Drept si Administratie Publica an IV


Test Autoevaluare: Dreptul Comertului International - Sem 1 - 2011-2012 (855)
Test adaugat de :cibanu

1 ) (121 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  In cazul arbitrajului organizat de catre o institutie permanenta , taxele pentru organizarea arbitrajului se stabilesc si se platesc :
 • a. prin hotararea tribunalului in jurisdictia careia isi are sediul reclamantul
 • b. conform regulamentului institutiei permanente de arbitraj
 • c. prin invoiala partilor
2 ) (172 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Dupa natura obligatiilor care intra in continutul lor :
 • a. contracte care genereaza obligatia de a da, a face, a nu face
 • b. contracte care genereaza obligatia de a nu da si a reda
 • c. contracte care nu genereaza obligatii
3 ) (135 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Concurenta neloiala se caracterizeaza prin :
 • a. utilizarea unor mijloace si metode reprobabile in activitatea comerciala
 • b. practici concurentiale corecte
 • c. garantarea desfasurare economiei de piata
4 ) (64 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Clauza de interdictie comerciala nu este valabila mai mult de :
 • a. doi ani
 • b. trei ani
 • c. cinci ani de la expirarea contractului de agentie
5 ) (189 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Care sunt principiile care trebuie sa guverneze interpretarea contractelor de comert international?
 • a. principiul bunei-credinte
 • b. principiul oportunitatii
 • c. principiul subsidiaritatii
6 ) (38 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Contractele de comert international se divid dupa obiectul lor in contracte care genereaza obligatii:
 • a. de a imprumuta
 • b. de a da
 • c. de a asigura
7 ) (226 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Ce caracteristici are regimul juridic al rezolutiunii solicitate de cumparator?
 • a. este judiciara
 • b. este extrajudiciara
 • c. instanta poate acorda vanzatorului un termen de gratie
8 ) (116 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  In cazul sesizarii tribunalului arbitral paratul va face intampinarea in termen de :
 • a. cincisprezece zile
 • b. treizeci de zile
 • c. patruzeci si cinci de zile
9 ) (243 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Care sunt partile contractului de concesiune exclusiva?
 • a. concedentul si concesionarul
 • b. factorul si furnizorul
 • c. mandantul si curtierul
10 ) (248 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Cum se numeste echivalentul scrisorii de trasura, în cazul transportului maritim?
 • a. conosament
 • b. scrisoare maritima
 • c. mesaj maritim
11 ) (207 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Raporturile juridice de agency se pot stabili printr-o intelegere numita :
 • a. conventie
 • b. contract
 • c. agreement
12 ) (34 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  In prezent Grupurile Europene de Interes Economic sunt recunoscute si isi pot desfasura activitatea in Romania ?
 • a. nu , deoarece tara noastra nu este inca membru al Uniunii Europene
 • b. da , deoarece tara noastra si-a armonizat legislatia sa cu cea a Uniunii Europene
 • c. nu, deoarece nu exista o conventie bilaterala in acest sens
13 ) (147 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Ce caractere au grupurile de interes economic
 • a. caracter volitional
 • b. caracter nepatrimonial
 • c. se pot constitui cu sau fara capital social
14 ) (131 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Sunt linii calauzitoare ale principiului libertatii comertului:
 • a. libertatea de a revinde pentru a obtine un profit
 • b. politica monopolista nu aduce atingere libertatii comertului
 • c. controlul exercitat asupra subiectelor de Dreptul comertului international prin mijloace civile de catre organizatii neguvernamentale
15 ) (236 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Ce fel de cerinte privind forma contractului sunt cerute pentru incheierea contractului de leasing?
 • a. forma ad validitatem
 • b. forma ad probationem
 • c. nu este necesara nicio forma pentru incheierea valabila a contractului

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: