Drept si Administratie Publica an III


Test Autoevaluare: Drept procesual civil 1 - Sem 2 - 2010-2011 (4031)
Test adaugat de :thelast2walk

1 ) (25 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Unde se judeca conflictul de competenta?
 • a. in sedinta publica;
 • b. in camera de consiliu;
 • c. cu citarea partilor.
2 ) (34 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Ce se intampla daca cererea de chemare in garantie nu este depusa in termen?
 • a. atrage respingerea ca tardiva a cererii;
 • b. atragere judecarea separata a cererii;
 • c. atrage judecarea separata a cererii daca partile nu consimt sa se judece impreuna
3 ) (26 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Cum se ataca hotararea ce constituie regulatorul de competenta?
 • a. poate fi atacata numai odata cu fondul;
 • b. poate fi atacata cu recurs in 5 zile de la pronuntare;
 • c. poate fi atacata cu recurs in 5 zile de la comunicare.
4 ) (97 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  De cine este solutionat conflictul de competenta dintre o instanta judecatoreasca si
un organ cu activitate
 • a. de instanta judecatoreasca ierarhic superioara instantei in Conflict
 • b. de Inalta Curte de Casatie si Justitie;
 • c. de Curtea de apel in raza căreia se află judecătoria sau tribunalul aflat în conflict.
5 ) (7 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  In virtutea carui principiu instanta poate sa puna in discutia partilor necesitatea
introducerii in proces a altor persoane?
 • a. principiul rolului activ al judecatorului
 • b. principiul aflarii adevarului
 • c. principiul dreptului la aparare.
6 ) (38 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Cum trebuie sa fie dreptul subiectiv civil, privit ca o conditie a actiunii civile?
 • a. recunoscut, ocrotit de lege si actual, exercitat cu buna-credinta exercitat in limitele sale interne si extere;
 • b. exercitat cu buna-credinta
 • c. exercitat in limitele sale interne si externe
7 ) (40 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Cum sunt actele de procedura facute de o persoana fara capacitate de exercitiu sau cu
capacitate de exercitiu restransa, fara incuviintarea ocrotitorului sau legal?
 • a. sunt anulabile;
 • b. sunt nule;
 • c. nu pot fi confirmate
8 ) (63 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Ce reglementează normele de procedură propriu- zise?
 • a. atributiile instantelor judecătoresti între ele în functie de gradul de ierarhie;
 • b. modul de judecată a cauzelor civile si de punere în executare a hotărâri lor judecătoresti si a altor titluri executorii
 • c. delimitează atributiile instantelor judecătoresti fată de atributiile organelor de executare silită
9 ) (12 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Ce constituie hotararile judecatoresti pronuntate in urma actiunilor in constatare?
 • a. constituie titluri executorii;
 • b. consfintesc existenta sau inexistenta unei situatii de fapt;
 • c. nu pot fi puse in executare silita.
10 ) (44 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Ce face instanta cand judecarea cererii principale ar fi intarziata prin chemarea in
garantie?
 • a. instanta va respinge cererea de chemare in garantie;
 • b. instanta va suspenda judecata cererii de chemare in garantie
 • c. instanta poate hotara disjungerea ei pentru a putea fi judecata deosebit.
11 ) (54 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Cum este actiunea in revendicare?
 • a. in realizare;
 • b. in constatare;
 • c. in constituire de drepturi.
12 ) (47 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Ce incidente este specific compunerii instantei?
 • a. incompatibilitatea;
 • b. exceptia de necompetenta materiala;
 • c. exceptia de necompetenta teritoriala
13 ) (94 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Unde se face cererea cand imobilul este situat in circumscriptia mai multor instante?
 • a. la instanta domiciliul pârâtului
 • b. la oricare din instantele în circumscriptiile cărora se află imobilul, indiferent dacă În acea circumscriptie se află sau nu si domiciliul pârâtului
 • c. la instanta domiciliului sau resedintei pârâtului, dacă acestea se află in vreuna din aceste circumscriptii, iar în caz contrar, la oricare din instantele în circumscriptiile cărora se află imobilul.
14 ) (74 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Ce presupune calitatea procesuală?
 • a. aptitudinea părtilor din proces de a avea drepturi si obligatii în plan procesual;
 • b. existenta unei identităti între persoana reclamantului si persoana c are este titular al dreptului subiectiv în raportul juridic dedus judecătii si între persoana pârâtului si cel obligat în acel raport juridic;
 • c. dreptul reprezentantilor legali de a sta în proces în locul persoanelor lipsite de capacitate procesuală de exercitiu
15 ) (8 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  In ce se clasifica normele de procedura in functie de natura raporturilor pe care le
reglementeaza?
 • a. norme generale si norme speciale;
 • b. norme de organizare judecatoreasca si norme de procedura propriu zisa;
 • c. norme de organizare judecatoreasca, norme de competenta si norme de procedura propriu zisa.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: