Drept si Administratie Publica an IV


Test Autoevaluare: Drept civil. Contracte speciale - Sem 1 - 2010-2011 (3688)
Test adaugat de :thelast2walk

1 ) (103 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Care este cauza legală de revocare a donaţiilor?
 • a. donaţia între soţi
 • b. donaţia pentru ingratitudine
 • c. lipsa formei autentice
2 ) (114 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Când este obligat mandantul pentru actele mandatarului care depăşesc limitele împuternicirii?
 • a. dacă au fost consecinţa faptei ilicite a mandatarului
 • b. dacă mandatul a fost cu titlu oneros
 • c. dacă le-a ratificat expres sau tacit
3 ) (57 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Când poate cere comodantul restituirea lucrului?
 • a. înainte de împlinirea termenului stipulat
 • b. la termenul stabilit de instanţă
 • c. înainte de a se fi îndestulat comodatarul de folosinţa bunului ce s.a avut în vedere la încheierea contractului
4 ) (119 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    De cine este suportat riscul contractului, în cazul bunurilor generic determinate?
 • a. dacă până la predare intervine o imposibilitate de executare, riscul contractului este suportat de debitorul obligaţiei imposibil de executat, adică de vânzător
 • b. dacă până l predare intervine o imposibilitate de executare riscul contractului este suportat de cumpărător
 • c. pieirea unor bunuri de gen înlătură obligaţia vânzătorului de a-şi executa obligaţia în natură
5 ) (104 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Ce condiţii de formă trebuie să îmbrace donaţiile indirecte?
 • a. trebuie acceptate printr-un act separat
 • b. trebuie acceptate prin act autentic
 • c. nu sunt supuse unor condiţii de formă
6 ) (130 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    De cine sunt suportate cheltuielile vânzării, în lipsă de stipulaţie contrară?
 • a. de cumpărător
 • b. de vânzător
 • c. de ambele părţi, în mod egal
7 ) (61 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Ce bunuri pot forma obiectul contractului de consumaţie?
 • a. bunuri imobile
 • b. bunuri fungibile
 • c. bunuri nefungibile
8 ) (128 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Când este admisibilă excepţia de neexecutare a contractului?
 • a. numai dacă debitorul a fost pus în întârziere
 • b. dacă există o neexecutare, chiar parţială a obligaţiilor din partea cocontractantului
 • c. chiar dacă părţile au convenit un termen de executare a uneia dintre obligaţiile reciproce
9 ) (72 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    În ce cazuri culpa depozitarului se apreciază cu mai multă rigoare?
 • a. când iniţiativa contractului a fost luată de depozitar
 • b. când depozitul este cu titlu gratuit
 • c. Când depozitul s-a făcut în interesul deponentului
10 ) (117 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Cine poate solicita revocarea donaţiei pentru neexecutarea sarcinii?
 • a. operează de drept
 • b. de moştenitorii donatarului
 • c. creditorii chirografari ai donatorului pe calea acţiunii oblice
11 ) (19 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Când intervine încetarea contractului de locaţiune prin denunţarea unilaterală?
 • a. dacă s-a prevăzut un termen
 • b. dacă părţile nu au stabilit durata locaţiunii
 • c. dacă locatarul nu şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite în contract
12 ) (54 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Ce dobândeşte comodatarul prin încheierea contractului de comodat?
 • a. dreptul e proprietate asupra bunului transmis
 • b. dreptul de folosinţă asupra bunului transmis
 • c. un drept de uzufruct
13 ) (45 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Adoptarea unui copil după încheierea unui contract de donaţie ce efecte are?
 • a. nulitatea donaţiei
 • b. revocarea donaţiei
 • c. nu are nici un efect
14 ) (84 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Cine suportă riscul contractului în cazul contractului de antrepriză?
 • a. de proprietar
 • b. de antreprenor
 • c. de client
15 ) (53 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Ce obiect poate avea contractul de comodat?
 • a. bunuri fungibile
 • b. bunuri nefungibile
 • c. lucruri de gen

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: