Drept si Administratie Publica an IV


Test Autoevaluare: Drept civil. Contracte special - Sem 1 - 2011-2012 (7690)
Test adaugat de :thelast2walk

1 ) (203 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  În ce formă trebuie încheiat contractul de locatiune pentru a constitui titluri executorii pentru plata chiriei la termenele şi în modalitătile stabilite?
 • a. trebuie să fie întocmit în formă scrisă
 • b. trebuie înscris sub semnătură privată şi înregistrat la organele fiscale
 • c. nu este necesară forma autentică
2 ) (119 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Ce condiŢie îmbracă forma scrisă a contractului de depozit?
 • a. nu este necesară forma scrisă
 • b. ad validitatem
 • c. ad probaţionem indiferent dacă lucrul depozitat are o valoare mai mică de 250 lei
3 ) (14 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Care sunt caracterele juridice ale contractului de comodat?
 • a. cu titlu oneros
 • b. cu titlu esenţialmente gratuit
 • c. bilateral
4 ) (71 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  În ce situaŢii încetează de drept contractul de locaŢiune?
 • a. prin denunţarea unilaterală
 • b. prin pieirea totală a lucrului
 • c. prin desfiinţarea titlului locatorului
5 ) (75 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  În ce condiŢii actele de dispoziŢie pot fi încheiate de mandatar în numele si pe seama mandantului?
 • a. numai în baza unei procuri generale
 • b. numai în baza unei procuri speciale
 • c. în baza unui acord tacit
6 ) (29 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Ce va putea preda la scadenta imprumutatul?
 • a. va restitui lucruri de acelasi gen, in aceeasi cantitate si de aceeasi calitate
 • b. poate preda imprumutatorului orice bun
 • c. se poate elibera predand imprumutatorului un bun superior ca valoare celui imprumutat
7 ) (129 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Care este capacitatea cerută antreprenorului pentru încheierea unui contract de antrepriză?
 • a. acte de dispoziţie
 • b. acte de administrare
 • c. acte în funcţie de natura contractului – act de administrare, act de conservare sau de dispoziţie
8 ) (117 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Ce capacitate poate avea deponentul pentru încheierea valabilă a contractului de depozit propriu-zis?
 • a. de a încheia acte de conservare
 • b. de a încheia acte de dispoziţie
 • c. De a fi proprietarul bunului
9 ) (187 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  În situatia în care pretul este disproportionat fată de valoarea bunului, care este sanctiunea care intervine?
 • a. rezilierea contractului
 • b. rezoluţiunea contractului
 • c. anulabilitatea contractului
10 ) (83 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Ce condiŢii trebuie să fie îndeplinite pentru ca donaŢia încheiată între absenŢi să fie valabilă?
 • a. oferta de donaţie trebuie să îmbrace forma autentică
 • b. acceptarea ofertei de donaţie trebuie să îmbrace forma autentică
 • c. atât oferta cât şi acceptarea ofertei de donaţie trebuie să îmbrace forma autentică
11 ) (91 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Pentru validitatea darului manual ce condiŢii se cer a fi întrunite?
 • a. să aibă ca obiect doar bunuri mobile corporale
 • b. tradiţiunea
 • c. forma autentică
12 ) (105 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Care din următoarele afirmaŢii sunt corecte?
 • a. comodatarul poate oferi comodantului în locul lucrului împrumutat echivalentul în bani
 • b. comodatarul nu poate oferi comodantului echivalentul în bani dacă restituirea bunului în natură este posibilă
 • c. comodantul poate solicita echivalentul în bani a lucrului împrumutat, deşi restituirea în natură este posibilă
13 ) (136 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Când operează transferul dreptului de proprietate în cazul contractelor de vânzare cumpărare?
 • a. la predarea bunului
 • b. la plata preţului
 • c. la momentul manifestării voinţei de a contracta
14 ) (165 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  De cine este suportat riscul contractului de vanzare cumparare, în cazul bunurilor generic determinate?
 • a. dacă până la predare intervine o imposibilitate de executare, riscul contractului este suportat de debitorul obligaţiei imposibil de executat, adică de vânzător
 • b. dacă până la predare intervine o imposibilitate de executare riscul contractului este suportat de cumpărător
 • c. pieirea unor bunuri de gen înlătură obligaţia vânzătorului de a-şi executa obligaţia în natură
15 ) (51 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Care din obiectele contractului de vanzare atrage forma solemnă ca o condiŢie de
validitate?
 • a. bunuri imobile
 • b. o moştenire vacantă
 • c. terenuri

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: