Drept si Administratie Publica an III


Test Autoevaluare: Dreptul societatilor - Sem 1 - 2010-2011 (15101)
Test adaugat de :thelast2walk

1 ) (45 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  
Care sunt deosebirile dintre societatea civila si cea comerciala ?
 • a. Nici una dintre cele doua tipuri de societati nu are personalitate juridica
 • b. Scopul constituirii societatii comerciale difera
 • c. Activitatile desfasurate sunt similare
2 ) (65 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Care dintre urmatoarele constituie caracteristici ale societatii pe actiuni?
 • a. posibilitatea de emitere de titluri de valoare
 • b. posibilitatea constituirii sub aceasta forma a unei societati cu asociat unic
 • c. asociatii raspund nelimitat
3 ) (87 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  
Dintre operatiunile necesare constituirii societatii comerciale se regasesc urmatoarele:
 • a. prezentarea de acte referitoare la sediul asociatilor/actionarilor
 • b. identificarea conturilor bancare ale administratorilor si cenzorilor
 • c. varsarea aporturilor
4 ) (275 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Care sunt cele doua modalitati pe care le poate cunoaste fuziunea?
 • a. Absorbtia si contopirea
 • b. de drept si judiciara;
 • c. Voluntara si de drept
5 ) (104 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Cati asociati poate avea cel mult o societate cu raspundere limitata ?
 • a. 50 asociati
 • b. 5 asociati
 • c. 10 asociati
6 ) (156 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  
Pana cand suspenda de regula opozitia la divizare sau fuziune executarea fuziunii sau a
divizarii ?
 • a. Pâna la data la care hotarârea judecatoreasca a devenit irevocabila
 • b. Pâna la data publicarii hotararii judecatoresti in Monitorul Oficial
 • c. Pâna la data la care care societatea debitoare face dovada platii datoriilor
7 ) (199 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  
Cui apartine competenta pentru actiunea în regularizarea viciilor actului constitutiv sau a
urmare a neîndeplinirii unei cerinte legale pentru constituirea societatii constatate dupa
înmatriculare ?
 • a. exlcusiv tribunalului arbitral daca partile convin in acest fel;
 • b. exclusiv instantei judecatoresti
 • c. Registrului comertului si judecatorului delegat
8 ) (233 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  
Pentru ce valoare poate fi delegata de catre adunarea generala extraordinara majorarea
capitalului social Consiliului de Adminsitratie/Directoratului?
 • a. Pentru jumatate din valoarea activelor nete ale societatii la data delegarii;
 • b. Pentru valoarea capitalului social la data delegarii
 • c. Fara limita
9 ) (93 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  
La ce forma de societate capitalul social subscris poate fi diferit de capitalul varsat?
 • a. la societatile de persoane
 • b. la SRL-uri
 • c. la societati pe actiuni
10 ) (249 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  
Care este termenul în care poate fi introdusa opozitia ?
 • a. 30 de zile de la data publicarii hotarârii sau a actului constitutiv actualizat în Monitorul Oficial
 • b. 30 de zile de la data adunarii generale
 • c. Nelimitat.
11 ) (183 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  
Ce presupune dreptul de preferinta în cazul majorarii de capital pentru societatile pe actiuni ?
 • a. actiunile nou emise vor fi distribuite numai actionarilor existenti
 • b. Actiunilor nou emise vor fi purtatoare de dividente in mod piroritar
 • c. actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere într-un anumit termen celorlalti actionari, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda si numai apoi catre terti
12 ) (13 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Ce aspecte a generat necesitatea creditului în materie comerciala ?
 • a. principiul conform caruia codebitorii nu sunt tinuti solidari
 • b. lipsa mijloacelor de garantare a tranzactiilor comerciale
 • c. nasterea titlurilor de credit si a institutiilor financiare
13 ) (202 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  
Ce are ca obiect auditul intern ?
 • a. numai evaluarea activelor interne ale societatii
 • b. Activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor entitatii în scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia;
 • c. numai verificarea dividendelor platite actionarilor
14 ) (142 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  
Cine poate introduce cererea de dizolvare in societatile de persoane si în societatea cu
raspundere limitata ?
 • a. numai asociatii majoritari
 • b. oricare dintre asociati
 • c. numai asociatii minoritari
15 ) (212 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Este necesar aportul in numerar la constituirea societatii comerciale?
 • a. da, fara a exista limite minime sau maxime
 • b. nu este necesar
 • c. este obligatoriu in anumite limite minime prevazute de lege

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: