Drept si Administratie Publica an III


Test Autoevaluare: Drept european - Sem 2 - 2010-2011 (6144)
Test adaugat de :thelast2walk

1 ) (72 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Care sunt elementele cheie ale politicii comerciale comune?
 • a. elaborarea deciziei în Uniunea Europeană, stabilirea obiectivelor negocierilor;
 • b. elaborarea deciziei în U.E. şi competenţele instituţionale;
 • c. competenţele instituţionale, purtarea negocierilor.
2 ) (77 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Ce presupune principiul “o organizare comună a pieţei”?
 • a. favorizarea consumului produselor originare din Europa;
 • b. înlocuirea sistemelor naţîonale cu un preţ unic în interiorul Uniunii, fixat pentru fiecare produs;
 • c. circulaţia liberă a produselor.
3 ) (63 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Care a fost scopul declarat de Politica Agricolă Comună (PAC)?
 • a. menţinerea unui sector economic instituţional şi social distinct;
 • b. menţinerea unui sector economic instituţional economic şi social distinct, multifuncţional şi orientat către fermele de familie, cu reglementări stufoase pentru intreaga uniune;
 • c. adoptarea unor acte normative cu reglementări pentru întreaga Uniune Europeană.
4 ) (64 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Care sunt obiectivele Politicii Agricole Comune?
 • a. creşterea productivităţii agriculturii, asigurarea unui nivel de trai echitabil;
 • b. asigurarea unui nivel de trai echitabil, stabilizarea pieţelor;
 • c. creşterea productivităţii agriculturii, asigurarea unui nivel de trai echitabil, stabilizarea pieţelor.
5 ) (66 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Ce vizează măsurile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor Politicii Agricole Comune?
 • a. reglementarea preţurilor; sisteme de depozitare şi de report; subvenţii atât pentru producerea cât şi pentru comercializarea diferitelor produse;
 • b. reglementarea preţurilor; subvenţii atât pentru producerea cât şi pentru comercializarea diferitelor produse; sisteme de depozitarea si de report, mecanisme comune de stabilizarea a importurilor si exporturilor;
 • c. reglementarea preţurilor; mecanisme de stabilizare a importurilor şi exporturilor.
6 ) (50 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    De cine este definită şi pusă în aplicare politica monetară?
 • a. de băncile centrale ale statelor membre;
 • b. de Uniunea Economică şi monetară;
 • c. de Sistemul European al Băncilor Centrale.
7 ) (5 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Marcati varianta gresita
 • a. Pricipalele institutii politice ale CECO au fost Comisia, Parlamentul, Consiliul, Curtea de Justitie si comisarii delegati pentru conturi;
 • b. Tratatul de fuziune din 1967 a unificat executivele celor 3 comunitati
 • c. alegerile directe pentru Parlamentul European au avut loc pentru prima data in 1979 pe baza Actului pentru alegerea reprezentantilor in Adunarea cu sufragiu universal direct din 1976, desi Tratatul CECO din 1951 prevedea alegerea membrilor acestuia.
8 ) (60 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Cui aparţine competenţa de a purta negocierile în procesul decizional al U.E. asupra comerţului?
 • a. Comisiei Europene în numele Uniunii Europene;
 • b. Uniunii Europene;
 • c. Consiliului Uniunii Europene.
9 ) (45 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Pe ce principiu sunt reglementate politicile Uniunii în domeniul controlului frontierelor, azilului şi emigraţiei?
 • a. pe principiul solidarităţii;
 • b. pe principiul distribuirii echitabile a responsabilităţilor statelor membre, inclusiv pe plan financiar;
 • c. pe principiul solidarităţii şi distribuirii echitabile a responsabilităţilor statelor membre, inclusiv pe plan financiar.
10 ) (7 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Marcati varianta gresita
 • a. printre prevederile majore ale AUE se afla si introducerea a sase noi domenii de strategie incluzand cooperarea monetara, politicile sociale, piata unica, coeziunea, cercetarea si dezvolatarea, standardele de mediu;
 • b. AUE continea si extinderea competentelor Parlamentul European, Consiliul putand trece peste un veto al acestuia numai printr-un vot in unanimitate;
 • c. institutionalizarea Consiliului European in care sefii de stat sau de guvern se intalnesc pentru a stabili politici.
11 ) (73 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Cum este evidenţiată importanţa consacrată Politicii Comerciale Comune?
 • a. prin atribuirea competenţei reglementării măsurilor de aplicare a politicii comerciale comune numai legilor europene sau a legilor-cadru europene;
 • b. prin încheierea de acorduri tarifare şi comerciale;
 • c. prin uniformizarea măsurilor de liberalizare.
12 ) (69 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
    Care au fost obiectivele majore mai profunde ale Uniunii Europene în ceea ce priveşte politica comercială comună?
 • a. eliminarea totală a taxelor aferente, a restricţiilor cantitative şi normative, aplicarea unui tarif extern comun, existenţa unei libertăţi totale în circulaţia mărfurilor, pe teritoriul Uniunii, oricare ar fi provenienţa lor;
 • b. aplicarea unui tarif extern comun, existenţa unei libertăţi totale în circulaţia mărfurilor pe teritoriul Uniunii;
 • c. aplicarea unui tarif extern comun; eliminarea totală a taxelor aferente, a restricţiilor cantitative şi normative.
13 ) (52 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    În ce tratat sunt prevăzute obiectivele şi principiile directoare ale politicii economice şi monetare?
 • a. tratatul de la Nisa;
 • b. tratatul Constituţional;
 • c. tratatul de la Amsterdam.
14 ) (40 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
    Căror instituţii transmite mediatorul raportul?
 • a. Parlamentului European;
 • b. Instituţiei vizate;
 • c. Instituţiei vizate şi Parlamentului European.
15 ) (86 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
    Potrivit Tratatului CEE, o serie de excepţii au fost considerate ajutoare de stat compatibile cu piaţa internă a Uniunii:
A-ajutorul de stat cu caracter social dat consumatorilor individuali sub garanţia nediscriminării legate de originea produselor în cauză;
B-ajutorul dat pentru repararea daunelor produse de dezastre naturale sau în situaţii excepţionale;
C-ajutoarele date pentru reconversia profesională;
D-ajutorul dat zonelor din Germania afectate de divizarea ţării după reunificarea acesteia;
E-ajutoarele de stat pentru sectorul minier şi energia electrică produsă în centrale nucleare.
 • a. B+C+D
 • b. A+B+D
 • c. B+C+E

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: