Drept si Administratie Publica an II


Test Autoevaluare: Obligatii si responsabilitati - Sem 2 - 2009-2010 (3836)
Test adaugat de :Elisaby

1 ) (35 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
  Care sunt conditiile materiale cerute pentru intentarea actiunii in restituire in cazul imbogatirii fara justa cauza ?
 • a. sa se produca marirea unui patrimoniu prin dobandirea unei valori apreciabile
 • b. sa se produca marirea unui patrimoniu, indiferent de valoarea dobandita
 • c. micsorarea patrimoniului altei persoane sa constea numai in diminuarea unor elemente active
2 ) (56 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt principiile care guverneaza repararea prejudiciului ?
 • a. principiul repararii integrale
 • b. principiul repararii prin echivalent
 • c. atat principiul repararii integrale, cat si principiul repararii prin echivalent
3 ) (165 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce obligatii se sting prin compensatie?
 • a. numai obligatii contractuale
 • b. numai obligatii extracontractuale
 • c. orice obligatii, contractuale sau extracontractuale, cu exceptiile prevazute de lege
4 ) (128 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Cine poate face dovada platii?
 • a. debitorul
 • b. creditorul
 • c. atat debitorul cat si creditorul
5 ) (115 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care sunt exceptiile de la principiul conform caruia plata poate fi facuta de orice persoana?
 • a. in cazul obligatiilor de a nu face
 • b. in cazul tuturor obligatiilor de a face
 • c. in cazul obligatiilor de a face intuitu personae
6 ) (183 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Cand se poate adresa persoana prejudiciata instantei de judecata printr-o cerere de chemare in judecata prin care sa se stabileasca cuantumul despagubirilor si modalitatea de reparare a pagubei?
 • a. daca a intervenit o intelegere intre persoana prejudiciata si autorul prejudiciului
 • b. numai daca este vorba de un prejudiciu patrimonial
 • c. daca nu a intervenit nicio intelegere privind acoperirea si repararea prejudiciului intre persoana vatamata si autorul prejudiciului
7 ) (142 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Care sunt caracterele juridice ale dreptului de retentie?
 • a. este opozabil si fata de tertii straini de raportul juridic care l-a generat
 • b. nu poate fi opus subdobanditorului ulterior al bunului asupra caruia se invoca dreptul de retentie.
 • c. confera prerogativa urmaririi lucrului in mana oricarei persoane s-ar afla
8 ) (185 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce deosebiri exista intre termenele de prescriptie extinctiva ale raspunderii penale si
ale raspunderii civile delictuale?
 • a. pentru raspunderea civila delictuala, actiunea este imprescriptibila
 • b. nu exista deosebiri intre cauzele de intrerupere si cele de suspendare a prescriptiei intre cele 2 feluri de raspundere
 • c. in cazul raspunderii penale, termenul de prescriptie extinctiva incepe sa curga de la momentul savarsirii infractiunii, iar in cazul raspunderii civile delictuale din momentul in care persoana vatamata a cunoscut sau trebuia sa cunoasca paguba si pe cel care raspunde de ea
9 ) (63 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Care este fundamentul raspunderii parintilor pentru fapta copiilor lor minori ?
 • a. o simpla prezumtie de culpa
 • b. o prezumtie absoluta de culpa
 • c. o tripla prezumtie de culpa
10 ) (59 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Ce trasaturi caracteristice prezinta fapta ilicita ?
 • a. are caracter subiectiv, constand intr-o conduita ori manifestare umana exteriorizata
 • b. are numai caracter obiectiv sau existenta materiala
 • c. este contrara ordinii sociale si reprobata de societate
11 ) (84 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Carei persoane ii revine raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general?
 • a. oricarei persoane, daca este vorba de lucruri mobile
 • b. proprietarului lucrului sau detentorului precar
 • c. persoanei care are paza juridica a lucrului
12 ) (147 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Cum se apreciaza solvabilitatea fidejusorului?
 • a. cu privire la bunurile imobile care pot fi ipotecate si nu se afla in litigiu, ca regula generala
 • b. cu privire la toate bunurile mobile si imobile, ca regula generala
 • c. cu privire la bunurile imobile ce pot fi ipotecate, in mod exclusiv, chiar daca cu privire la ele ar exista litigii, daca datoria garantata nu este mica sau afacerea nu este comerciala
13 ) (100 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Care este fundamentarea raspunderii paznicului juridic al animalului?
 • a. ideea de risc
 • b. culpa absoluta
 • c. culpa relativa
14 ) (104 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Ce conditii trebuie sa probeze victima in cazul prejudiciului cauzat de animale?
 • a. existenta factorului de risc.
 • b. existenta faptei animalului
 • c. existenta culpei stapanului
15 ) (79 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Cand poate interveni interferenta dintre raspunderea parintilor si cea a comitentilor?
 • a. in toate situatiile in care se poata angaja raspunderea pentru fapta altei persoane
 • b. numai in situatia in care minorul are si calitatea de prepus
 • c. in toate cazurile raspunderea comitentului inlatura raspunderea parintilor

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: