Drept si Administratie Publica an III


Test Autoevaluare: Drept procesual civil 1 - Sem 2 - 2010-2011 (4031)
Test adaugat de :thelast2walk

1 ) (23 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Cum se da hotararea asupra cererii de stramutare?
 • a. se da numai motivat;
 • b. nu este supusa nici unei cai de atac ordinare sau extraordinare
 • c. dispune obligatoriu ca toate actele efectuate inainte de admiterea cererii de stramutare sa fie refacute
2 ) (15 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Ce obiect poate avea actiunea in constatare?
 • a. constatarea existentei unui drept al reclamantului impotriva paratului;
 • b. constatarea existentei sau inexistentei unei situatii de fapt
 • c. realizarea unui drept.
3 ) (7 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  In virtutea carui principiu instanta poate sa puna in discutia partilor necesitatea
introducerii in proces a altor persoane?
 • a. principiul rolului activ al judecatorului
 • b. principiul aflarii adevarului
 • c. principiul dreptului la aparare.
4 ) (46 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  De cine poate fi facuta cererea de aratare a titularului de drept?
 • a. numai de parat pana la prima zi de infatisare
 • b. de reclamant pana la prima zi de infatisare
 • c. de parat pana la inceperea dezbaterilor
5 ) (51 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Nulitatea unui act de procedura atrage sau nu anulabilitatea actelor subsecvente?
 • a. atrage nulitatea actelor subsecvente, neconditionat;
 • b. atrage nulitatea actelor subsecvente dependente de actul nul, numai daca s-a cauzat o vatamare ce nu poate fi inlaturata altfel;
 • c. nu atrage nulitatea actelor subsecvente independente de actul nul.
6 ) (85 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Când mai multe persoane pot fi împreună reclamante sau pârâte?
 • a. au un reprezentant comun
 • b. obiectul pricinii este un drept sau o obligatiune comună ori dacă drepturile sau obligatiile lor au aceeasi cauză;
 • c. au pornit împreună o actiune indiferent dacă au un drept sau o’ obligatie comună;
7 ) (4 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Care sunt modalitatile concrete prin care se poate manifesta rolul activ al
judecatorului ?
 • a. indatorirea, in cazul in care partile nu sunt asistate sau reprezentate de catre un avocat sau de vreun alt mandatar, de a da partilor indrumarile necesare cu privire la drepturile si obligatiile ce le revin in proces;
 • b. posibilitatea de a ordona din oficiu dovezile pe care le considera necesare pentru solutionarea cauzei chiar daca partile se impotrivesc
 • c. obligatia instantei de a pune, din oficiu, in dezbaterea partilor anumite imprejurari de fapt sau de drept care ar putea conduce la dezlegarea cauzei, chiar daca acestea nu sunt mentionate in cerere sau intampinare
8 ) (37 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Cum poate fi atacata incheierea prin care s-a respins recuzarea?
 • a. poate fi atacata cu recurs ;
 • b. poate fi atacata separat in termen de 15 zile;
 • c. poate fi atacata doar odata cu fondul
9 ) (38 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Cum trebuie sa fie dreptul subiectiv civil, privit ca o conditie a actiunii civile?
 • a. recunoscut, ocrotit de lege si actual, exercitat cu buna-credinta exercitat in limitele sale interne si extere;
 • b. exercitat cu buna-credinta
 • c. exercitat in limitele sale interne si externe
10 ) (66 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Ce conditii se cer a fi îndeplinite pentru exercitarea actiunii civile?
 • a. cel care introduce actiunea să poată dovedi numai existenta dreptului ce-l pretinde
 • b. să justifice: dreptul subiectiv ce a fost încălcat sau nesocotit; să manifeste un interes;capacitatea procesuală; calitatea procesuală;
 • c. să facă dovada numai a calitătii procesuale si a capacitătii procesuale
11 ) (56 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  In virtutea rolului activ inscris in art. 129 C. pr. civ. judecatorul este indreptatit sa?
 • a. introduca in proces terte persoane fara a caror prezenta procesul nu poate fi solutionat;
 • b. ceara partilor sa prezinte explicatii oral sau in scris, cu privire la situatia de fapt si motivarea in drept;
 • c. se pronunte prin hotarare asupra oricaror imprejurari de fapt sau de drept, chiar daca nu sunt mentionate in cerere sau intampinare, daca aceasta este necesar pentru o solutionare completa a cuazei.
12 ) (1 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Ce conditii trebuie indeplinite pentru a fi asigurat principiul contradictorialitatii in
procesul civil?
 • a. toate elementele procesului trebuie supuse dezbaterii partilor;
 • b. este necesar ca partile sa se fi exprimat efectiv cu privire la orice element ce ar avea legatura cu pretentia dedusa judecatii
 • c. este suficient ca partile sa fi fost in masura sa se fi exprimat cu privire la cateva elemente ce ar avea legatura cu pretentia dedusa judecatii.
13 ) (39 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
  Cum sunt actele de procedura facute de o persoana fara capacitate de folosinta?
 • a. sunt anulabile;
 • b. sunt nule;
 • c. pot fi rectificate.
14 ) (35 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Cand inceteaza mandatul dat pentru reprezentarea in proces?
 • a. prin moartea celui care care l-a dat;
 • b. daca cel care l-a dat a devenit incapabil
 • c. prin retragerea lui de catre mostenitorii mandatarului sau de catre reprezentantii mandantului incapabil.
15 ) (12 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
  Ce constituie hotararile judecatoresti pronuntate in urma actiunilor in constatare?
 • a. constituie titluri executorii;
 • b. consfintesc existenta sau inexistenta unei situatii de fapt;
 • c. nu pot fi puse in executare silita.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: