Drept si Administratie Publica an II


Test Autoevaluare: drept procesual penal - partea speciala - Sem 2 - 2009-2010 (5986)
Test adaugat de :eufemia

1 ) (28 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Învinuitul este:
 • a. persoana fată de care se efectuează cercetări într-o cauză penală;
 • b. persoana fată de care s-a dispus începerea urmăririi penale;
 • c. persoana fată de care s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
2 ) (50 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Citarea este obligatorie:
 • a. când instanta a dispus repunerea cauzei pe rol în urma deliberării;
 • b. la pronuntare;
 • c. când inculpatul este minor;
 • d. nici una din variantele de mai sus
3 ) (5 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Procurorul competent să efectueze sau să exercite supravegherea activităŃii de cercetare penală este:
 • a. procurorul de la parchetul corespunzător instantei care, potrivit legii, judecă în primă instantă cauza;
 • b. procurorul de la parchetul corespunzător instantei în circumscriptia căreia s-a săvârsit infractiunea;
 • c. procurorul care supraveghează activitatea organului de cercetare penală competent să instrumenteze cauza;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
4 ) (57 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Partea vătămată poate formula cereri, ridica excepŃii si pune concluzii cu privire la:
 • a. latura penală;
 • b. latura civilă;
 • c. latura penală si latura civilă;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
5 ) (65 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Dacă unanimitatea completului de judecată nu poate fi întrunită:
 • a. hotărârea se ia în complet de divergentă;
 • b. hotărârea se ia cu majoritate;
 • c. cauza se repune pe rol
 • d. nici una din variantele de mai sus.
6 ) (148 - SINGLE SELECT) (D ai ales : )
   În cazul infracŃiunii flagrante:
 • a. retinerea învinuitului este lăsată la aprecierea organului de cercetare penală care constată fapta;
 • b. retinerea învinuitului este supusă aprecierii procurorului care supraveghează cercetările în cauză;
 • c. retinerea învinuitului este obligatorie, dacă sunt îndeplinite conditiile măsurii preventive;
 • d. nici una din variantele de mai sus
7 ) (59 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Recursul formulat împotriva încheierii prin care s-a admis cererea de suspendare a judecăŃii pentru că s-a formulat o cerere de extrădare activă:
 • a. este inadmisibil;
 • b. este suspensiv de executare;
 • c. se judecă în termen de 5 zile;
 • d. nici una din variantele de mai sus
8 ) (48 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   SedinŃa de judecată:
 • a. este publică numai dacă toti inculpatii sunt majori;
 • b. este publică numai dacă inculpatul este arestat;
 • c. este publică, de regulă;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
9 ) (74 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   În cazul extinderii acŃiunii penale pentru alte acte materiale:
 • a. instanta dispune extinderea prin încheiere;
 • b. procurorul dispune extinderea actiunii penale prin declaratie orală;
 • c. dosarul se restituie pentru ca inculpatul să fie trimis în judecată pentru toate actele materiale;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
10 ) (38 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   În situaŃia în care judecătorul admite plângerea, prin încheiere, desfiinŃează rezoluŃia sau ordonanŃa atacată si reŃine cauza spre judecare:
 • a. încheierea poate fi atacată separat cu recurs de către procuror si de către persoana fată de care s-a dispus netrimiterea în judecată;
 • b. încheierea poate fi atacată odată cu fondul, calea de atac fiind cea prevăzută de lege pentru cauza respectivă;
 • c. încheierea poate fi atacată cu apel odată cu fondul;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
11 ) (84 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Apărătorul:
 • a. poate formula apel în nume propriu în ceea ce priveste latura civilă;
 • b. nu poate formula apel în nume propriu;
 • c. nu poate formula apel în nume propriu decât cu privire la cheltuielile judiciare care i se cuvin;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
12 ) (159 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Cererea de reabilitare judecătorească:
 • a. se face numai de condamnat, dacă acesta este în viată;
 • b. se poate face de sot sau de rudele apropiate ca substituiti procesuali, în timpul vietii condamnatului sau după decesul acestuia
 • c. nu se poate face decât de condamnat, deoarece decesul acestuia face să înceteze orice interdictii sau sanctiuni, în conditiile în care răspunderea penală este personală
 • d. nici una din variantele de mai sus
13 ) (13 - SINGLE SELECT) (A ai ales : )
   Actul prin care se dispune neînceperea urmării penale este:
 • a. rezolutia;
 • b. rezolutia de neîncepere a urmăririi penale;
 • c. ordonanta;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
14 ) (34 - SINGLE SELECT) (C ai ales : )
   Reluarea urmăririi penale se dispune, după suspendare:
 • a. prin proces-verbal;
 • b. prin rezolutie;
 • c. prin ordonantă;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
15 ) (128 - SINGLE SELECT) (B ai ales : )
   Sunt subiecŃi oficiali ai fazei de punere în executare:
 • a. instanta de executare, procurorul, condamnatul;
 • b. instanta de executare, organele administratiei financiare, directia de sănătate publică;
 • c. administratia penitenciară, condamnatul, directia de sănătate publică;
 • d. niciuna din variantele de mai sus

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: