Drept si Administratie Publica an II


Test Autoevaluare: drept procesual penal parte speciala si parte generala - Sem 2 - 2010-2011 (1975)
Test adaugat de :irinamirela

1 ) (111 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  Raportul scris este obligatoriu:
 • a. la Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie;
 • b. la toate instanŃele de recurs;
 • c. la curŃile de apel si la Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
2 ) (22 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  În situaŃia în care, ulterior adoptării soluŃiei, procurorul constată că
nu a existat sau că a dispărut împrejurarea pe care se întemeia propunerea de a nu se începe urmărirea penală:
 • a. infirmă rezoluŃia si dispune scoaterea de sub urmărire penală;
 • b. infirmă rezoluŃia si restituie actele organului de urmărire, dispunând începerea urmăririi penale;
 • c. infirmă rezoluŃia si dispune suspendarea urmăririi penale;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
3 ) (160 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Cererea de reabilitare judecătorească:
 • a. se poate face de procuror
 • b. se poate face de rudele apropiate ale condamnatului, dacă acesta a decedat;
 • c. nu se poate formula decât de condamnat
 • d. nici una din variantele de mai sus
4 ) (143 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Poate fi prelungită:
 • a. reŃinerea inculpatului;
 • b. arestarea preventivă a învinuitului;
 • c. arestarea preventivă a inculpatului;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
5 ) (15 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Actul prin care se dispune încetarea urmăririi penale este:
 • a. întotdeauna ordonanŃa;
 • b. întotdeauna rezoluŃia;
 • c. rezoluŃia sau ordonanŃa, după stadiul urmăririi penale si în funcŃie de propunerea organelor de cercetare penală;
 • d. nici una din variantele de mai sus
6 ) (65 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Dacă unanimitatea completului de judecată nu poate fi întrunită:
 • a. hotărârea se ia în complet de divergenŃă;
 • b. hotărârea se ia cu majoritate;
 • c. cauza se repune pe rol
 • d. nici una din variantele de mai sus.
7 ) (101 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Retragerea apelului:
 • a. nu este posibilă decât înainte de începerea dezbaterilor la instanŃa de apel;
 • b. se poate face de inculpatul minor, dacă apelul a fost declarat personal de acesta;
 • c. se poate face prin mandatar special;
 • d. nici una din variantele de mai sus
8 ) (39 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Este parte în faza de judecată a procesului penal:
 • a. partea responsabilă civilmente;
 • b. învinuitul;
 • c. procurorul
 • d. nici una din variantele de mai sus.
9 ) (77 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  Judecătorul este incompatibil să judece o cauză numai dacă:
 • a. este soŃ, rudă sau afin până la gradul 3 inclusiv cu una din părŃi
 • b. este soŃ, rudă sau afin până la gradul 3 inclusiv cu unul dintre ceilalŃi judecători care face parte din complet
 • c. este soŃ, rudă sau afin până la gradul 3 inclusiv cu procurorul
 • d. nici una din variantele de mai sus
10 ) (78 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Judecătorul este incompatibil să judece o cauză dacă:
 • a. este soŃ, rudă sau afin până la gradul 4 inclusiv cu procurorul care a dispus reŃinerea învinuitului;
 • b. este soŃ, rudă sau afin până la gradul 4 inclusiv cu procurorul general adjunct al parchetului care a întocmit rechizitoriul
 • c. este soŃ, rudă sau afin până la gradul 4 inclusiv cu un grefier care a întocmit citaŃiile în dosarul de urmărire penală
 • d. nici una din variantele de mai sus.
11 ) (96 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Apelul peste termen se poate declara:
 • a. dacă întârzierea este determinată de o cauză temeinică de împiedicare;
 • b. dacă partea a lipsit la toate termenele de judecată;
 • c. dacă partea a lipsit la toate termenele de judecată si la pronunŃare;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
12 ) (166 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  AcŃiunea în regres:
 • a. este obligatorie
 • b. se exercită de stat în cazul reparării pagubei potrivit art. 506 C. proc. pen. sau în cazul în care statul a fost condamnat de către o instanŃă internaŃională
 • c. nu este obligatorie, chiar dacă situaŃia generatoare de daune a fost provocată cu rea-credinŃă sau din gravă neglijenŃă
 • d. nici una din variantele de mai sus Drept procesual penal. Partea generala MULTIPLE CHOICE
13 ) (98 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Inculpatul care a fost prezent la pronunŃare declară apelul după
expirarea termenului de 10 zile si dovedeste în faŃa instanŃei de apel faptul că a fost plecat din localitate în interes de serviciu:
 • a. apelul este tardiv;
 • b. instanŃa poate admite apelul declarat peste termen;
 • c. instanŃa poate admite cererea de repunere în termenul de apel;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
14 ) (24 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  AcŃiunea civilă se exercită în procesul penal împotriva:
 • a. inculpatului, mostenitorilor inculpatului si părŃii responsabile civilmente
 • b. părŃii civile
 • c. părŃii responsabile civilmente, dacă inculpatul se sustrage de la judecată
 • d. nici una din variantele de mai sus
15 ) (136 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Cererea de amânare a executării pedepsei închisorii:
 • a. are ca efect suspendarea executării mandatului până la soluŃionarea cererii;
 • b. poate fi formulată în termen de 10 zile de la emiterea mandatului de executare;
 • c. poate fi retrasă de cel care a formulat-o;
 • d. nici una din variantele de mai sus

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: