Drept si Administratie Publica an IV


Test Autoevaluare: Managementul Inst. de Judecata (optional) - Sem 1 - 2010-2011 (4677)
Test adaugat de :thelast2walk

1 ) (13 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Inamovibilitatea judecătorilor guvernează:
 • a. organizarea judecătorească
 • b. faza judecăţii
 • c. procesul civil
2 ) (37 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Judecătoriile sunt instanţe conduse de:
 • a. 1 preşedinte
 • b. 1 preşedinte si 1-2 vice – preşedinţi
 • c. 1 preşedinte si 3 vice – preşedinţi
3 ) (38 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Instanţele militare sunt:
 • a. Tribunalele militare, tribunalul municipiul Bucureşti, Curtea Militară de Apel Bucureşti
 • b. Curtea Militară Bucureşti
 • c. Tribunalele militare, Curtea Militară de Apel Bucureşti
4 ) (52 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Planificarea este:
 • a. partea principală a procesului de conducere
 • b. o parte esenţială a procesului de conducere
 • c. partea hotărâtoare a procesului de conducere
5 ) (73 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţă profesională si performanţă a judecătorilor se face:
 • a. în fiecare an
 • b. o dată la 3 ani
 • c. ori de câte ori este necesar
6 ) (70 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Asigurarea calităţii actului de justiţie presupune abordarea următoarelor componente care vizează:
 • a. unificarea practicii judiciare, asigurarea accesului judecătorilor la legislaţie si jurisprudenţă
 • b. unificarea practicii judiciare, desfăşurarea pregătirii profesionale la standarde ridicate de profesionalism in scopul aplicării eficiente si uniforme a legii
 • c. unificarea practicii judiciare prin identificarea si claritatea problemelor de drept care au determinat practica neunitară, asigurarea accesului judecătorilor la legislaţie si jurisprudenţă, desfăşurarea pregătirii profesionale la standarde ridicate de profesionalism in scopul aplicării eficiente si uniforme a legii
7 ) (61 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Dovezile de comunicare a procedurilor se primesc la:
 • a. registratura instanţei sub semnătură, după care se predau arhivarului
 • b. arhivă
 • c. grefa instanţei, după care se predau arhivarului
8 ) (71 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Preşedintele:
 • a. organizează studiul profesional al judecătorilor
 • b. urmăreşte realizarea studiului profesional
 • c. organizează studiul profesional al judecătorilor, urmăreşte realizarea acestuia, coordonează activitatea de unificare a practicii judiciare
9 ) (24 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Funcţia de control – evaluare are caracter:
 • a. de constatare a rezultatelor muncii
 • b. se referă la ansamblul activităţilor prin care performanţele unei instanţe sunt măsurate si comparate cu rezultatele obţinute in anii anteriori
 • c. de constatare a rezultatelor muncii si se referă la ansamblul activităţilor prin care performanţele unei instanţe sunt măsurate si comparate cu rezultatele identificării măsurilor corective pentru înlăturarea neîndeplinirilor
10 ) (21 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Funcţia de antrenare a managementului se realizează:
 • a. pe baza motivării, in sensul corelării intre interesele personalului instanţei si îndeplinirea sarcinilor atribuite
 • b. prin corelarea interesului personalului instanţei si îndeplinirea sarcinilor atribuite
 • c. gestionarea timpului de muncă
11 ) (29 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Justiţia se înfăptuieşte in numele legii prin:
 • a. Înalta Curte de Casaţie si Justiţie
 • b. Curţi de Apel, tribunale, judecătorii, instanţe militare
 • c. Înalta Curte de Casaţie si Justiţie, curţi de apel, tribunale, judecătorii, instanţe militare
12 ) (1 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Din categoria principiilor organizării si funcţionării serviciului public al justiţiei fac parte:
 • a. principiul continuităţii
 • b. accesul liber la justiţie
 • c. rolul activ al judecătorului
13 ) (67 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Deontologia se referă la:
 • a. regulile proprii unei profesii, a cărei exercitare o guvernează
 • b. regulile de drept
 • c. morala
14 ) (74 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Prima evaluare a judecătorilor se face la:
 • a. 2 ani de la numirea in funcţie
 • b. 3 ani de la numirea in funcţie
 • c. 5 ani de la numirea in funcţie
15 ) (34 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Tribunalele sunt instanţe:
 • a. fără personalitate juridică
 • b. cu personalitate juridică
 • c. cu personalitate juridică la nivelul fiecărui judeţ si al municipiului Bucureşti si cum rezultă sediul in municipiul de reşedinţă

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: