Geografie an II


Test Autoevaluare: DPPD - Metodica (Didactica) Specialitatii A - Sem 2 - 2009-2010 (341)
Test adaugat de :riusma

1 ) (67 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
   Unitatile de invatare se indica prin titluri (teme) stabilite de catre profesor.
 • Adevarat Fals
2 ) (70 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
   Orice metoda poate deveni procedeu al altei metode.
 • Adevarat Fals
3 ) (32 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Cum se realizeaza sisteme specifice de control si de evaluare a cunostintelor si a deprinderilor insusite de elevi, ca baza a ameliorarii si a cresterii eficientei activitatii didactice viitoare:
 • A. prin adoptarea unei docimologii didactice specifice obiectui de invatamant.
 • B. prin elaborarea strategiilor specifice procesului de instruire in vederea parcurgerii continutului si atingerii finalitatilor (obiective/competente) din curriculum formal al fiecarei discipline.
 • C. prin structurarea si stabilirea continutului in concordanta cu evolutiile metodologice si transformarile structurale din Noul Curriculum National.
 • D. prin particularizarea ansamblului componentelor curriculumlui scolar
4 ) (12 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Precizati enuntul corect:
 • A. in etapa de reactualizare a cunostintelor se utilizeaza conversatia euristica
 • B. evaluarea activitatii elevilor se poate face si fara note
 • C. obiectivele operationale sunt prevazute de programa scolara
5 ) (30 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
   Radio-tele-scoala, info-scoala, invatamantul deschis la distanta au la baza, ca reper al directiilor de reflectie si actiune, idei privind „descolarizarea societatii” (Ivan Illich).
 • Adevarat Fals
6 ) (72 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
   Un obiectiv este operational daca formuleaza, cel putin, trei conditii.
 • Adevarat Fals
7 ) (33 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
   Scopurile lectiei pot coincide cu obiectivele de referinta/competentele specifice.
 • Adevarat Fals
8 ) (7 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Aranjarea mobilierului scolar in cerc sau semicerc favorizeaza metodele expozitive, pasivismul elevilor.
 • Adevarat Fals
9 ) (10 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
   Curriculum la decizia scolii cuprinde mai multe tipuri de discipline optionale.
 • Adevarat Fals
10 ) (44 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
   Planul de invatamant stabileste obiectele de studiu si numarul minim si maxim saptamanal de ore pentru o anumita clasa (plaja orara).
 • Adevarat Fals
11 ) (19 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
   Evaluarea formativa asigura ameliorarea imediata a procesului didactic.
 • Adevarat Fals
12 ) (50 - ADEV/FALS) (F ai ales : )
   Orele obligatorii ale trunchiului comun sunt stabilite pentru fiecare arie curriculara.
 • Adevarat Fals
13 ) (37 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Cum sunt repartizate orele obligatorii ale trunchiului comun?
 • A. pe arie curriculara
 • B. pe ciclu curricular
 • C. pe fiecare obiect de invatamant
 • D. pe zilele saptamanii
14 ) (45 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    In ce programe scolare sunt formulate obiectivele cadru?
 • A. programele scolare pentru liceu (clasele X-XII/XIII)
 • B. programele scolare pentru invatamantul primar, gimnazial si clasa a IX-a
 • C. toate programele scolare din invatamantul preuniversitar
 • D. programele pentru disciplinele nou introduse
 • E. nu sunt formulate
15 ) (54 - ADEV/FALS) (T ai ales : )
   Exemplificarea activitatilor de invatare este realizata in programele scolare pentru invatamantul primar, gimnazial si clasa a IX-a.
 • Adevarat Fals

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: