Drept si Administratie Publica an III


Test Autoevaluare: Dreptul societatilor - Sem 1 - 2010-2011 (15101)
Test adaugat de :thelast2walk

1 ) (91 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  
Daca judecatorul delegat la constituire constata unele neregularitati cum anume procedeaza?
 • a. judecatorul delegat va admite cererea si va dispune remedierea ulterioara
 • b. judecatorul delegat va respinge cererea pentru neregularitati si aceasta are autoritate de lucru judecat
 • c. judecatorul delegat fixeaza un nou termen si recomanda partilor remedierea neregularitatilor pâna la acest termen
2 ) (87 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  
Dintre operatiunile necesare constituirii societatii comerciale se regasesc urmatoarele:
 • a. prezentarea de acte referitoare la sediul asociatilor/actionarilor
 • b. identificarea conturilor bancare ale administratorilor si cenzorilor
 • c. varsarea aporturilor
3 ) (213 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Ce reprezinta aporturile asociatilor ?
 • a. Intentiile de dezvoltare a societatii in urmatorii 3 ani
 • b. Drepturile decurgand din actul constitutiv
 • c. Obligatiile asumate de catre asociati pentru a aduce în societate anumite valori patrimoniale
4 ) (172 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  
In ce termen va fi obligata societatea comerciala care dobândeste actiuni cu încalcarea
conditiilor legale va fi obligata sa le înstraineze ?
 • a. În cel mult sase de la data subscrierii lor
 • b. În cel mult doi ani de la data subscrierii lor
 • c. În cel mult un an de la data subscrierii lor
5 ) (189 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  
Care din cele de mai jos reprezinta o modalitate de majorare a capitalului social la societatea
pe actiuni?
 • a. Compensarea crentelor societatii inte debitorii si creditorii acesteia
 • b. Compensarea creantelor detinute de actionari impotriva societatii
 • c. Iertarea de datorie
6 ) (124 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Aportul asociatilor la capitalul social ce carcateristici indeplineste?
 • a. nu este o parte a capitalului social
 • b. nu este purtator de dobanzi
 • c. nu este obligatoriu in numerar la constituirea oricarei forme de societate
7 ) (264 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  
Care dintre urmatoarele reprezinta cauza general valabila ce determina dizolvarea unei
societati comerciale?
 • a. trecerea timpului stabilit pentru durata societatii
 • b. Posibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia
 • c. Nedeclararea nulitatii societatii
8 ) (208 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  
Ce fel de cereri pot fi formulate impotriva deciziilor administratorilor ca organe statutare ale
societatii comerciale?
 • a. numai cereri de opozitie
 • b. numai actiuni de constatarea nulitatii absolute
 • c. numai cereri de constatarea nulitatii relative
9 ) (239 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  
Cum trebuie sa fie valoarea actelor juridice incheiate de aministratori prin care sa
dobândeasca, sa înstraineze, sa închirieze, sa schimbe sau sa constituie în garantie bunuri
aflate în patrimoniul societatii ?
 • a. Sa nu depaseasca jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data încheierii actului juridic
 • b. Sa nu depaseasca 10% din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic
 • c. Sa nu depaseasca jumatate din valoarea capitalului social al societatii
10 ) (152 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Cum se realizeaza fuziunea prin contopire?
 • a. trei societati sunt inglobate intr-o singura persoana juridica existenta
 • b. doua sau mai multe societati se dizolva fara lichidare si trasnfera intergal patrioniul lor catre o alta persoana
 • c. o societate din grupul de societati devine actionar majoritar al unie alte societati
11 ) (236 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  
Ce fel de raspundere se aplica incalcarii normelor legale de concurenta neloiala, obligatiei de
fidelitate, si infractiunilor contra societatii ?
 • a. Delictuala
 • b. Contractuala
 • c. mixta
12 ) (99 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  
Care dintre urmatoarele forme de organizare ale societatii comerciale are personalitate
juridica?
 • a. Punctul de lucru
 • b. Reprezentanta comerciala
 • c. Filiala
13 ) (115 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  In sarcina cui sunt atributiile de control ale societatii?
 • a. Administratorilor
 • b. Asociatilor/actionarilor
 • c. Cenzorilor.
14 ) (77 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Cand poate fi hotarâta infiintarea de sedii secundare ale societatii comerciale ?
 • a. numai la constituirea societatii
 • b. numai ulterior semnarii actului constitutiv al societatii
 • c. atât la constituire, cât si pe parcursul existentei societatii
15 ) (184 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  
Care este termenul acordat pentru exercitarea dreptului de preferinta in cazul hotarârii adunarii
generale extraordinare pentru majorarea capitalului social dupa publicarea în Monitorul
Oficial, partea a IV-a?
 • a. cel putin 45 de zile cu începere de la ziua publicarii
 • b. cel putin o luna cu începere de la ziua publicarii
 • c. cel putin 15 zile cu începere de la ziua publicarii

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: