ) (291 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Stabiliti felul subordonatelor introduse prin unde . N-a venit la mine, unde stie că am multă treabă. Hotelul unde am stat la mare era confortabil.
 • a. cauzalã, atributivã
 • b. compl. indirectã, atributivã
 • c. circ. de loc, atributivã
8 ) (141 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Sensul anglicismului performance este:
 • a. spectacol
 • b. întrecere
 • c. performanţă
9 ) (40 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Este corect formulat enunţul Legea trebuie să specifice ce cetăţeni au dreptul la vot?
 • a. da
 • b. nu
10 ) (12 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Selectaţi forma gramaticală corectă de masculin plural a adjectivelor dârz, mofluz:
 • a. dârzi, mofluzi
 • b. dârji, mofluzi/mofluji
11 ) (277 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Identificaţi din text subiectele (S) şi predicatele (P), menţionând numărul şi felul lor: „Atâta linişte-i în jur, de-mi pare că aud cum se izbesc de geamuri razele de lună” (L. Blaga).
 • a. 3 S exprimate + 1 S inclus + 4 PV
 • b. 2 S exprimate + 1 S inclus + 4 PV
12 ) (212 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   În enunţul: Iacă, ăsta mi-e norocul!, interjecţia:
 • a. are funcţie sintactică de predicat verbal;
 • b. are funcţie sintactică de subiect;
 • c. nu are funcţie sintactică.
13 ) (17 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Enunţul Tinerii au întotdeauna vise îndrăzneţe este:
 • a. corect
 • b. incorect
14 ) (137 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Sensul cuvântului aprehensiune este:
 • a. putere de înţelegere
 • b. anxietate
 • c. forţă de cuprindere
15 ) (117 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Prefixul de- se găseşte în toate cuvintele din seria:
 • a. Destul, deşira, dejuna, decurge
 • b. Demers, depuncta, degrada, defunct
 • c. Dedulci, deochea, desăvârşi, deplânge

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: