Drept si Administratie Publica an II


Test Autoevaluare: drept procesual penal - partea speciala - Sem 2 - 2009-2010 (5983)
Test adaugat de :eufemia

1 ) (101 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Retragerea apelului:
 • a. nu este posibilă decât înainte de începerea dezbaterilor la instanta de apel;
 • b. se poate face de inculpatul minor, dacă apelul a fost declarat personal de acesta;
 • c. se poate face prin mandatar special;
 • d. nici una din variantele de mai sus
2 ) (113 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   În cazul recursului procurorului:
 • a. devolutia este totală în ceea ce priveste latura penală si latura civilă cu privire la toate persoanele care au fost părti în proces;
 • b. devolutia este totală numai în ceea ce priveste orice lipsuri, fie în favoarea, fie în defavoarea oricărei părti;
 • c. devolutia este totală în ceea ce priveste orice lipsuri în defavoarea inculpatului;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
3 ) (109 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Recursul declarat de inculpat împotriva încheierii prin care instanŃa de apel a respins cererea acestuia de suspendare a judecăŃii este:
 • a. admisibil;
 • b. inadmisibil;
 • c. fondat sau nefondat, după caz;
 • d. nici una din variantele de mai sus
4 ) (139 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Condamnata se află în executarea unei pedepse cu închisoarea pentru săvârsirea infracŃiunii de omor calificat faŃă de fiul său nou născut. Cererea sa de întrerupere a executării pedepsei pentru că a născut un copil este:
 • a. inadmisibilă;
 • b. admisibilă, dacă este solicitată până când copilul împlineste un an;
 • c. neîntemeiată;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
5 ) (51 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Citarea nu este obligatorie:
 • a. în cazul expertilor, martorilor si interpretilor;
 • b. în cazul părtii prezente la unul din termene, chiar dacă la termenele ulterioare lipseste;
 • c. în cazul militarilor;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
6 ) (131 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
   Mandatul de executare a pedepsei detenŃiunii pe viaŃă:
 • a. se întocmeste în patru exemplare;
 • b. se întocmeste întotdeauna în ziua în care hotărârea penală a rămas definitivă;
 • c. instanta de executare trimite două exemplare organului de politie când condamnatul este arestat;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
7 ) (89 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Apărătorul, ca substituit procesual, poate declara apel:
 • a. numai dacă nu a acordat asistentă juridică la instanta a cărei hotărâre se atacă;
 • b. dacă a acordat asistentă juridică la instanta a cărei hotărâre se atacă;
 • c. ca reprezentant conventional;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
8 ) (50 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Citarea este obligatorie:
 • a. când instanta a dispus repunerea cauzei pe rol în urma deliberării;
 • b. la pronuntare;
 • c. când inculpatul este minor;
 • d. nici una din variantele de mai sus
9 ) (86 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Dacă apelul este introdus de o altă persoană pentru inculpat, titular al apelului devine:
 • a. inculpatul;
 • b. persoana care a introdus apelul;
 • c. inculpatul si persoana care a introdus apelul au calitatea de titulari
 • d. nici una din variantele de mai sus.
10 ) (92 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Termenul de apel curge:
 • a. de la pronuntare pentru inculpatul elev al unei institutii militare de învătământ, dacă acesta a fost prezent la dezbateri, dar a lipsit la pronuntare;
 • b. de la comunicarea copiei de pe dispozitiv pentru inculpatul arestat care a lipsit la pronuntare;
 • c. de la comunicarea copiei de pe dispozitiv pentru procurorul care a lipsit la pronuntare;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
11 ) (121 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Sunt supuse revizuirii:
 • a. toate hotărârile judecătoresti;
 • b. numai hotărârile pronuntate de instantele de recurs;
 • c. toate hotărârile judecătoresti care rezolvă fondul cauzei;
 • d. nici una din variantele de mai sus
12 ) (32 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Prezentarea materialului de urmărire penală trebuie repetată:
 • a. dacă se constată că trebuie schimbată încadrarea juridică ori dacă sau efectuat acte noi de cercetare penală;
 • b. dacă s-au efectuat acte noi de cercetare penală;
 • c. dacă inculpatul formulează o astfel de cerere;
 • d. nici una din variantele de mai sus
13 ) (21 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Actul prin care se dispune începerea urmăririi penale când organul de urmărire penală este sesizat prin denunŃ este:
 • a. procesul-verbal;
 • b. ordonanta;
 • c. rezolutia;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
14 ) (35 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Reluarea urmăririi penale se dispune, în caz de restituire:
 • a. prin rezolutie;
 • b. prin ordonantă
 • c. prin hotărâre judecătorească
 • d. nici una din variantele de mai sus
15 ) (12 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Actul prin care se dispune scoaterea de sub urmărire penală în cazul prevăzut de art. 10 lit. b1 C. proc. pen. este:
 • a. ordonanta;
 • b. rezolutia;
 • c. ordonanta de scoatere de sub urmărire penală si aplicare a unei sancTiuni cu caracter administrativ;
 • d. nici una din variantele de mai sus

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: