Drept si Administratie Publica an III


Test Autoevaluare: Drept procesual civil 1 - Sem 2 - 2010-2011 (4031)
Test adaugat de :thelast2walk

1 ) (17 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Ce instanta este competenta sa solutioneze cererile pentru repararea prejudiciilor
cauzate prin erori judiciare savarsite in procesele penale?
 • a. Judecatoria;
 • b. Tribunalul;
 • c. Curtea Europeana a Drepturilor Omului
2 ) (47 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Ce incidente este specific compunerii instantei?
 • a. incompatibilitatea;
 • b. exceptia de necompetenta materiala;
 • c. exceptia de necompetenta teritoriala
3 ) (67 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Ce se întelege prin obiect al actiunii civile?
 • a. ceea ce se cere prin actiunea respectivă, pretentia reclamantului, constatarea unui drept, protectia unor interese pentru realizarea cărora calea justitiei este obligatorie etc.;
 • b. în toate cazurile obiectul se reduce la plata unor sume de bani ce reprezintă prestatia nerealizată;
 • c. se referă numai la obligatia impusă de instantă debitorului si înscrisă în hotărârea judecătorească ca o obligatie „de a face”
4 ) (42 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Ce face judecatorul impotriva caruia este propusa recuzarea?
 • a. este obligat sa se abtina;
 • b. poate declara ca se abtine;
 • c. nu poate declara ca se abtine
5 ) (10 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Care sunt elementele actiunii civile?
 • a. interesul, calitatea procesuala;
 • b. partile, obiectul, cauza
 • c. capaciatatea procesuala
6 ) (104 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Hotararea de declinare a competentei are putere de lucru judecat?
 • a. da fta de toate instntele:
 • b. nu;
 • c. numai cuprivire lainstanta care se dezinvesteste
7 ) (87 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Cum poate fi competenta materiala?
 • a. competentă teritorială de drept comun, competentă teritorială alternativă sau facultati vă si competentă teritorială exclusivă sau exceptională;
 • b. competentă generală
 • c. competentă materială;
8 ) (44 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Ce face instanta cand judecarea cererii principale ar fi intarziata prin chemarea in
garantie?
 • a. instanta va respinge cererea de chemare in garantie;
 • b. instanta va suspenda judecata cererii de chemare in garantie
 • c. instanta poate hotara disjungerea ei pentru a putea fi judecata deosebit.
9 ) (14 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Ce drepturi cuprinde principiul disponibilitatii?
 • a. dreptul persoanei interesate de a porni sau nu procesul civil;
 • b. dreptul de a renunta doar la judecata;
 • c. dreptul de a ataca hotararea
10 ) (39 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Cum sunt actele de procedura facute de o persoana fara capacitate de folosinta?
 • a. sunt anulabile;
 • b. sunt nule;
 • c. pot fi rectificate.
11 ) (22 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Unde se judeca cererile de stramutare?
 • a. in camera de consiliu;
 • b. cu citarea partilor;
 • c. numai dupa ce presedintele instantei a cerut dosarul pricinii si a ordonat, fara citarea partilor, suspendarea judecarii pricinii.
12 ) (1 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Ce conditii trebuie indeplinite pentru a fi asigurat principiul contradictorialitatii in
procesul civil?
 • a. toate elementele procesului trebuie supuse dezbaterii partilor;
 • b. este necesar ca partile sa se fi exprimat efectiv cu privire la orice element ce ar avea legatura cu pretentia dedusa judecatii
 • c. este suficient ca partile sa fi fost in masura sa se fi exprimat cu privire la cateva elemente ce ar avea legatura cu pretentia dedusa judecatii.
13 ) (68 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Ce conditii trebuie să îndeplinească obiectul actiunii civile?
 • a. licit, posibil si determinat sau determinabil
 • b. determinabil în functie de criteriile stabilite de părti la încheierea raportului juridic dedus judecătii
 • c. posibil si determinat sau determinabil
14 ) (13 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Dupa ce procedura se face judecata in cazul hotararilor in constatare?
 • a. dupa procedura contencioasa;
 • b. dupa procedura necontencioasa
15 ) (106 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Ce se intelege prin prorogarea competentei?
 • a. situatia în care o instantă nu este competenta
 • b. situatia în care o instantă competentă sa solutioneze cererea cu care a fost sesizată de către reclamant, devine competentă să solutioneze si cereri care,in mod normal, sunt de competenta altei instante;
 • c. situatia in care instanta isi declina competenta in favoarea altei instante;

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: