Drept si Administratie Publica an IV


Test Autoevaluare: DREPT CIVIL.CONTRACTE SPECIALE - Sem 1 - 2011-2012 (826)
Test adaugat de :cibanu

1 ) (31 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce se intampla daca imprumutatorul este in imposibilitate de a restitui lucrul ?
 • a. va face plata in bani la valoarea pe care o au lucrurile la data si locul unde acestea trebuiau predate
 • b. se aplica principiul genera non pereunt
 • c. va savarsi infractiunea de abuz de incredere
2 ) (195 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   În ce îsi are originea dreptul de preemtiune?-in lege ,fiind prevazut de o norma juridical imperativa
 • a. lege şi convenţia părţilor
 • b. convenţia unui terţ
 • c. în pactul de preferinţă
3 ) (189 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   În situatia în care se refuză încheierea contractului în caz de promisiune bilaterală de vânzare cumpărare, în ce termen se poate cere pronuntarea unei hotărâri care să tină loc de vânzare cumpărare?
 • a. 3 ani
 • b. 6 luni
 • c. 1 an
4 ) (168 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Care sunt contractele solemne?
 • a. contractul de vânzare cumpărare
 • b. contractul de donaţie
 • c. contractul de mandat
5 ) (92 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Ce obligaŃii are donatarul?
 • a. de a suporta cheltuielile donaţiei
 • b. de recunoştinţă
 • c. de a lua în primire bunul donat
6 ) (144 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce acŃiune are la dispoziŃie cumpărătorul în caz de neîndeplinire de către vânzător a obligaŃiei de predare a lucrului vândut?
 • a. să invoce excepţia de neexecutare a contractului
 • b. să ceară nulitatea contractului de vânzare cumpărare
 • c. să ceară rezilierea contractului
7 ) (156 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Care sunt obligaŃiile mandatarului?
 • a. este obligat să execute mandatul sub sancţiunea revocării mandatului în caz de neîndeplinire
 • b. este obligat să execute mandatul sub sancţiunea plăţii de daune interese
 • c. este obligat să păstreze pentru sine ceea ce a primit în puterea mandatului
8 ) (104 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Care sunt obligaŃiile comodatarului?
 • a. de a garanta pentru evicţiune pe comodant
 • b. de conservare a bunului
 • c. de restituire a cheltuielilor de folosinţă
9 ) (109 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Care sunt modalităŃile de încetare a contractul de comodat?
 • a. prin restituirea cheltuielilor de conservare
 • b. prin moartea comodatarului
 • c. prin moartea comodantului
10 ) (97 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   În ce situaŃii trebuie respectat dreptul de preemŃiune?
 • a. la vânzarea imobilelor
 • b. la înstrăinarea terenurilor situate în extravilan
 • c. în cazul schimbului de terenuri situate în extravilan
11 ) (72 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   În ce condiŃii terŃul dobânditor este dator să respecte locaŃiunea făcută înainte de vânzare?
 • a. Când este încheiată prin înscris sub semnătură privată
 • b. Când este încheiată prin înscris sub semnătură privată, dar cu dată certă
 • c. Când a cunoscut existenţa locaţiunii înainte de vânzare
12 ) (7 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Ce fel de obligatii are antreprenorul fata de beneficiar:
 • a. obligatia de plata a pretului
 • b. obligatia de informare
 • c. obligatia de execuare a lucrarii doar cu materialele antreprenorului
13 ) (42 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Cum se face dovada depozitului necesar?
 • a. cu înscris autentic
 • b. cu înscris sub semnătură privată
 • c. cu martori
14 ) (166 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt contractele cu titlu oneros?
 • a. contractul de locaţiune
 • b. contractul de donaţie
 • c. contractul de depozit neremunerat
15 ) (142 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Ce acŃiune are la dispoziŃie cumpărătorul în cazul descoperirii unor vicii ascunse?
 • a. estimatorie sau redhibitorie
 • b. în reziliere
 • c. în anulare

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: