Drept si Administratie Publica an IV


Test Autoevaluare: DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL 2011-2012 sem I - Sem 1 - 2011-2012 (2303)
Test adaugat de :alina dinescu

1 ) (70 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Retractarea ofertei este similara cu revocarea acesteia ?
 • a. Da este similara
 • b. Nu este similara
 • c. cateodata poate fi similara cu revocarea ofertei
2 ) (132 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Intre dreptul civil si dreptul comertului international exista urmatoarele deosebiri:
 • a. raporturile de dreptul comertului international pot avea atat caracter patrimonial cat si caracter nepatrimonial
 • b. raporturile de dreptul comertului international au de regula caracter patrimonial
 • c. raporturile de drept civil au caracter exclusiv patrimonial
3 ) (184 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Scrisoarea de intentie :
 • a. a fost admisa doar ca tehnica de negociere
 • b. nu a fost admisa numai ca o tehnica de negociere
 • c. are valoarea unei oferte contractuale în toate situatiile
4 ) (145 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care din urmatoarele notiuni sunt premisele raportului juridic de comert international?
 • a. subiectele de drept
 • b. buna credinta
 • c. egalitatea juridica a partilor
5 ) (47 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   In situatia in care se iveste un conflict intre o uzanta comerciala si o clauza contractuala care a fost stipulata in mod expres va prevala:
 • a. uzanta comerciala
 • b. clauza contractuala stipulata
 • c. se lasa la aprecierea partilor
6 ) (204 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Mandatarul poate fi :
 • a. agent
 • b. reprezentat
 • c. mandant
7 ) (125 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Pronuntarea hotararii arbitrale poate fi amanata sub conditia incadrarii in termenul de noua luni de la constituirea tibunalului arbitral :
 • a. cu sapte zile
 • b. cu paisprezece zile
 • c. cu douazecisiunu de zile
8 ) (124 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Procedura arbitrala se finalizeaza printr-o :
 • a. incheiere de inchidere a litigiului
 • b. printr-o hotarare arbitrala
 • c. ambele
9 ) (180 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   În functie de durata pentru care se incheie, contractele comerciale intenationale pot fi :
 • a. contracte pe scurta nelimitata
 • b. contracte pe durata limitata
 • c. contracte cu executare dintr-o data
10 ) (52 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Lichidarea unei societati comerciale trebuie efectuata intr.-un termen de
   a. 3 ani de la data dizolvarii
 • b. corect
 • c. incorect
11 ) (89 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Daca cele trei parti implicate in operatiunea de leasing sunt resortisantii aceluiasi stat se aplica :
 • a. lex voluntatis
 • b. lex fori
 • c. bona fides
12 ) (135 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Concurenta comerciala internationala ridica concurenta de pe piata interna la nivel :
 • a. sectorial si european
 • b. continental ori mondial
 • c. national si regional
13 ) (211 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care din urmatoarele sunt forme ale contractului de comision?
 • a. comsionarul lucreaza un nume propriu, dar in contul comitentului
 • b. comisionarul actioneaza in nume propriu
 • c. comitentul actioneaza in nume propriu
14 ) (164 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Contractele comerciale internationale, în functie de modul lor de formare sunt :
 • a. contracte consensuale
 • b. contracte solemne
 • c. contracte reale
15 ) (34 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   In prezent Grupurile Europene de Interes Economic sunt recunoscute si isi pot desfasura activitatea in Romania ?
 • a. nu , deoarece tara noastra nu este inca membru al Uniunii Europene
 • b. da , deoarece tara noastra si-a armonizat legislatia sa cu cea a Uniunii Europene
 • c. nu, deoarece nu exista o conventie bilaterala in acest sens

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: