Drept si Administratie Publica an III


Test Autoevaluare: Relatii individuale de munca - Sem 1 - 2010-2011 (9079)
Test adaugat de :tavygoa

1 ) (37 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Constitutia Romaniei, in consens cu reglementarile internationale, a ridicat varsta minima de incadrare in munca de la 14 ani la ce alta varsta?
 • a. la varsta de 15 ani;
 • b. la varsta de 16 ani;
 • c. la varsta de 18 ani.
2 ) (13 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Cum se realizeaza cea de-a doua etapa a sistemului de formare profesionala initiala (etapa profesionala) ?
 • a. scolile de arte si meserii;
 • b. scolile de arta si muzica;
 • c. scolile de arta si pictura.
3 ) (151 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  In ce conditii este admisibila concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului?
 • a. este inadmisibila;
 • b. este admisibila daca angajatorul isi reprofileaza activitatea;
 • c. este admisibila daca se desfiinteaz─â locul de munca ocupat de salariat.
4 ) (52 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care este sanctiunea in cazul in care angajarea unei persoane se face fara verificarea starii de sanatate a acesteia, de catre o comisie medicala ?
 • a. incetarea contractului individual de munca;
 • b. nulitatea absoluta a contractului individual de munca;
 • c. concedierea salariatului pentru motive imputabile acestuia.
5 ) (146 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  La data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata, ce se va intampla cu acesta?
 • a. inceteaza de drept;
 • b. se transforma in contract pe durata nedeterminata;
 • c. inceteaza prin decizia angajatorului.
6 ) (67 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  In cazul personalului de paza si garda de corp este interzisa admiterea la cursurile de calificare a candidatilor care nu au obtinut:
 • a. avizul medicului de familie;
 • b. avizul medical;
 • c. avizul politiei.
7 ) (150 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Ce se intampla daca salariatul indeplineste conditiile de varsta standard si stagiul de cotizare si nu solicita pensionarea?
 • a. poate continua prestarea activitatii;
 • b. va fi concediat;
 • c. va fi obligat sa faca cerere de pensionare.
8 ) (112 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Ce fel de situatie de suspendare a contractului individual de munca este reprezentata de carantina?
 • a. din initiativa salariatei;
 • b. prin acordul partilor;
 • c. de drept.
9 ) (59 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Care este perioada de proba, pentru absolventii institutiilor de invatamant, la debutul in profesie ?
 • a. cel mult 30 de zile calendaristice;
 • b. cel mult 90 de zile calendaristice;
 • c. cel mult 6 luni calendaristice.
10 ) (167 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care este programul medicilor incadrati in serviciile de ambulanta ?
 • a. 6 ore, in medie, pe zi;
 • b. 7 ore, in medie, pe zi;
 • c. 8 ore, in medie, pe zi.
11 ) (114 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Ce se intampla cu contractul individual de munca in cazul in care salariatul indeplineste o functie de conducere salarizata in sindicat ?
 • a. va fi modificat din initiativa angajatorului;
 • b. va fi suspendat de drept;
 • c. va fi suspendat din initiativa salariatului.
12 ) (28 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Cui revine obligatia de incheiere a contractului de ucenicie la locul de munca?
 • a. angajatului;
 • b. angajatorului;
 • c. Inspectoratul Teritorial de Munca.
13 ) (95 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Ce este (cum definiti) angajatorul?
 • a. persoana juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv;
 • b. persoana fizica sau juridica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii;
 • c. persoana fizica ce se afla in raporturi de munca ori de serviciu cu lucratorul respectiv si care are responsabilitatea intreprinderii si/sau unitatii.
14 ) (139 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Cine va opera, daca la incheierea contractului individual de munca nu sunt respectate dispozitii care ocrotesc un interes general ?
 • a. modificarea contractului;
 • b. nulitatea absoluta;
 • c. suspendarea de drept.
15 ) (108 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Cui revine dreptul de a stabili organizarea si functionarea unitatii ?
 • a. federatiei patronale;
 • b. angajatorului;
 • c. consiliului de administratie al unitatii.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: