Filosofie si jurnalism an I


Test Autoevaluare: Introducere in mass-media - Sem 1 - 2009-2010 (1155)

1 ) (104 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  Presa româneasca a manifestat tendinta de a evita conservatorismul prin:
 • 1. folosirea de arhaisme;
 • 2. combinari semantice de tip novator;
 • 3. folosirea de regionalisme.
2 ) (55 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  Care dintre urmatoarele elemente nu este cuprins în comunicarea mediatica pe suport de
hârtie?
 • 1. cartea;
 • 2. afisul;
 • 3. radioul;
 • 4. ziarul.
3 ) (62 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  Telefonia înseamna:
 • 1. transmiterea de sunete la distanta;
 • 2. transmiterea de mesaje prin intermediul undelor hertziene;
 • 3. transmiterea de mesaje prin intermediul electricitatii;
 • 4. nici una dintre optiuni nu e corecta.
4 ) (13 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  Ce relatie semantica exista între saptamânal si hebdomadar ?
 • 1. sinonimie;
 • 2. paronimie;
 • 3. antonimie
 • 4. omonimie.
5 ) (118 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  Ce relatie semantica exista între saptamânal si hebdomadar ?
 • 1. sinonimie;
 • 2. paronimie;
 • 3. antonimie;
 • 4. omonimie.
6 ) (107 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  Mass-media apare, ca termen teoretic, ca un concept, în perioada:
 • 1. 1830;
 • 2. 1900;
 • 3. 1950;
 • 4. 2000.
7 ) (32 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  Elementele de compunere mass- si media au fost preluate de catre specialisti din limba:
 • 1. latina;
 • 2. franceza;
 • 3. engleza;
 • 4. româna.
8 ) (114 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
  H. D. Lasswell a realizat un model al comunicarii dupa schema de rutina
Emitator-mesaj-canal(cod)-Receptor, caruia îi adauga o noua componenta. Aceasta se refera
la:
 • 1. tipurile de emitatori;
 • 2. tipurile de public;
 • 3. tipurile de canale;
 • 4. analiza efectelor mesajului.
9 ) (53 - MULTI SELECT) (4 ai ales : )
  În modelul liniar al lui H. D. Lasswell întrebarii cui ? îi corespunde:
 • 1. emitatorul;
 • 2. mesajul;
 • 3. canalul;
 • 4. receptorul.
10 ) (47 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  Prin emitator se întelege:
 • 1. cel ce trimite mesajul;
 • 2. cel ce codifica mesajul;
 • 3. cel ce transporta mesajul;
 • 4. primitorul mesajului.
11 ) (14 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  Sorin Rosca Stanescu este directorul publicatiei:
 • 1. National;
 • 2. Evenimentul zilei;
 • 3. Ziua;
 • 4. Curentul.
12 ) (17 - MULTI SELECT) (3 ai ales : )
  Au fabricat primii hârtia:
 • 1. arabii;
 • 2. europenii;
 • 3. chinezii;
 • 4. egiptenii.
13 ) (36 - MULTI SELECT) (2 ai ales : )
  Ce se întelege prin hebdomadar?
 • 1. cotidian;
 • 2. saptamânal;
 • 3. revista bisaptamânala;
 • 4. periodic lunar.
14 ) (37 - MULTI SELECT) (1 ai ales : )
  Ce relatie semantica exista între ziar si jurnal ?
 • 1. sinonimie;
 • 2. paronimie;
 • 3. antonimie;
 • 4. omonimie.
15 ) (45 - MULTI SELECT) (1 , 2 ai ales : )
  Cum se mai numeste modelul serviciului public :
 • 1. autoritarist;
 • 2. al responsabilitatii sociale;
 • 3. liberal;
 • 4. comunist.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: