Drept si Administratie Publica an IV


Test Autoevaluare: Dreptul mediului - Sem 1 - 2010-2011 (10927)
Test adaugat de :thelast2walk

1 ) (72 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   În literatura juridică de specialitate se utilizează în acelaşi timp cu noţiunea de mediu înconjurător, expresiile de:
A-mediu biologic;
B-mediu ambiant;
C-mediu uman.
 • a. A+B
 • b. A+B+C
 • c. C
2 ) (84 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
   Oceanele şi mările existente pe glob conţin din cantitatea de apă existentă un procent de:
 • a. 80%
 • b. 89%
 • c. 92%
 • d. 97%
3 ) (55 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce fluvii nu reusesc sa ajunga la mare?
 • a. Nilul si Gangele
 • b. Indusul si Gangele
 • c. Colorado si Fluviul Galben
4 ) (14 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Cand a fost adoptata prima lege a pescuitului?
 • a. 1877
 • b. 1881
 • c. 1986
5 ) (29 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Ce fel de fenomen este poluarea aerului?
 • a. fenomen local
 • b. fenomen national
 • c. fenomen global, international
6 ) (89 - SINGLE SELECT) (E ai ales : )
   Poluarea apei este produsă de poluanţi de natură:
A-fizică;
B-chimică;
C-biologică;
D-bacteriologică;
E-radioactivă
 • a. A+B+D
 • b. A+B+C+D
 • c. B+E
 • d. C+D+E
 • e. A+B+C+D+E
7 ) (19 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Din ce tip de mediu fac parte asezarile umane?
 • a. mediu artificial
 • b. mediu ambient
 • c. mediu inconjurator
8 ) (82 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
   Nerespectarea dispoziţiilor legale privind protecţia atmosferei atrage răspunderea:
 • a. civilă;
 • b. penală;
 • c. contravenţională;
 • d. civilă, contravenţională, penală, după caz.
9 ) (81 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Comitetul Naţional pentru Protecţia Stratului de Ozon înfiinţat prin Legea nr. 83/1993 este:
 • a. minister;
 • b. organism interministerial cu personalitate juridică;
 • c. organism interministerial fără personalitate juridică;
 • d. agenţie naţională.
10 ) (99 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Amenajările pentru îmbunătăţiri funciare au rolul de a:
A-preveni deteriorarea fondului funciar;
B-reduce niovelul deteriorării;
C-înlătură procesele de deteriorare.
 • a. A+B
 • b. A+B+C
 • c. B+C
11 ) (73 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Prin atmosferă se înţelege:
 • a. stratul protectopr de ozon;
 • b. masa de aer care înconjoară suprafaţa terestră;
 • c. masa de aer care înconjoară suprafaţa terestră, incluzând şi stratul protector de ozon.
12 ) (76 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   În atmosferă aerul ocupă:
 • a. 100% din volum;
 • b. 90% din volum, 10% fiind ocupat de alte tipuri de gaze;
 • c. 96% din volum, 4% fiind ocupat de vapori de apă;
13 ) (57 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Deficitul de apa se transforma in final in…….
 • a. deficit alimentar
 • b. terenuri aride
 • c. lipsa a igienii
14 ) (101 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Terenurile propreietate publică pot fi:
A-vândute numai unor persoane juridice;
B-date în administrare unor persoane juridice publice sau private;
C-concesionate;
D-închiriate.
 • a. A+B+C
 • b. A+C
 • c. B+C+D
 • d. D
15 ) (22 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Ce act normativ consacra principiul “ poluatorul plateste”?
 • a. Constitutia Romaniei
 • b. Codul penal
 • c. L.137/1995 privind protectia mediului

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: