Drept si Administratie Publica an III


Test Autoevaluare: Dreptul societatilor - Sem 1 - 2010-2011 (15101)
Test adaugat de :thelast2walk

1 ) (94 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  
La ce forma de societate capitalul social subscris poate fi diferit de capitalul varsat?
 • a. la societatile in nume colectiv
 • b. la societatile pe actiuni
 • c. la societati cu asociat unic
2 ) (148 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  
In ce caz se dizolva societatea comerciala cu raspundere limitata cu unic asociat ?
 • a. În cazul în care asociatul unic este si administratorul societatii
 • b. În cazul în care asociatul unic mai este asociat unic si in alta societate cu raspundere limitata cu asociat unic
 • c. În cazul în care asociatul unic este angajat al societatii
3 ) (139 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  
In ce cazuri dizolvarea are loc fara lichidare ?
 • a. in cazul societatii pe actiuni ale carei actiuni sunt listate pe o piata reglementata
 • b. in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii
 • c. in cazul societatii in nume colectiv
4 ) (5 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  
Care sunt categoriile de norme care detremina obiectul dreptului comercial ?
 • a. cele ce reglementeaza activitatile comerciale a caror sfera nu este însa rezervata exclusiv comerciantilor
 • b. cele ce definesc raporturile sociale patrimoniale
 • c. cele ce definesc raporturi personale nepatrimoniale
5 ) (199 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  
Cui apartine competenta pentru actiunea în regularizarea viciilor actului constitutiv sau a
urmare a neîndeplinirii unei cerinte legale pentru constituirea societatii constatate dupa
înmatriculare ?
 • a. exlcusiv tribunalului arbitral daca partile convin in acest fel;
 • b. exclusiv instantei judecatoresti
 • c. Registrului comertului si judecatorului delegat
6 ) (108 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  
Capitalul social al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic de o
anumita suma in ce valoare?
 • a. 200 Ron
 • b. 90.000 Ron
 • c. 2500 Ron
7 ) (11 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  
Care sunt trasaturile specifice prin ce se caracterizeaza activitatea comerciala?
 • a. rapiditate
 • b. insecuritate si incurajarea creditului
 • c. formalism
8 ) (168 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  
În ce conditii are dreptul sa primeasca actionarul retras din societatea pe actiuni sau din
societatea în comandita pe actiuni ?
 • a. Conform unei expertize contabile proprotional cu activitatea sa in cadrul societatii
 • b. Proportional cu activul social net ce ar rezulta dupa ultimul bilant contabil aprobat
 • c. Conform celor stabilite printr-o hotarare judecatoresca
9 ) (161 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  
Ce i se poate cere asociatului cu raspundere nelimitata care se amesteca fara drept în
administratie ?
 • a. Excluderea din societate
 • b. sa faca cerere de retragere voluntara din societate
 • c. sa depuna o garantie suplimentara
10 ) (12 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  
Numarul de asociati ai unei SRL poate fi cuprins intre ce valori?
 • a. 2 si 15
 • b. 1 si 50
 • c. 2 si 50
11 ) (192 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  
Cand este obligatorie forma autentica a actului constitutiv ?
 • a. La modificarea formei juridice a societatii într-o societate în nume colectiv sau în comandita simpla
 • b. La schimbarea sediului societatii in alt judet
 • c. La schimbarea denumirii societatii
12 ) (129 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  
Ce modificare a societatii comerciale poate fi delegata Consiliului de
Adminsitratie/Directoratului de catre adunarea generala extraordinara?
 • a. Emisiunea de obligatiuni
 • b. Orice modificare a actului constitutiv
 • c. Schimbarea obiectului secundar de activitate a societatii
13 ) (49 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  
Care este momentul dobândirii personalitatii juridice depline la societatile comerciale?
 • a. la numirea cenzorilor
 • b. la înmatricularea în Registrul Comertului
 • c. la constituirea patrimoniului
14 ) (247 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  
Pâna când opozitia suspenda fata de oponenti executarea hotarârii asociatilor ?
 • a. pâna la publicarea hotararii in Monitorul Oficial
 • b. pâna la ramânerea irevocabila a hotarârii judecatoresti
 • c. pâna la ramânerea definitiva a hotarârii judecatoresti
15 ) (144 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  
In care din urmatoarele cazuri se dizolva de drept o societate comerciala?
 • a. În cazul schimbarii formei juridice a societatii
 • b. La expirarea duratei societatii stabilita în actele constitutive
 • c. La schimbarea asociatului majoritar al societatii

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: