Limba si Literatura Romana an II


Test Autoevaluare: Literatura Comparata 1 - Sem 1 - 2009-2010 (1105)

1 ) (51 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Alegoricul orãsenesc evolueazã spre:
 • a. anecdotic si aventurã
 • b. epos medieval
 • c. parodierea eposului medieval
2 ) (29 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Prezenta autorului în textul dramatic se manifestã prin:
 • a. indicatii scenice
 • b. personaje simbolice / raisonneuri
 • c. 1. si 2.
3 ) (80 - COMPLETATI) (Dyonisios ai ales : )
Zeul vinului la greci..
  
4 ) (9 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Prima formã de literaturã a fost:
 • a. utilitarã
 • b. nonutilitarã
 • c. esteticã
5 ) (49 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Prefigureazã romanescul modern:
 • a. Tristan si Isolda, Chrétien de Troyes, Thomas Malory
 • b. Parzival, Romanul lui Renart, Romanul Trandafirului
 • c. Romanul Tebei, Moartea lui Arthur, Erec si Enide
6 ) (30 - MULTI SELECT) (a ai ales : )
  Distinctiile dintre miturile fondatoare si cele de origine se manifestã la nivelul:
 • a. functiilor
 • b. viziunii si reprezentãrii
 • c. 1. si 2.
7 ) (47 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Romanul curtenesc cuprinde:
 • a. romane satirice (Roman de Renart)
 • b. romane cavaleresti (ciclul arthurian, Tristan) si antic (Romanul Tebei)
 • c. romane de evocare istoricã (Romanul lui Alexandru etc.)
8 ) (10 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Literatura nonutilitarã apare ca urmare a:
 • a. generalizãrii scrierii
 • b. nevoii de informatie
 • c. consemnãrii în scris a mesajelor cu functie dominantã de divertisment
9 ) (45 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Satyricon propune:
 • a. eroul rãzboinic
 • b. eroul întelept
 • c. antieroul
10 ) (85 - COMPLETATI) (Vergilius ai ales : )
Cine a scris Georgicele?
  
11 ) (72 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Romanul renascentist reprezintã triumful estetic al…… :
 • a. epicului orãsenesc
 • b. epicului eroic
 • c. epicului alegoric
12 ) (90 - COMPLETATI) (romandedragostesiaventura ai ales : )
Dafnis si Chloe este un roman:
  
13 ) (73 - MULTI SELECT) (c ai ales : )
  Don Quijote în literatura modernã este o primã abordare alegoricã a ……….:
 • a. satirei antifeudale
 • b. romanului de formatie
 • c. metaromanului parodic
14 ) (64 - MULTI SELECT) (b ai ales : )
  Romanul sentimental modern este:
 • a. moral, cu tezã implicitã; de aventuri; psihologic
 • b. liric-descriptiv; al pasiunii idealizante; eroic
 • c. moral, cu tezã; al pasiunii idealizante
15 ) (93 - COMPLETATI) (Hector ai ales : )
Cine l-a ucis pe Patrocle si a pus capat razboiului?
  

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: