Drept si Administratie Publica an III


Test Autoevaluare: drept international privat - Sem 1 - 2010-2011 (2476)
Test adaugat de :irinamirela

1 ) (119 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Regimul juridic al drepturilor reale accesorii este cârmuit de:
 • a. lex situs
 • b. lex contractus
 • c. lex fiori
2 ) (96 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Calificarea secundară reprezintă:
 • a. continutul normei conflictuale
 • b. o problemă a legii interne competente a reglementa raportul juridic, după ce a avut loc calificarea primară
 • c. acea calificare care determină legea competent
3 ) (49 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Mostenirea în dreptul international privat este supusă în ceea ce priveste bunurile mobile :
 • a. oriunde acestea s-ar afla, legii nationale pe care persoana decedată o avea la data morŃii.
 • b. legii locului unde fiecare din aceste bunuri este situat.
 • c. lex rei sitae
4 ) (120 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   UniversalităŃile de bunuri nu sunt supuse regulii:
 • a. lex rei sitae
 • b. lex fiori
 • c. lex contractus
5 ) (17 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
   Care din urmatoarele elemente constituie puncte de legatura
 • a. pavilionul unei nave sau aeronave
 • b. marea libera
 • c. apatridia
6 ) (37 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Care sunt conditiile eficacitatii internationale a unui drept :
 • a. dreptul sa nu fi fost creat potrivit legii competente
 • b. dreptul sa fi îndeplinit cerintele prevazute de legea straina competenta
 • c. dreptul dobândit nu poate produce efecte daca în tara în care este invocat nu a aparut o lege noua care creaza un drept nou ce-l include si pe cel invocate
7 ) (46 - MULTI SELECT) (A47)RecunoastereapersoanelorjuridicestrăineînRomâniaserealizează: ai ales : )
   Ce reprezinta notiunea de strain - persoana fizica?
 • a. persoana care se afla pe teritoriul unui stat, fara a avea cetatenia acestuia
 • b. persoana care se afla pe teritoriul unui stat, avand cetatenia acelui stat
 • c. bipatridul
8 ) (35 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Sunt situatii când poate interveni fraudarea legii :
 • a. în ce priveste statutul personal, prin schimbarea locului contractului
 • b. în privinta succesiunii, prin mutarea imobilelor dintr-o tara în alta
 • c. în ce priveste statutul personal, prin schimbarea domiciliului
9 ) (33 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Trimiterea la legea straina se realizeaza
 • a. doar la unele ramuri de drept
 • b. doar la unele subramuri de drept
 • c. la întregul sistem de drept strain
10 ) (142 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Îmbogătirea fără cauză a unei persoane fizice sau juridice este supusă în dreptul internaŃional privat:
 • a. legii statului unde îsi are domiciliul sau sediul social persoana fizică sau juridică
 • b. legii statului unde s-a produs îmbogătirea fără cauză
 • c. nici una din variante nu este corectă
11 ) (126 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Legea aplicabilă în cazul în care unul din soti este cetătean român si ambii îsi au domiciliul în România din punct de vedere al efectelor căsătoriei:
 • a. se aplică legea statului al cărui cetătean este sotia
 • b. se aplică legea statului al cărui cetătean este sotul
 • c. nici o variantă nu este corectă
12 ) (76 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Principiile teroriei statutarilor olandezi sunt:
 • a. aplicarea legii străine poate fi înlăturată dacă aduce atingere ordinii locale
 • b. principiul teritorialitătii legilor
 • c. ambele variante sunt corecte
13 ) (101 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Care este importanta conflictului de calificări?
 • a. de solutionarea conflictului de calificări depinde solutionarea unui conflict de legi
 • b. determină legea aplicabilă
 • c. ambele variante sunt corecte
14 ) (132 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
   Legea contractului este determinată de :
 • a. numai de vointa părtilor contractante
 • b. caracterul relatiilor economice internaŃionale
 • c. nici una din variante nu este corectă
15 ) (60 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
   Sunt acte de stare civila (negotium) :
 • a. moartea persoanei
 • b. nasterea persoanei
 • c. adoptia

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: