Drept si Administratie Publica an III


Test Autoevaluare: Relatii individuale de munca - Sem 1 - 2010-2011 (9079)
Test adaugat de :tavygoa

1 ) (120 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Cine are dreptul la indemnizatia pentru cresterea copilului in varsta de pana la doi ani?
 • a. numai salariata mama;
 • b. optional, oricare dintre parintii firesti;
 • c. se stabileste printr-o adresa de catre casa de pensii.
2 ) (248 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Daca o unitate nu are personalitate juridica, poate fi parte a litigiului de munca?
 • a. poate, daca are imputernicire pentru a incheia contracte individuale de munca;
 • b. nu este posibila aceasta calitate;
 • c. poate, daca nu se opune sindicatul reprezentativ.
3 ) (71 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Ce fel de contract este contractul de munca temporara ?
 • a. pe durata nedeterminata;
 • b. pe durata determinata;
 • c. nu are relevanta durata.
4 ) (17 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Ce cuprinde formarea profesionala a adultilor ?
 • a. doar formarea profesionala iniaiala, organizata prin alte forme decat cele specifice sistemului national de invatamant;
 • b. doar formarea profesionala continua, organizata prin alte forme decat cele specifice sistemului national de invatamant;
 • c. formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua, organizata prin alte forme decat cele specifice sistemului national de invatamant.
5 ) (152 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Cum este concedierea salariatului daca angajatorul grupeaza doua posturi intr-unul singur ?
 • a. justificata;
 • b. nelegala;
 • c. intemeiata de drept.
6 ) (183 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Care este termenul de prescriptie a dreptului la actiune in justitie cu privire la drepturile salariale ?
 • a. 1 an de la data la care astfel de drepturi erau datorate;
 • b. 2 ani de la data la care astfel de drepturi erau datorate;
 • c. 3 ani de la data la care astfel de drepturi erau datorate;
7 ) (243 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Care este compunerea completului in cauzele privind conflictele de munca la instanta de recurs?
 • a. un judecator si doi asistenti judiciari;
 • b. doi judecatori si doi asistenti judiciari;
 • c. trei judecatori.
8 ) (155 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Sub aspect numeric, este concediere colectiva daca angajatorul concediaza cel putin 30 salariati atunci cand are incadrati cati salariati?
 • a. intre 10 si 20 de salariati;
 • b. intre 20 si 100 de salariati;
 • c. cel putin 300 de salariati.
9 ) (49 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Codul Muncii stabileste in mod expres ca este interzisa, sub sanctiunea nulitatii absolute, incheierea unui contract individual de munca in scopul prestarii:
 • a. prestarea unei munci sau a unei activitati morale sau licite;
 • b. prestarea unei munci sau a unei activitati imorale sau ilicite;
 • c. prestarea unei munci sau a unei activitati pe timp de noapte.
10 ) (129 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Ce se intampla cu contractul individual de munca pe durata detasarii?
 • a. se suspenda de drept;
 • b. nu opereaza suspendarea;
 • c. se suspenda din initiativa angajatorului.
11 ) (237 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  La angajatorii cu un numar redus al salariatilor, cine poate prelua atributiile comitetului de securitate si sanatate in munca?
 • a. angajatorul;
 • b. sindicatul reprezentativ;
 • c. un responsabil cu sanatatea si securitatea in munca.
12 ) (114 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Ce se intampla cu contractul individual de munca in cazul in care salariatul indeplineste o functie de conducere salarizata in sindicat ?
 • a. va fi modificat din initiativa angajatorului;
 • b. va fi suspendat de drept;
 • c. va fi suspendat din initiativa salariatului.
13 ) (242 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care este compunerea completului in cauzele privind conflictele de munca la instanta de fond?
 • a. un judecator si doi asistenti judiciari;
 • b. doi judecatori si doi asistenti judiciari;
 • c. trei judecatori.
14 ) (58 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Care este perioada de proba, pentru muncitorii necalificati?
 • a. cel mult 30 de zile calendaristice;
 • b. cel mult 90 de zile calendaristice;
 • c. cel mult 5 zile lucratoare.
15 ) (200 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Isi poate recupera angajatorul despagubirea platita unui salariat?
 • a. nu este posibil;
 • b. da, de la salariatul vinovat de producerea pagubei;
 • c. despagubirea este un risc propriu angajatorului.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: