Drept si Administratie Publica an IV


Test Autoevaluare: Dreptul Comertului International - Sem 1 - 2011-2012 (855)
Test adaugat de :cibanu

1 ) (237 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Cum pot fi clasificate contractele de leasing in functie de continutul ratelor :
 • a. leasing national si leasing international
 • b. leasing financiar si leasing operational
 • c. leasint net sau leasing brut
2 ) (202 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Mandatarul poate fi :
 • a. agent
 • b. reprezentat
 • c. mandant
3 ) (30 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Grupurile de Interes Economic au caractere juridice similare cu :
 • a. marile corporatii internationale
 • b. in special cu societatile comerciale de persoane
 • c. cu organizatiile statale cu atributii in comertul international
4 ) (245 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Cand inceteaza contractul de concesionare exclusiva?
 • a. la momentul expirarii termenului pentru care a fost incheiat
 • b. numai la momentul rezolutionarii sale
 • c. la momentul constatarii caducitatii, in toate cazurile
5 ) (88 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Dupa modul de implicare al partilor leasingul poate fi :
 • a. total
 • b. direct
 • c. mixt
6 ) (108 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Conventia arbitrala incheiata de catre parti are urmatoarea carcteristica :
 • a. este un contract bilateral
 • b. consensual si aleatoriu
 • c. este un act de dispozitie deoarece partile nu renunta la garantiile acordate de instantele arbitrale
7 ) (235 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Care sunt caracterele juridice ale contractului de leasing?
 • a. caracter sinalagmatic
 • b. caracter gratuit
 • c. caracter real
8 ) (104 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  In cazul solutionarii unui litigiu comercial international de catre instantele judecatoresti conform dispozitiilor legale competenta teritoriala apartine
 • a. instantelor de la domiciliul reclamantului
 • b. instantelor de la domiciliul paratului
 • c. instantelor de la resedinta, sediul ori fondul de comert al paratului
9 ) (114 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Daca ne aflam in fata unei clauze compromisorii atunci legea aplicabila va fi :
 • a. lex patriae
 • b. lex contractus
 • c. lex causae
10 ) (152 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  √én vederea formularii unei definitii a faptelor de comert, s-au formulat urmatoarele teorii:
 • a. teoria nationalitatii
 • b. teoria locului actului de comert
 • c. teoria speculatiei
11 ) (20 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Societatea comerciala dobandeste potrivit legislatiei Romaniei nationalitatea statului pe al carui teritoriu si-a stabilit, potrivit actului constitutiv sediul social.
 • a. enuntul este corect
 • b. enuntul este incorect
 • c. enuntul este corect, cu exceptia societatilor in nume colectiv
12 ) (21 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Daca o societate comerciala are mai multe sedii pe teritoriile mai multor state determinant pentru identificarea nationalitatii acesteia este :
 • a. locul unde se afla centrul principal de conducere si gestiune a activitatii statutare
 • b. locul de constituire al societatii comerciale respective
 • c. oricare dintre sediile in care societatea comerciala isi desfasoara activitatile sale statutare
13 ) (70 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Intre partile contractante absente este valabila regula potrivit careia aceptarea ofertei produce efecte in momentul in care indicatia de acceptare parvine ofertantului ?
 • a. nu, niciodata
 • b. da
 • c. nu se pot incheia contracte intre absenti
14 ) (126 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Executarea silita a unei hotarari arbitrale straine se autorizeaza de catre
 • a. tribunalul arbitral institutional
 • b. tribunalul judetean in raza careia urmeaza sa se faca executarea silita
 • c. judecatorie
15 ) (11 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  In raport de forta lor juridica uzantele se clasifica in:
 • a. uzante conventionale
 • b. uzante cutumiare
 • c. uzante locale

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: