Drept si Administratie Publica an IV


Test Autoevaluare: DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL 2011-2012 sem I - Sem 1 - 2011-2012 (2301)
Test adaugat de :alina dinescu

1 ) (35 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Suma minima pentru formarea capitalului social al Grupului European de Interes Economic este :
 • a. 20.000 €;
 • b. 25.000 €;
 • c. 50.000 €
2 ) (132 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Intre dreptul civil si dreptul comertului international exista urmatoarele deosebiri:
 • a. raporturile de dreptul comertului international pot avea atat caracter patrimonial cat si caracter nepatrimonial
 • b. raporturile de dreptul comertului international au de regula caracter patrimonial
 • c. raporturile de drept civil au caracter exclusiv patrimonial
3 ) (52 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Lichidarea unei societati comerciale trebuie efectuata intr.-un termen de
   a. 3 ani de la data dizolvarii
 • b. corect
 • c. incorect
4 ) (118 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   In cazul sesizarii tribunalului arbitral paratul va face intampinarea in termen de :
 • a. cincisprezece zile
 • b. treizeci de zile
 • c. patruzeci si cinci de zile
5 ) (42 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Clauza compromisorie care reprezinta acordul partilor de a supune litigiile ce s-ar putea naste in legatura cu contractul arbitrajului si a renunta la dreptul de a apela la organul de juridictie ale statelor , este exprimata :
 • a. in Lex fori
 • b. in cuprinsul contractului de comert international
 • c. in Lex causae
6 ) (214 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   În domeniul intermedierii de comert international, legea aplicabila este determinata potrivit :
 • a. lex loci contractus
 • b. lex voluntatis
 • c. lex rei sitae
7 ) (222 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care este momentul incheierii contractului de vanzare internationala de marfuri inter prasesentes?
 • a. momentul acceptarii exprese
 • b. momentul la care acceptarea parvine ofertantului
 • c. momentul in care actul de acceptare tacita nu a fost indeplinit de catre parte
8 ) (170 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Dupã modul de executare, contractele de comert international pot fi :
 • a. cu executare imediata si sporadica
 • b. cu executare anterioara si succesiva
 • c. cu executare imediata si succesiva
9 ) (165 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Contractele comerciale sunt contracte cu titlu :
 • a. dezinteresat
 • b. gratuit
 • c. oneros
10 ) (220 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   In ce masura poate fi retractata acceptarea ofertei?
 • a. doar daca ajunge la ofertant inainte de momentul la care acceptarea ar produce efecte juridice
 • b. doar daca ajunge la ofertant ulterior acceptarii
 • c. doar in cazul in care s-a produs deja acceptarea ofertei
11 ) (36 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Dupa modul de calculare a ratelor leasingul se imparte in
 • a. leasing brut si direct
 • b. leasing brut si net
 • c. leasing net si indirect
12 ) (219 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Potrivit Conventiei de la Viena (1980), se face distinctie intre revocarea si retractarea ofertei.
 • a. enuntul este corect
 • b. enuntul este incorect
 • c. enuntul este partial corect, deoarece retractarea este o etapa prealabila revocarii ofertei
13 ) (101 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   In cazul contractelor de transport feroviar de marfuri primirea marfurilor de catre destinatar :
 • a. nu stinge actiunea
 • b. stinge actiunea
 • c. nu stinge actiune, decât dupa curgerea unui termen de prescriptie speciala
14 ) (56 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   In cadrul contractului de comision comisionarul lucreaza
 • a. in numele comitentului
 • b. in numele celui care il remunereaza
 • c. in nume propriu dar in contul prepusului
15 ) (109 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Arbitrajul institutional (permanent) se efectueaza de catre tribunalele permanente de arbitraj de pe langa :
 • a. Inalta Curte de Casatie si Justitie
 • b. Camera de Comert si Industrie
 • c. Tribunalul Comercial

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: