Drept si Administratie Publica an III


Test Autoevaluare: drept international privat - Sem 1 - 2010-2011 (6672)
Test adaugat de :tavygoa

1 ) (5 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Cu ajutorul normelor materiale se poate reglementa :
 • a. raportul juridic cu element strain
 • b. raportul juridic cu element national
 • c. orice raport juridic
2 ) (197 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Când se transmite activul moştenirii trebuie să se distingă între:
 • a. posesiunea moştenirii şi dreptul de proprietate cuprins în testament
 • b. legea naţională şi legea domiciliului testatorului
 • c. legea situaţiei imobilului ce formează obiectul testamentului şi legea locului unde a fost întocmit testamentul
3 ) (133 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Care sunt noţiunile juridice cu ajutorul cărora se determină legătura normei
conflictuale?
 • a. locul unde s-a produs faptul păgubitor
 • b. locul executării contractului şi raportul obligaţional
 • c. raportul procesual
4 ) (114 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  In ce materii poate fi folosită norma conflictuală?
 • a. în materiile în care pot apărea conflicte de legi
 • b. în privinţa acelor raporturi juridice care sunt reglementate de legea forului - în exclusivitate
 • c. în materiile în care nu se aplică legea forului
5 ) (127 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Ce se înţelege prin "resortisant"?
 • a. persoana fizică – cetăţeni ai unui stat, cetăţeni străini, apatrizi
 • b. nici una din variante nu este corecta
 • c. persoana juridica care are naţionalitatea unui stat
6 ) (152 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Interpretarea legii străine depinde de:
 • a. de elementul de drept al legii
 • b. organizarea instanţei judecătoreşti şi a căilor de atac existente în ţara forului
 • c. nici una din variante nu este corectă
7 ) (106 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Care sunt elementele de structură ale normei conflictuale?
 • a. conţinutul normei conflictuale
 • b. legătura normei conflictuale
 • c. ambele variante sunt corecte
8 ) (217 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Dreptul de proprietate ce priveşte un bun destinat exportului este reglementat de:
 • a. de legea statului importator
 • b. de legea statului exportator
 • c. de legea statului exportator dacă părţile nu au convenit altfel
9 ) (32 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Faptul ca unele sisteme de drept au notiuni sau institutii juridice necunoscute altor sisteme constituie:
 • a. un factor care determina calificarea
 • b. un punct de legatura
 • c. o formula de fixare
10 ) (28 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Sunt izvoare internationale ale dreptului international privat din punctul de vedere al României:
 • a. Tratatele internationale, chiar si acelea la care nu participa tara noastra
 • b. Cutuma internationala
 • c. Uzantele comerciale interne
11 ) (238 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Ce lege se aplică pentru actele de asistenţă şi de salvare a persoanelor şi bunurilor?
 • a. legea locului evenimentului dacă s-a produs în apele teritoriale
 • b. legea pavilionului dacă evenimentul s-a produs în marea liberă
 • c. nici una din variante nu este corectă
12 ) (137 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Care este legea după care se soluţionează conflictul de calificări?
 • a. legea forului (lex fori)
 • b. lex causae
 • c. ambele variante sunt corecte
13 ) (104 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Principiile teroriei statutarilor olandezi sunt:
 • a. aplicarea legii străine poate fi înlăturată dacă aduce atingere ordinii locale
 • b. principiul teritorialităţii legilor
 • c. ambele variante sunt corecte
14 ) (25 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Sunt izvoare interne ale dreptului international privat :
 • a. Constitutia României
 • b. Uzantele comerciale internationale
 • c. Cutuma internationala
15 ) (124 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Ce se înţelege prin conflict interprovincial:
 • a. conflicte de legi interne
 • b. conflicte de legi care se soluţionează conform normelor conflictuale edictate în statele membre ale unei federaţii
 • c. toate variantele sunt corecte

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: