Limba si Literatura Romana an III


Test Autoevaluare: Istoria limbii romane literare - Sem 2 - 2009-2010 (751)
Test adaugat de :dragomirangela

1 ) (119 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Care din cele 2 enunturi sunt corecte?
 • a. "Bineninteles ca va vom ajuta".
 • b. "Mesajul a fost bine inteles"
 • c. Ambele
 • d. Nici una
2 ) (123 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Cum este corect?
 • a. Nu sti ce s-a intamplat.
 • b. Nu stii ce s-a intamplat.
 • c. Nu sti/stii ce s-a intamplat.
3 ) (6 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Frazele incorecte caracterizeazã vorbirea personajelor lui:
 • a. Ion Creangã;
 • b. Ion Luca Caragiale
 • c. Mihai Eminescu
4 ) (85 - MULTI SELECT) (d ai ales : )
   Titu Maiorescu:
 • a. s-a dovedit un profund cunoscãtor al evolutiei limbii române;
 • b. s-a aflat în continuarea eforturilor lui Ion Heliade Rãdulescu;
 • c. a scris studiul „Limba românã în jurnalele din Austria”;
 • d. toate variantele de mai sus.
5 ) (66 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Alegeti afirmatia corectã:
 • a. limba lui Caragiale este net diferitã de aceea a personajelor sale;
 • b. trãsãtura dominantã a stilului artistic al lui Ion Creangã o constituie oralitatea;
 • c. ambele variante de mai sus;
 • d. niciuna dintre variantele de mai sus.
6 ) (20 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
   Literele corespunzãtoare firei limbei românesti si Formãciunea cuvintelor românesti au ca autor pe:
 • a. Ienãchitã Vãcãrescu;
 • b. Timotei Cipariu;
 • c. Aron Pumnul;
 • d. Alexandru Odobescu.
7 ) (85 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   În opera lui Ion Creangã, se întâlnesc si forme verbale regionale .
 • Adevarat Fals
8 ) (138 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Cum este corect?
 • a. Filmul care l-am vazut
 • b. Filmul pe care l-am vazut
9 ) (63 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
   Alegeti afirmatia corectã:
 • a. formele cu ã etimologic pãstrat, fatã de cele cu e din Muntenia, apar la Eminescu destul de rar;
 • b. diftongul ea se reduce, în poezia eminescianã, la a, dupã consoana s;
 • c. ambele variante de mai sus;
 • d. niciuna dintre variantele de mai sus.
10 ) (26 - ADEV/FALS) (f ai ales : )
   Aron Pumnul este împotriva împrumuturilor romanice si latinesti.
 • Adevarat Fals
11 ) (90 - ADEV/FALS) (a ai ales : )
   Comunã limbii lui Creangã si sintaxei populare este utilizarea conjunctiei si
la începutul frazelor, ca element de continuitate la nivelul textului (asa-numitul “si narativ”);
 • Adevarat Fals
12 ) (9 - ADEV/FALS) (f ai ales : )
   Condica limbii rumânesti este un dictionar explicativ si enciclopedic în
acelasi timp, ilustrând bogãtia lexicalã a limbii române din primele decenii
ale secolului al XX-lea.
 • Adevarat Fals
13 ) (70 - ADEV/FALS) (f ai ales : )
   Formele cu ã etimologic pãstrat, fatã de cele cu e din Muntenia, apar la
Eminescu destul de rar.
 • Adevarat Fals
14 ) (127 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Alegeti varianta corecta:
 • a. Era sa cad pe gheata.
 • b. Eram sa cad pe gheata.
 • c. Era/ Eram sa cad pe gheata.
15 ) (5 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
   Etimologia popularã este o trãsãturã stilisticã întâlnitã la:
 • a. Ion Luca Caragiale;
 • b. Ion Creangã;
 • c. Alexandru Odobescu.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: