Drept si Administratie Publica an III


Test Autoevaluare: drept international privat - Sem 1 - 2010-2011 (6673)
Test adaugat de :tavygoa

1 ) (184 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Conţinutul capacităţii persoanei fizice aflate în străinătate este determinat de
 • a. legea statului pe al cărui teritoriu se găseşte
 • b. legea statului căruia persoana aparţine
 • c. ambele variante sunt corecte
2 ) (95 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Cum se stabileste filiatia copilului din afara casatoriei?
 • a. potrivit legii nationale a copilului, de la data nasterii
 • b. potrivit lex contractus
 • c. potrivit lex voluntatis
3 ) (186 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Legea română admite ca lex personalis să fie lex domicilii, în cazul:
 • a. străinilor cu mai multe cetăţenii
 • b. apatrizilor
 • c. apatrizilor si străinilor cu mai multe cetăţenii
4 ) (96 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Ce lege guverneaza efectele adoptiei?
 • a. legea nationala a adoptatului
 • b. legea nationala a adoptatorului
 • c. lex voluntatis
5 ) (103 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  In sec. XI-XII cutuma ca izvor al dreptului internaţional privat era:
 • a. compatibilă cu recunoaşterea drepturilor străinilor
 • b. era considerată ca fiind o normă teritorială
 • c. avea putere în afara teritoriului unui stat
6 ) (187 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Regimul drepturilor reale privind bunurile incapabilului sunt cârmuite de :
 • a. lex domicilii
 • b. lex rei sitae
 • c. lex personalis
7 ) (51 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Metoda « proper law » ca metodă de reglementare a raportului juridic cu element străin este :
 • a. o formă a notificării legilor de aplicaţie imediată
 • b. o formă a metodei folosirii normelor materiale
 • c. o formă a metodei conflictuale
8 ) (144 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Care sunt avantajele calificării după lex causae?
 • a. trimiterea la legea străină competentă implică şi trimiterea la calificarea acestei legi
 • b. această teorie are în vedere atât calificarea noţiunilor folosite pentru a determina conţinutul normei conflictuale, cât şi noţiunilor folosite pentru determinarea legăturii normei conflictuale
 • c. nici una din variante nu este corectă
9 ) (79 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care din urmatoarele elemente constituie onditii pentru recunoasterea persoanei juridice straine :
 • a. ordinea publica se opne la recunoastere
 • b. persoana juridica a fost constituita in conformitate cu legea ei nationala
 • c. persoana juridica a fost dizolvata
10 ) (149 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Aplicarea legii străine conform teoriei recepţionării dreptului străin constă în
faptul că:
 • a. dreptul străin devine propriu şi se încorporează în sistemul de drept al forului
 • b. această lege îşi pierde caracterul său străin şi devine lege a forului
 • c. ambele variante sunt corecte
11 ) (99 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Carei legi este supusa mostenirea privind bunurile imobile?
 • a. legii nationale
 • b. legii situatiei locului
 • c. legii contractului
12 ) (113 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Metode de reglementare a dreptului internaţional privat
 • a. metoda “proper law”
 • b. metoda utilizării legilor de aplicaţie imediată
 • c. nici una din variante nu este corectă
13 ) (190 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Ipoteca judiciara este condiţionata de permisivitatea:
 • a. lex situs
 • b. lex contractus
 • c. lex fiori
14 ) (224 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Dacă părţile nu au convenit o lege aplicabilă în cazul în bunurilor mobiliare, contractul este supus:
 • a. legii statului în care la data încheierii contractului cumpărătorul îşi are domiciliul, reşedinţa ori fondul de comerţ
 • b. legii statului în care la data încheierii contractului vânzătorul îşi are domiciliu, reşedinţa, ori fondul de comerţ sau sediul social
 • c. nici una din variante nu este corectă
15 ) (235 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Daunele cauzate pe sol de o aeronavă sunt supuse:
 • a. legea statului pe al cărui teritoriu s-au produs daunele
 • b. legea statului căruia îi aparţine aeronava
 • c. legea răspunderii izvorâte dintr-un abordaj

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: