Geografie an II


Test Autoevaluare: Geografia solurilor din Romania si ameliorarea lor - An II - Sem 2 - 2009-2010 (920)
Test adaugat de :riusma

1 ) (169 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
  Prezinta crusta la suprafata:
 • 1. solonceacurile
 • 2. lacovistele alcalizate
 • 3. soloneturile albice
2 ) (115 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
   Solurile brune feriiluviale sunt:
 • 1. nediferenţiate textural pe profil
 • 2. moderat diferenţiate textural pe profil
 • 3. slab diferenţiate textural pe profil
3 ) (152 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
  Solurile pseudogleizate (stagnosolurile) se identifica dupa:
 • 1. textura
 • 2. culoare
 • 3. textura si culoare
4 ) (124 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
   Solurile hidromorfe se formează şi evoluează în condiţii de exces de umiditate:
 • 1. periodic sau permanent
 • 2. periodic
 • 3. permanent
5 ) (43 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
   Caracterul diagnostic al solurilor hidromorfe este dat de:
 • 1. orizontul Bt
 • 2. orizontul G sau W
 • 3. orizontul Btna
6 ) (84 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
   Psudorendzinele sunt definite printr-un:
 • 1. orizont Cpr situat în primii 150 cm, orizont Am şi A/Cpr sau Bv
 • 2. orizont Cpr situat în primii 150 cm
 • 3. orizont Am şi A/Cpr
7 ) (61 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
   Cernoziomul argiloiluvial se caracterizează printr-un profil de tip:
 • 1. Am – A/B – Bt – C (Cca)
 • 2. Am – A/B – Bv – C
 • 3. Am – A/C – C(Cca)
8 ) (65 - SINGLE SELECT) (2 ai ales : )
   Solurile cernoziomoide sunt corespondentele cernoziomurilor argiloiluviale din zona de:
 • 1. silvostepă
 • 2. pădure
 • 3. antestepă
9 ) (158 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
  Orizontul Am al cernoziomurilor argiloiluviale (faeoziomurilor organice) prezinta structura:
 • 1. grauntoasa-glomerulara
 • 2. poliedrica angulara
 • 3. columnoida
10 ) (11 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
   În condiţiile vegetaţiei de stepă rezultă:
 • 1. acizi humici saturaţi în calciu
 • 2. acizi fulvici
 • 3. acizi humici şi fulvici
11 ) (118 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
   Din clasa umbrisolurilor fac parte:
 • 1. solurile negre acide andosolurile şi solurile humicosilicatice
 • 2. solurile humicosilicatice, solurile brune acide şi andosolurile
 • 3. andosolurile şi solurile negre acide
12 ) (103 - SINGLE SELECT) (3 ai ales : )
   Solurile brune eu-mezobazice sunt răspândite:
 • 1. în câmpie
 • 2. pe lunci
 • 3. în zona subcarpaţilor şi dealurilor
13 ) (53 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
   Cernoziomurile sunt răspândite în:
 • 1. Câmpia Română, Dobrogea centrală şi sudică, Podişul Bârladului, Câmpia de Vest şi Câmpia Jijiei
 • 2. Câmpia Română
 • 3. Dobrogea
14 ) (57 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
   Cernoziomul cambic litic prezintă un orizont R cărui limită superioară este situată
 • 1. între 20 – 50 cm adâncime
 • 2. sub 50 cm adâncime
 • 3. în primii 50 cm de la suprafaţă
15 ) (141 - SINGLE SELECT) (1 ai ales : )
   Solurile neevoluate au ca diagnostic un orizont:
 • 1. A urmat de materialul parental
 • 2. Am bine dezvoltat
 • 3. Ao slab dezvoltat

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: