Drept si Administratie Publica an III


Test Autoevaluare: Dreptul Libertatilor Fundamentale* - Sem 2 - 2010-2011 (7698)
Test adaugat de :alina dinescu

1 ) (134 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Cine poate sa dea indicatii judecatorilor ce fac parte din Curtea Europeana a Drepturilor Omului ?
 • a. pot primi instructiuni si indicatii din partea guvernului care i-a propus in instanta respectiva
 • b. nu au voie sa primeasca indicatii de la guvernele care i-a propus
 • c. este la latitudinea judecatorului daca tine sau nu cant de indicatia primita
2 ) (92 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Care din urmatoarele afirmatii este adevarata ?
 • a. Munca fortata este permisa in cazul minorilor de peste 16 ani;
 • b. Dreptul la respectarea vietii private sau de familie nu poate fi sub nici o forma restrans;
 • c. Prezumtia de nevinovatie nu poate reprezenta o restrangere a dreptului la un proces echitabil.
3 ) (109 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Care copii pot fi categorisiti in persoane aflate in situatie speciala?
 • a. copiii strazii
 • b. copiii institutionalizati
 • c. copiii fara un parinte
4 ) (82 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  √én ce conditii munca unei persoane nu poate fi interpretata ca fiind munca fortata ?
 • a. prestarea unei activitati remunerate in timpul detentiei
 • b. sclavia
 • c. munca copiilor sub 13 ani
5 ) (3 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Care dintre documentele enumerate mai jos privind drepturile omului, nu are caracter obligatoriu ?
 • a. Conventia europeana a drepturilor omului
 • b. Declaratia universala a drepturilor omului
 • c. Pactul international privind drepturile civile si politice
6 ) (144 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Cine conduce Curtea Europeana a Drepturilor Omului ?
 • a. Consiliul de Ministri
 • b. un presedinte ales in adunarea plenara
 • c. Consiliul Europei ca institutie care a cret-o
7 ) (47 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Pentru ce fapte este admisa in tratatele internationale adoptarea de legi privind aplicarea pedepsei cu moartea?
 • a. Pentru orice crime grave
 • b. Pedeapsa cu moartea nu poate fi aplicata pentru nici un motiv
 • c. Pentru traficul de droguri
8 ) (105 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Care au constituit sursele de inspiratie ale Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor sale fundamentale ?
 • a. Declaratia Universala a Drepturilor Omului
 • b. Proiectul Pactului referitor la drepturile politice si civile
 • c. Declaratia Universala a Drepturilor Omului si Proiectul Pactului referitor la drepturile politice si civile
9 ) (145 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Un judecator ales intr-o functie in cadrul CEDO, mai poate fi reales in aceiasi functie dupa expirarea mandatului ?
 • a. da
 • b. nu
 • c. da, daca isi depune candidatura
10 ) (111 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Persoanelor private de libertate, li se asigura vreun drept ?
 • a. dreptul la asistenta medicala
 • b. dreptul de a se asocia
 • c. dreptul de a fi alesi in organele administratiei locale
11 ) (48 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Ce principii se aplica in ce priveste drepturile copilului ?
 • a. Interesele grupului minoritar din care face parte
 • b. Interesele comunei sau orasului de nastere
 • c. Interesele copilului
12 ) (110 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Persoanele private de libertate, pot fi separate pe timpul executarii pedepsei privative de libertate ? Pe ce criterii
 • a. separate in functie de rasa
 • b. separate in functie de nivelul de pregatire
 • c. separate in functie de recidiva
13 ) (19 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Potrivit Constitutiei Romaniei exercitiul unor drepturi sau al unor libertati, in ce conditii poate fi restrans ?
 • a. prevenirea consecintelor unei calamitati naturale
 • b. refuzul unei persoane de urma cursurile de invatamant superior
 • c. aducerea la indeplinire a unor prevederi legale imperative
14 ) (13 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Unde a fost semnata Conventia Europeana privind apararea drepturilor omului ?
 • a. Londra
 • b. Paris
 • c. Roma
15 ) (23 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Care este durata normala a zilei de lucru, potrivit Constitutiei Romaniei ?
 • a. cel mult 8 ore
 • b. cel mult 10 ore
 • c. intre 6-8 ore in functie de domeniu de activitate

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: