Drept si Administratie Publica an IV


Test Autoevaluare: Drept civil. Contracte speciale - Sem 1 - 2010-2011 (3688)
Test adaugat de :thelast2walk

1 ) (73 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate?
 • a. depozitarul răspunde de stricăciunile provenite din forţa majoră
 • b. depozitarul răspunde de stricăciunile provenite din forţa majoră chiar dacă nu a fost pus în întârziere pentru restituirea bunului depozitat
 • c. depozitarul nu răspunde chiar dacă a fost pus în întârziere dacă face dovada că bunul ar fi pierit şi la deponent
2 ) (118 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Care este termenul de prescripţie a acţiunii cumpărătorului împotriva vânzătorului având ca obiect garanţia pentru evicţiune?
 • a. este imprescriptibilă
 • b. 6 luni
 • c. 3 ani
3 ) (104 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Ce condiţii de formă trebuie să îmbrace donaţiile indirecte?
 • a. trebuie acceptate printr-un act separat
 • b. trebuie acceptate prin act autentic
 • c. nu sunt supuse unor condiţii de formă
4 ) (60 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Care sunt modalităţile de încetare a contractul de comodat?
 • a. prin restituirea cheltuielilor de conservare
 • b. prin moartea comodatarului
 • c. prin moartea comodantului
5 ) (111 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Care sunt obligaţiile mandatarului?
 • a. este obligat să execute mandatul sub sancţiunea revocării mandatului în caz de neîndeplinire
 • b. este obligat să execute mandatul sub sancţiunea plăţii de daune interese
 • c. este obligat să păstreze pentru sine ceea ce a primit în puterea mandatului
6 ) (96 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Ce acţiune are la dispoziţie cumpărătorul în cazul descoperirii unor vicii ascunse?
 • a. estimatorie sau redhibitorie
 • b. în reziliere
 • c. în anulare
7 ) (112 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Cum poate fi contractul de mandat din punct de vedere al caracterului oneros?
 • a. numai cu titlu gratuit
 • b. numai cu titlu oneros
 • c. cu titlu gratuit sau cu titlu oneros
8 ) (56 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Care din următoarele afirmaţii sunt corecte?
 • a. comodatarul poate oferi comodantului în locul lucrului împrumutat echivalentul în bani
 • b. comodatarul nu poate oferi comodantului echivalentul în bani dacă restituirea bunului în natură este posibilă
 • c. comodantul poate solicita echivalentul în bani a lucrului împrumutat, deşi restituirea în natură este posibilă
9 ) (108 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    De cine poate fi formulată acţiunea în revocarea donaţiei pentru ingratitudine?
 • a. are caracter strict personal, putând fi formulată doar de donator
 • b. poate fi exercitată şi de creditori chirografari ai donatorului
 • c. poate fi exercitată de moştenitorii donatorului oricând
10 ) (61 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Ce bunuri pot forma obiectul contractului de consumaţie?
 • a. bunuri imobile
 • b. bunuri fungibile
 • c. bunuri nefungibile
11 ) (42 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Pentru validitatea darului manual ce condiţii se cer a fi întrunite?
 • a. să aibă ca obiect doar bunuri mobile corporale
 • b. tradiţiunea
 • c. forma autentică
12 ) (76 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Cum se face dovada depozitului necesar?
 • a. cu înscris autentic
 • b. cu înscris sub semnătură privată
 • c. cu martori
13 ) (64 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Ce capacitate trebuie să aibă împrumutatul pentru încheierea valabilă a împrumutului de consumaţie împrumutatul?
 • a. de a încheia acte de conservare
 • b. de a încheia acte de administrare
 • c. de a încheia acte de dispoziţie
14 ) (113 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Care sunt cauzele speciale de încetare a contractului de mandat?
 • a. decesul uneia dintre părţile contractului
 • b. punerea sub interdicţie a uneia din părţile contractului
 • c. renunţarea la mandat
15 ) (74 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Cui este obligat depozitarul să restituie bunul depozitat în caz de moarte a deponentului?
 • a. Nu are o astfel de obligaţie , putând păstra bunul
 • b. terţei persoane indicate de deponent
 • c. moştenitorilor, chiar dacă deponentul , pentru ipoteza morţii sale l-a autorizat pe depozitar să restituie lucrul unei alte persoane

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: