Drept si Administratie Publica an III


Test Autoevaluare: Drept european - Sem 2 - 2010-2011 (6145)
Test adaugat de :thelast2walk

1 ) (29 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Libera circulaţie a serviciilor de tip activ se asigură prin:
A-interdicţia discriminării fondată pe naţionalitatea sau rezidenţa prestatorului;
B-posibilitatea stabilirii sediului pe teritoriul statului în cauză;
C-interdicţia măsurilor naţionale restrictive aplicate în mod discriminatoriu;
D-posibilitatea ca prestarea serviciului să se facă fără trecerea unei frontiere interioare a Uniunii.
 • a. A+B
 • b. A+C
 • c. A+D
2 ) (67 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Ce presupune organizarea comună a pieţelor agricole ?
 • a. să se limiteze la urmărirea obiectivelor politicii agricole comune;
 • b. să excludă orice discriminare între producătorii din cadrul Uniunii;
 • c. să se limiteze la urmărirea obiectivelor politicii agricole comune, să excludă orice discriminare între producătorii şi consumatorii din cadrul Uniunii.
3 ) (17 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Marcati varianta gresita
 • a. Competenta UE priveste dreptul de a legifera;
 • b. UE exercita doar competentele care i-au fost repartizate;
 • c. in domeniile de competenta exclusiva statele legifereaza si adopta acte juridice cu forta obligatorie.
4 ) (82 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Care sunt obiectivele majore ale Politicii agricole Comune fixate prin Tratatul C.E.?
 • a. garantarea securităţii aprovizionării şi preţuri rezonabile pentru cumpărător;
 • b. asigurarea unui nivel de trai echitabil pentru producători şi prin menţinerea şi securitatea veniturilor fermierilor, stabilizarea cursului şi a pieţelor, ameliorarea productivităţii, garantarea securităţii aprovizionării şi preţuri rezonabile pentru cumpărători;
 • c. ameliorarea productivităţii, stabilizarea cursului şi a pieţelor.
5 ) (69 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Care au fost obiectivele majore mai profunde ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte politica comercială comună?
 • a. eliminarea totală a taxelor aferente, a restricţiilor cantitative şi normative, aplicarea unui tarif extern comun, existenţa unei libertăţi totale în circulaţia mărfurilor, pe teritoriul Uniunii, oricare ar fi provenienţa lor;
 • b. aplicarea unui tarif extern comun, existenţa unei libertăţi totale în circulaţia mărfurilor pe teritoriul Uniunii;
 • c. aplicarea unui tarif extern comun; eliminarea totală a taxelor aferente, a restricţiilor cantitative şi normative.
6 ) (85 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Regulile concurenţiale au fost stabilite pentru crearea unui sistem care să asigure o concurenţă nedistorsionată pe piaţa internă şi vizează:
A-combaterea monopolizării;
B-combaterea spălării banilor;
C-combaterea evaziunii fiscale;
D-abuzul de poziţie dominantă;
E-ajutoarele de stat.
 • a. C+D+E
 • b. B+D+E
 • c. B+C+D
7 ) (16 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Marcati varianta gresita
 • a. Scopul Consiliului Europei se realizeaza prin discutarea chestiunilor de interes comun prin organele consiliului;
 • b. Scopul Consiliului European se realizeaza prin incheierea de acorduri si adoptarea de actiuni;
 • c. Romania a devenit membra in Consiliul Europei in 2007
8 ) (64 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Care sunt obiectivele Politicii Agricole Comune?
 • a. creşterea productivităţii agriculturii, asigurarea unui nivel de trai echitabil;
 • b. asigurarea unui nivel de trai echitabil, stabilizarea pieţelor;
 • c. creşterea productivităţii agriculturii, asigurarea unui nivel de trai echitabil, stabilizarea pieţelor.
9 ) (36 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Care sunt protecţiile conferite de cetăţenia europeană?
 • a. protecţia acordată de autorităţile diplomatice şi consulare, dreptul de petiţionare;
 • b. dreptul de a se adresa mediatorului, dreptul de comunicare cu instituţiile şi anumite organe ale comunităţilor;
 • c. protecţia acordată de autorităţile diplomatice şi consulare, dreptul de petiţionare, dreptul de a se adresa mediatorului, dreptul de comunicare cu instituţiile şi anumite organe ale comunităţilor.
10 ) (5 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Marcati varianta gresita
 • a. Pricipalele institutii politice ale CECO au fost Comisia, Parlamentul, Consiliul, Curtea de Justitie si comisarii delegati pentru conturi;
 • b. Tratatul de fuziune din 1967 a unificat executivele celor 3 comunitati
 • c. alegerile directe pentru Parlamentul European au avut loc pentru prima data in 1979 pe baza Actului pentru alegerea reprezentantilor in Adunarea cu sufragiu universal direct din 1976, desi Tratatul CECO din 1951 prevedea alegerea membrilor acestuia.
11 ) (28 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Sunt criterii de identificare a liberei circulaţii a serviciilor stabilite prin jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie:
A-prestatorul de servicii să aibă în obiectul de activitate prestarea de servicii în Uniunea Europeană;
B-prestatorul serviciilor trebuie să fie stabilit pe teritoriul unui Stat Membru, altul decât el al beneficiarului prestaţiei, iar prestarea serviciului să se facă cu trecerea unei frontiere interioare a Uniunii;
C-prestatorul serviciilor trebuie să fie stabilit pe teritoriul unui Stat Membru, altul decât el al beneficiarului prestaţiei, iar prestarea serviciului să se facă cu trecerea unei frontiere exterioare a Uniunii;
D-prestatorul să fi fost stabilit în spaţiul Pieţei Unice a UE;
E-prestaţia să fie remunerată.
 • a. A+C+E
 • b. B+D+E
 • c. C+D+E
12 ) (77 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Ce presupune principiul “o organizare comună a pieţei”?
 • a. favorizarea consumului produselor originare din Europa;
 • b. înlocuirea sistemelor naţîonale cu un preţ unic în interiorul Uniunii, fixat pentru fiecare produs;
 • c. circulaţia liberă a produselor.
13 ) (84 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Regulile comunitare privind combaterea monopolizării interzic:
A-acordurile restrictive;
B-practica concertată;
C-vânzarea condiţionată.
 • a. A+B
 • b. A+C
 • c. B+C
14 ) (23 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Uniunea Economica si Monetara
 • a. a fost realizata in baza planului Pierre Werner;
 • b. a avut la baza raportul Jaques Delors;
 • c. a avut moneda proprie ECU.
15 ) (68 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Când a fost atins scopul politicii comerciale comune de a institui Uniune Vamală în spaţiul comunitar?
 • a. 1 iulie 1968;
 • b. 4 decembrie 1970;
 • c. 17 ianuarie 1979.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: