Drept si Administratie Publica an III


Test Autoevaluare: drept international privat - Sem 1 - 2010-2011 (6673)
Test adaugat de :tavygoa

1 ) (77 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Ce trebuie inteles prin “lege straina”?
 • a. dreptul strain, indiferent de izvorul sau
 • b. doar actele normative straine
 • c. doar cutumele de provenienta straina
2 ) (52 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care este natura dreptului internaţional privat
 • a. Dreptul internaţional privat este o disciplină de drept intern
 • b. Dreptul internaţional privat este o ramură de sine stătătoare a dreptului
 • c. Dreptul internaţional privat este o disciplină de drept privat
3 ) (237 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Ce reglementează legea delictului civil?
 • a. elemente constitutive ale delictului civil
 • b. răspunderea pentru atingeri aduse personalităţii unei persoane
 • c. răspunderea pentru produse
4 ) (182 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Prin statutul personal al unei persoane fizice se înţelege:
 • a. ansamblul rapoartelor juridice care ţin de statutul persoanei, raporturi ce sunt localizate în funcţie de fiecare persoană în parte
 • b. mijloc de identificare a persoanei
 • c. nici una din variante nu este corectă
5 ) (212 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  În cazul divorţului dintre soţi apatrizi care este legea aplicabilă:
 • a. legea naţională a soţului dacă dispoziţiile acestei legi nu contravin principiilor fundamentale ale dreptului nostru
 • b. numai legea română
 • c. nici o variantă nu este corectă
6 ) (203 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Precizaţi care este scopul formei exterioare a actului juridic:
 • a. de a condiţiona existenţa actului juridic
 • b. de a servi ca mijloc de probă a actului juridic
 • c. ambele variante reprezintă scopul formei exterioare a actului juridic
7 ) (91 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Carei legi este supusa materia raspunderii civile delictuale?
 • a. legii nationale
 • b. legii personale
 • c. legii forului
8 ) (168 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Efectele invocării ordini publice sunt:
 • a. se invocă în materia drepturilor dobândite
 • b. se recunoaşte într-o altă ţară sunt decât cea în care a fost invocată
 • c. nu se invocă în materia creări de drepturi
9 ) (157 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Care din variantele de mai reprezintă dezavantaje ale retrimiterii:
 • a. introduce nesiguranţă în ceea ce priveşte soluţia juridică, adică sporeşte incertitudinea în Drept Internaţional Privat
 • b. constituie o excepţie de la cazurile de aplicare a dreptului străin
 • c. ambele variante sunt corecte dacă se referă la retrimiterea de gradul II
10 ) (154 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care sunt condiţiile în care se admite aplicarea legii străine?
 • a. legea străină se aplică în virtutea autorităţii ei proprii
 • b. legea străină se aplică în virtutea dispoziţiilor normelor conflictuale ale ţării forului în care se află instanţa care soluţionează conflictul
 • c. este limitată şi condiţionată de principiul reciprocităţii
11 ) (156 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Care sunt efectele unui drept dobândit potrivit legii străine:
 • a. produce toate efectele pe care i le-a dat legea respectivă
 • b. produce efecte în altă ţară dacă contravine ordinii publice a ţării respective
 • c. produce mai multe efecte în altă ţară decât ar produce în conformitate cu legea potrivit căreia s-a creat
12 ) (22 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Care din urmatoarele elemente constituie puncte de legatura
 • a. pavilionul unei nave sau aeronave
 • b. marea libera
 • c. apatridia
13 ) (17 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  În cazul în care cu ajutorul unei formule generale se determina legea competenta, este vorba de :
 • a. indicare directa
 • b. indicare principala
 • c. indicare generala
14 ) (119 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Ce se înţelege prin "teoria recunoaşterii drepturilor dobândite"
 • a. situaţia juridică dobândită conform unei legi a unei ţări ce poate fi recunoscută în altă ţară
 • b. raportul juridic susceptibil de a se aplica în cadrul a două sau mai multe sisteme de drept ce aparţin unor state diferite
 • c. raportul juridic ce face legătura între două sau mai multe sisteme de drept
15 ) (141 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Excepţiile după care se face calificarea atunci când nu se aplică lex fori sunt:
 • a. retrimiterea
 • b. calificarea primară
 • c. domiciliul

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: