Drept si Administratie Publica an III


Test Autoevaluare: Drept procesual civil 1+2 Drept Bucuresti - Sem 2 - 2010-2011 (5623)
Test adaugat de :thelast2walk

1 ) (105 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Ce se întâmplã în cazul recursului,când hotãrârea a fost casatã pentru nerespectarea
formelor procedurale?
 • a. a va proceda la o nouã judecatã
 • b. instanÑa de fond va judeca din nou, Ñinând seama de toate motivele invocate înaintea instanÑei a cãrei hotãrâre a fost casatã;
 • c. judecata va reîncepe de la actul anulat
2 ) (10 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Cand poate fi introdusa cererea reconventionala?
 • a. odata cu intampinarea, cel mai tarziu la prima zi de infatisare;
 • b. cel mai tarziu la prima zi de infatisare
 • c. pana la terminarea cercetarii judecatoresti, neconditionat
3 ) (28 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Unde se face deliberarea?
 • a. in sedinta;
 • b. numai in camera de consiliu;
 • c. fie in sedinta, fie in camera de consiliu.
4 ) (78 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   La cine se referă incompatibilitate ?
 • a. judecător;
 • b. judecător si procuror
 • c. judecător, procuror, expert sau arbitru;
5 ) (28 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt participantii in procesul civil?
 • a. instanta si partile, procurorul, organul de executare, martorii, expertii si aparatorii;
 • b. organul de executare, procurorul;
 • c. martorii, expertii, interpretii, aparatorii
6 ) (69 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Când instanÑa se poate sesiza si din oficiu?
 • a. în virtutea rolului activ,ori de câte ori considerã cã este necesar;
 • b. atunci când constatã cã s-a încãlcat legea;
 • c. atunci când persoana vãtãmatã este o persoanã fizicã lipsitã de capacitate de exerciÑiu sau cu capacitate de exerciÑiu restrânsã;
7 ) (94 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Unde se face cererea cand imobilul este situat in circumscriptia mai multor instante?
 • a. la instanta domiciliul pârâtului
 • b. la oricare din instantele în circumscriptiile cărora se află imobilul, indiferent dacă În acea circumscriptie se află sau nu si domiciliul pârâtului
 • c. la instanta domiciliului sau resedintei pârâtului, dacă acestea se află in vreuna din aceste circumscriptii, iar în caz contrar, la oricare din instantele în circumscriptiile cărora se află imobilul.
8 ) (2 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care principii constituie principii fundamentale ale procesului civil?
 • a. principiul oficialitatii;
 • b. principiul disponibilitatii
 • c. principiul umanismului
9 ) (108 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Unde se introduce contestaÑia în anulare?
 • a. la instanÑa de apel;
 • b. la instanÑa care a judecat fondul;
 • c. la instanÑa a cãrei hotãrâre se atacatã;
10 ) (75 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Cum se poate face transmiterea calitătii procesuale?
 • a. numai pe cale legală
 • b. pe cale legală si conventională
 • c. calitatea procesuală nu se poate transmite
11 ) (58 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Impotriva executarii ordonantei presedintiale ce cale de atac se declara?
 • a. apel;
 • b. recurs;
 • c. contestatie.
12 ) (38 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Cum trebuie sa fie dreptul subiectiv civil, privit ca o conditie a actiunii civile?
 • a. recunoscut, ocrotit de lege si actual, exercitat cu buna-credinta exercitat in limitele sale interne si extere;
 • b. exercitat cu buna-credinta
 • c. exercitat in limitele sale interne si externe
13 ) (77 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Ce scop au încheierile preparatorii?
 • a. de a soluÑiona acÑiunea
 • b. de a pregãti soluÑionarea acÑiunii
 • c. de a clarifica natura acÑiunii
14 ) (6 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Cum este exceptia lipsei de interes?
 • a. este o exceptie de fond, peremtorie
 • b. este o exceptie de forma,dirimanta
 • c. dirimanta.
15 ) (37 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Cand se poate cere completarea unei hotarari judecatoresti?
 • a. oricand;
 • b. atunci cand instanta a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale
 • c. se poate cere in termen de 15 zile de la comunicare in toate cazurile.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: