Drept si Administratie Publica an III


Test Autoevaluare: Drept procesual civil 1+2 Drept Bucuresti - Sem 2 - 2010-2011 (5622)
Test adaugat de :thelast2walk

1 ) (55 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Cum se va respinge actiunea in constatare in cazul in care partea poate cere realizarea
dreptului?
 • a. inadmisibila;
 • b. prematura;
 • c. nefondata.
2 ) (47 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Ce incidente este specific compunerii instantei?
 • a. incompatibilitatea;
 • b. exceptia de necompetenta materiala;
 • c. exceptia de necompetenta teritoriala
3 ) (40 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   De regula, ce hotarari sunt supuse apelului?
 • a. hotararile date in prima instanta de tribunal;
 • b. hotararile date in prima instanta de curtea de apel;
 • c. hotararile date in contestatie in anulare a unor decizii ale tribunalului.
4 ) (35 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Cand inceteaza mandatul dat pentru reprezentarea in proces?
 • a. prin moartea celui care care l-a dat;
 • b. daca cel care l-a dat a devenit incapabil
 • c. prin retragerea lui de catre mostenitorii mandatarului sau de catre reprezentantii mandantului incapabil.
5 ) (10 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Cand poate fi introdusa cererea reconventionala?
 • a. odata cu intampinarea, cel mai tarziu la prima zi de infatisare;
 • b. cel mai tarziu la prima zi de infatisare
 • c. pana la terminarea cercetarii judecatoresti, neconditionat
6 ) (90 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Cum sunt normele ce reglementeaza competenta teritoriala exclusiva sau exceptionala?
 • a. norme imperative
 • b. norme dispozitive
 • c. imperative sau dispozitive in functie de instanta la care se refera;
7 ) (56 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Ordonanta presedintiala se poate ataca cu apel sau recurs?
 • a. este supusa apelului;
 • b. se poate ataca numai cu recurs;
 • c. se poate ataca numai cu apel in 5 zile de la comunicare, cand partile nu au fost prezente la dezbateri, desi au fost legal citate.
8 ) (83 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Ce soluÑii va pronunÑa instanÑa când reprezentantul pãrÑii nu face dovada calitãÑii sale;
 • a. instanÑa va respinge cererea;
 • b. va dispune suspendarea judecãÑii;
 • c. instanÑa poate da un termen pentru împlinirea acestor lipsuri
9 ) (68 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Ce efecte specifice produce cererea de chemare în judecatã?
 • a. stabileste în ce mãsurã pârâtul se face vinovat de încãlcarea prevederilor din raportul juridic dedus judecãÑii;
 • b. învesteste instanÑa cu soluÑionarea litigiului ce l-a determinat pe reclamant sã apeleze la organul de jurisdicÑie;
 • c. stabileste cadrul procesual în care se desfãsoarã judecata cu privire la pãrÑi;
10 ) (58 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Judecatorul este incompatibil daca?
 • a. a pronuntat sentinta atacata cu apel;
 • b. este fratele avocatului uneia din parti
 • c. a pronuntat hotararea atacata pe calea contestatiei la titlu.
11 ) (60 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   De cine se invoca nulitatile absolute?
 • a. pot fi invocate din oficiu si de instanta;
 • b. trebuie invocata cel mai tarziu pana la incheierea dezbaterilor inaintea primei instante, sub sanctiunea nulitatii
 • c. sunt acele nulitati expres prevazute de lege
12 ) (7 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care dintre elementele cererii de chemare in judecata sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii?
 • a. semnatura, numele, motivarea in fapt;
 • b. cauza, obiectul, domiciliul
 • c. numele, obiectul, semnatura
13 ) (5 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Ce principiu s-ar incalca in cazul in care instanta, din oficiu, ar introduce o alta
persoana in proces, impotriva vointei partilor?
 • a. principiul aflarii adevarului
 • b. principiul disponibilitatii
 • c. principiul rolului activ al judecatorului.
14 ) (18 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Ce instanta este competenta sa solutioneze cererile privitoare la nulitatea sau
desfacerea adoptiei?
 • a. Judecatoria;
 • b. Tribunalul;
 • c. Curtea de apel.
15 ) (79 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   De cine poate fi invocată incompatibilitatea?
 • a. de partea interesată; de instantă din oficiu; de procuror
 • b. de instantă din oficiu;
 • c. de procuror

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: