Limba si Literatura Romana an III


Test Autoevaluare: Licenta - limba romana contemporana - Sem 2 - 2009-2010 (4130)
Test adaugat de :dragomirangela

1 ) (186 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Indicaţi construcţia corectă cu adjectiv de întărire:
 • a. Lor înşilor nu le plăcea cum au lucrat.
 • b. Lor înşişi nu le plăcea cum au lucrat.
 • c. Ambele construcţii sunt corecte.
2 ) (152 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Indicaţi seria care conţine substantive invariabile după număr:
 • a. dansatoare, onomatopee, codice, zgârie-nori, coate-goale;
 • b. azalee, broker, joi, merinde, nevralgie, cosmetice, bluegeans, moaşte;
 • c. iele, vineri, speze, febră, pepsi, hiat, maree, foale, cioroi, lapsus.
3 ) (118 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Sunt derivate cu sufixe moţionale toate cuvintele din seria:
 • a. Acar, prinţesă, lupoaică, gâscan
 • b. Vulpoi, colegă, mireasă, puştoaică
 • c. Veveriţă, poştaş, studentă, româncă
4 ) (120 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Sunt derivate parasintetice toate cuvintele din seria: 1. prelegere; 2. prestaţie, 3. prelungire; 4. răspundere; 5. înfricoşător.
 • a. 3,5
 • b. 2,3,5
 • c. 1,2,3
5 ) (165 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   În enunţurile: Aşa e pe la noi (1). Aşa copii să tot fie pe lume (2). Sa faci aşa cum ştii, cuvântul aşa este:
 • a. adjectiv în toate situaţiile;
 • b. adverb în toate situaţiile;
 • c. adverb - 1, 3, adjectiv - 2.
6 ) (187 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Din lista următoare de enunţuri:
   Cât am fost plecat, nici un coleg nu mi-a telefonat.
    Nu am nicio legătură cu ei.
    N-am nicio casă, nici mai multe.
    Nici unul, nici altul nu intenţionau să plece.
    Nu e niciun incult, niciun naiv, ca să asculte tot ce se spune.
   Dintre cei prezenţi în sală , niciunul nu a luat cuvântul, selectaţi-le pe cele recomandate de norma actuală:
 • a. 1, 3, 5, 6
 • b. 2, 4, 5
 • c. 2, 4, 6
7 ) (172 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Cuvintele subliniate din construcţiile: 1. deasupra-mi, 2. împotriva mea, 3. dedesubtul lui, 4. în juru-ţi, sunt:
 • a. în genitiv;
 • b. 1,2,3 în genitiv, 4 în dativ;
 • c. 1,4 în dativ, 2 în acuzativ, 3 în genitiv.
8 ) (12 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Selectaţi forma gramaticală corectă de masculin plural a adjectivelor dârz, mofluz:
 • a. dârzi, mofluzi
 • b. dârji, mofluzi/mofluji
9 ) (111 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Sunt numai cuvinte care au omonime în seria:
 • a. Artificiu, auster, acupunctură, alfabet
 • b. Ataşat, avion, badijona, baterie
 • c. August, avar, baie, apendice
10 ) (122 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Sunt substantive compuse:1. laser; 2. avion; 3. aragaz; 4. ceferist; 5. costarican; 6. curios; 7. cazarmament.
 • a. 1,2,3,4
 • b. 1,2,3,6,7
 • c. 1,3,4,5
11 ) (93 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Vocabularul fundamental este:
 • a. Identic cu vocabularul activ
 • b. Nucleul de bază al vocabularului
 • c. Identic cu vocabularul literar
12 ) (109 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Sunt corecte toate îmbinările:
 • a. A rostit un adagio celebru. Este un virtuoz al pianului. Debitorul este insolubil
 • b. A rostit un adagiu celebru. Este un virtuoz al pianului. Debitorul este insolvabil
 • c. A rostit un adagiu celebru. Este un virtuos al pianului. Debitorul este insolvabil
13 ) (124 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Sinonimele neologice ale cuvintelor neiertător, înşelător, ameţit se află în seria:
 • a. Inexorabil, specios, grizat
 • b. Infatigabil, inexorabil, luxurios
 • c. Inextricabil, insidios, grizat
14 ) (264 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   În enunţul: „Pe lângă că era frumoasă, mai era şi deşteaptă”, propoziţia subordonată subliniată este:.
 • a. propoziţie circumstanţială de excepţie
 • b. propoziţie circumstanţială cumulativă
15 ) (173 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   În construcţiile Ce să-i faci, asta e! A luat-o la sănătoasa, Le are cu fumatul, pronumele subliniate:
 • a. ţin locul unui substantiv;
 • b. au valoare neutră.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: