Drept si Administratie Publica an IV


Test Autoevaluare: Managementul Inst. de Judecata (optional) - Sem 1 - 2010-2011 (4667)
Test adaugat de :thelast2walk

1 ) (4 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Egalitatea părţilor in faţa justiţiei presupune:
 • a. judecarea cetăţenilor de aceleaşi instanţe; inexistenta unor privilegii de judecata; aplicarea aceloraşi norme procedurale in desfăşurarea procesului civil; asigurarea si garantarea pentru toate părţile a aceloraşi drepturi procesuale fără nici o discriminare
 • b. judecarea cetăţenilor de aceleaşi instanţe
 • c. aplicarea aceloraşi norme procedurale in desfăşurarea fazei judecăţii
2 ) (74 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Prima evaluare a judecătorilor se face la:
 • a. 2 ani de la numirea in funcţie
 • b. 3 ani de la numirea in funcţie
 • c. 5 ani de la numirea in funcţie
3 ) (57 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Ordinul de serviciu poate fi dat pe o:
 • a. perioadă determinată sau nedeterminată
 • b. perioadă determinată
 • c. perioadă nedeterminată
4 ) (7 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Conţinutul caracterului permanent al jurisdicţiilor rezidă in faptul că:
 • a. justiţia se înfăptuieşte fără întrerupere
 • b. activitatea judiciară se înfăptuieşte si in zilele nelucrătoare si a vacanţei judecătoreşti
 • c. activitatea judiciara se înfăptuieşte fără întrerupere, cu excepţia zilelor nelucrătoare si a vacantei judecătoreşti
5 ) (2 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Justiţia constituie monopolul de stat care face parte din:
 • a. principiile procesului civil
 • b. principiile fundamentale care guvernează procesul civil
 • c. principiile care guvernează organizarea si funcţionarea serviciului public al justiţiei
6 ) (26 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Controlul – ca funcţie a managementului – trebuie să respecte:
 • a. principiile independenţei judecătorilor
 • b. principiile independenţei judecătorilor si supunerii lor numai legii, precum si autoritatea de lucru judecat
 • c. autoritatea de lucru judecat
7 ) (10 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Existenta mai multor cai de atac:
 • a. este sinonima cu existenta mai multor grade de jurisdictie
 • b. nu este sinonima cu existent mai multor grade de jurisdictie
 • c. presupune existent mai multor grade de jurisdictie
8 ) (46 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Colegiul de conducere al I.C.C.J. este constituit din:
 • a. preşedinte si 7 judecători aleşi pe o perioadă de 3 ani
 • b. preşedinte, vice – preşedinte si 5 judecători aleşi pe o perioadă de 3 ani
 • c. preşedinte, vice – preşedinte si 9 judecători aleşi pe o perioadă de 3 ani
9 ) (73 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţă profesională si performanţă a judecătorilor se face:
 • a. în fiecare an
 • b. o dată la 3 ani
 • c. ori de câte ori este necesar
10 ) (20 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Funcţia de coordonare a managementului asigură:
 • a. calitatea personalului de conducere
 • b. armonizarea acţiunilor personalului instanţei
 • c. o buna cunoaştere a oamenilor
11 ) (75 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Evaluarea activităţii judecătorilor se face de o comisie constituită prin hotărâre al C.S.M. formată din:
 • a. preşedintele instanţei si 3 judecători
 • b. preşedintele instanţei si 2 judecători desemnaţi de colegiul de conducere
 • c. preşedintele si vice – preşedintele instanţei
12 ) (14 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Problema inamovibilităţii judecătorilor face obiectul:
 • a. reglementărilor interne
 • b. reglementărilor externe
 • c. atât reglementărilor interne cât si reglementărilor externe
13 ) (56 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Ordinul de serviciu:
 • a. este forma juridică principală prin care şedinţele instanţei îşi realizează atribuţiile care ii revin potrivit legii
 • b. reprezintă o voinţă juridică bilaterală
 • c. reprezintă o rugăminte
14 ) (3 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Principiul egalităţii părţilor in procesul civil are consacrare atât:
 • a. internă si externă
 • b. internă
 • c. externă
15 ) (70 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Asigurarea calităţii actului de justiţie presupune abordarea următoarelor componente care vizează:
 • a. unificarea practicii judiciare, asigurarea accesului judecătorilor la legislaţie si jurisprudenţă
 • b. unificarea practicii judiciare, desfăşurarea pregătirii profesionale la standarde ridicate de profesionalism in scopul aplicării eficiente si uniforme a legii
 • c. unificarea practicii judiciare prin identificarea si claritatea problemelor de drept care au determinat practica neunitară, asigurarea accesului judecătorilor la legislaţie si jurisprudenţă, desfăşurarea pregătirii profesionale la standarde ridicate de profesionalism in scopul aplicării eficiente si uniforme a legii

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: