Geografie an II


Test Autoevaluare: DPPD - Metodica (Didactica) Specialitatii B - Sem 2 - 2009-2010 (293)
Test adaugat de :riusma

1 ) (38 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Activitatea educativa nu necesita proiectare didactica.
 • Adevarat Fals
2 ) (13 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Caracterizarea elevilor are la baza Fisa psihopedagogica.
 • Adevarat Fals
3 ) (1 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Aranjarea mobilierului scolar in cerc sau semicerc favorizeaza metodele expozitive, pasivismul
elevilor.
 • Adevarat Fals
4 ) (25 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Stabiliti care din afirmatiile de mai jos nu caracterizeaza mijlocele de invatamant:
 • a. mijloacele de invatamant indeplinesc functii formative si informative
 • b. mijloacele audio-video dezvolta operatiile de abstractizare si generalizare
 • c. mijloacele de invatamant sustin activitatea independenta
5 ) (20 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
   Formarea notiunilor economice de maxima generalitate (categorii) se face prin trecerea de la un
nivel de generalitate la altul, prin exercitii si activitati bazate pe:
 • a. analiza
 • b. sinteza
 • c. generalizare
 • d. abstractizare
6 ) (24 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Profesorul-diriginte nu poate fi presedintele Consiliului profesorilor clasei.
 • Adevarat Fals
7 ) (4 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Activitatile de munca independenta pe grupe de nivel evidentiaza, in primul rand, actiunea
principiului:
 • a. corelatiei dintre senzorial si rational
 • b. accesibilitatii
 • c. conexiunii inverse
 • d. insusirii temeinice
8 ) (15 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Conexiunea inversa este o etapa a lectiei.
 • Adevarat Fals
9 ) (21 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Precizati care este documentul cel mai important pentru un profesor-diriginte:
 • a. catalogul clasei
 • b. caietul profesorului-diriginte
 • c. proiectul anual de activitate educativa
 • d. proiectul semestrial de activitate educativa
 • e. scenarii de lectii la dirigentie
10 ) (22 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Formularea obiectivelor operationale sugereaza sarcini in formularea itemilor de evaluare.
 • Adevarat Fals
11 ) (13 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Planificarea calendaristica anuala se realizeaza:
 • a. pe lectii
 • b. pe capitole
 • c. pe unitati de invatare
 • d. pe structuri mixte, la alegerea profesorului
12 ) (1 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Dezvoltarea gandirii reflexive se realizeaza prin:
 • a. invatarea prin cunoasterea-produs
 • b. invatarea prin cunoasterea-proces
 • c. activitatea de invatare in general
13 ) (12 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Precizati enuntul corect:
 • a. in etapa de reactualizare a cunostintelor se utilizeaza conversatia euristica
 • b. evaluarea activitatii elevilor se poate face si fara note
 • c. obiectivele operationale sunt prevazute de programa scolara
14 ) (28 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Exemplificarea activitatilor de invatare este realizata numai in programele din invatamantul
obligatoriu.
 • Adevarat Fals
15 ) (4 - ADEV/FALS) (A ai ales : )
   Didactica specialitatii realizeaza adaptarea principiilor, finalitatilor, continutului, metodologiei,
formelor de organizare pentru fiecare disciplina scolara.
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: