Drept si Administratie Publica an III


Test Autoevaluare: drept international privat - Sem 1 - 2010-2011 (2476)
Test adaugat de :irinamirela

1 ) (39 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Sunt izvoare interne ale dreptului international privat :
 • a. Doctrina
 • b. Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementare raporturilor de drept international privat
 • c. Practica judiciară
2 ) (52 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Divortul sotilor cetăteni români aflati în străinătate este supus:
 • a. Legii statului străin
 • b. Legii române
 • c. Lex voluntatis
3 ) (64 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   În cazul înscrisurilor sub semnatura privata, ce fel de caracter are regula “locus regit actum”?
 • a. caracter complementar
 • b. caracter obligatoriu
 • c. caracter facultativ
4 ) (31 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   De ce calificarea secundara constituie o exceptie de la calificarea potrivit "lex fori"?
 • a. deoarece constituie o problema de drept intern
 • b. deoarece constituie o problema de drept international
 • c. calificarea secundara nu constituie exceptie de la calificarea dupa “lex fori”
5 ) (108 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Avantajele retrimiterii în gradul II sunt:
 • a. un mijloc de coordonare a sistemelor de drept
 • b. poate fi un mijloc de coordonare a sistemelor de drept
 • c. asigură executarea hotărârilor judecătoresti
6 ) (123 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Exceptiile de la competenta legii locului încheierii actului juridic:
 • a. ordinea publică ca exceptie generală
 • b. ipotecile constituite într-o tară străină asupra unor constructii situate în tara noastră – ca exceptie generală
 • c. nici una din variante nu este corectă
7 ) (27 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Calificarea se poate realiza :
 • a. după lex fori
 • b. după lex voluntatis
 • c. după lex mercatoria
8 ) (147 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Dacă fapta generatoare de răspundere este săvârsită într-un stat, iar prejudiciul este produs în alt stat, care este legea aplicabilă?
 • a. legea locului unde s-a săvârsit faptul ilicit
 • b. legea locului unde s-a produs prejudiciul
 • c. nici una din variante nu este corectă
9 ) (139 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Normele conflictuale cu privire la faptele juridice se referă la.
 • a. răspunderea civilă contractuală
 • b. răspunderea civilă delictuală
 • c. nici una din variante nu este corectă
10 ) (136 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   În contractele de executare de lucrări dacă părtile nu au convenit altfel se aplică:
 • a. legea sediului antreprenorului
 • b. legea sediului beneficiarului
 • c. legea tării unde se află bunul la care or fi executate lucrările contractate între părti
11 ) (71 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Ce lege guverneaza efectele adoptiei?
 • a. legea nationala a adoptatului
 • b. legea nationala a adoptatorului
 • c. lex voluntatis
12 ) (74 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt factorii care au determinat aparitia normelor dreptului international privat?
 • a. posibilitatea de a recunoaste efectele unei legi străine
 • b. dreptul civil diferit prin continut de la un stat la altul sau de la o persoană la alta
 • c. ambele variante sunt corecte
13 ) (105 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Precizati care din mijloacele de probă mentionate mai jos pot fi considerate probe conform legii străine:
 • a. expertiza scrisă
 • b. proba cu înscrisuri
 • c. nici una din variante nu este corectă
14 ) (134 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Efectele juridice ale tăcerii părtii care contestă că si-a dat consimtământul la încheierea unui contract sunt supuse:
 • a. legii nationale a persoanei fizice
 • b. legii statutului organic al persoanei juridice în cauză
 • c. ambele variante sunt corecte
15 ) (80 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care dintre normele conlictuale arătate mai jos, sunt clasificate după felul legăturii?
 • a. norme conflictuale cu actiune dublă
 • b. norme conflictuale referitoare la contracte
 • c. norme conflictuale referitoare la proprietate

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: