Drept si Administratie Publica an II


Test Autoevaluare: drept procesual penal parte speciala si parte generala - Sem 2 - 2010-2011 (1966)
Test adaugat de :irinamirela

1 ) (141 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  Întreruperea executării pedepsei se poate acorda:
 • a. când se stabileste, pe baza unei constatări medico-legale, că cel condamnat suferă de o boală care îl pune în imposibilitate de a executa pedeapsa;
 • b. când se constată, pe baza unei constatări medico-legale, că cel condamnat suferă de o boală care poate fi tratată în reŃeaua sanitară a penitenciarelor;
 • c. când se constată, pe baza une expertize medico-legale, că cel condamnat suferă de o boală care nu poate fi tratată în reŃeaua sanitară a penitenciarelor
 • d. nici una din variantele de mai sus
2 ) (92 - MULTI SELECT) (D ai ales : )
  Desemnarea altei instanŃe pentru judecarea cauzei:
 • a. se dispune de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie în cauzele aflate în curs de urmărire penală
 • b. examinarea cererii se face în sedinŃă publică, fără citarea părŃilor
 • c. se dispune prin încheiere motivată împotriva căreia se poate declara recurs
 • d. nici una din variantele de mai sus
3 ) (63 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Prin locul săvârsirii infracŃiunii se poate înŃelege:
 • a. locul unde a fost prins făptuitorul
 • b. locul unde s-a desfăsurat activitatea infracŃională, în totul sau în parte;
 • c. locul unde au fost desfăsurate actele premergătoare săvârsirii infracŃiunii;
 • d. nici una din variantele de mai sus
4 ) (9 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  În procesul penal:
 • a. procedura judiciară se desfăsoară în limba română, cu exceptiile prevăzute de lege
 • b. procedura judiciară se desfăsoară în limba maternă pe care părtile o înteleg, cu ajutorul interpretilor
 • c. părtile si alte persoane în proces pot folosi limba maternă, dar actele procedurale se întocmesc în limba română
 • d. nici una din variantele de mai sus.
5 ) (88 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Poate declara apel:
 • a. persoana care, reclamând că un martor a fost mincinos în cauza pe care a avut-o, instanŃa l-a achitat ca fiind de bună-credinŃă;
 • b. ruda apropiată a inculpatului, vătămată moral si material de pe urma condamnării;
 • c. persoana care, deŃinând un bun confiscabil ca urmare a infracŃiunii săvârsite de inculpat, a fost obligată să îl predea;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
6 ) (78 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Judecătorul este incompatibil să judece o cauză dacă:
 • a. este soŃ, rudă sau afin până la gradul 4 inclusiv cu procurorul care a dispus reŃinerea învinuitului;
 • b. este soŃ, rudă sau afin până la gradul 4 inclusiv cu procurorul general adjunct al parchetului care a întocmit rechizitoriul
 • c. este soŃ, rudă sau afin până la gradul 4 inclusiv cu un grefier care a întocmit citaŃiile în dosarul de urmărire penală
 • d. nici una din variantele de mai sus.
7 ) (39 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Este parte în faza de judecată a procesului penal:
 • a. partea responsabilă civilmente;
 • b. învinuitul;
 • c. procurorul
 • d. nici una din variantele de mai sus.
8 ) (106 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Efectul extensiv al apelului presupune:
 • a. instanŃa de apel examinează cauza prin extindere si cu privire la părŃile care nu au declarat apel, fără a le putea crea o situaŃie mai grea;
 • b. instanŃa de apel examinează cauza prin extindere si cu privire la părŃile la care apelul nu se referă, chiar dacă le creează o situaŃie mai grea;
 • c. instanŃa de apel nu poate hotărî în privinŃa părŃilor care nu au declarat apel sau la care declaraŃia de apel nu se referă;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
9 ) (151 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Participarea procurorului la judecarea propunerii de arestare
preventivă:
 • a. este obligatorie, indiferent de infracŃiune;
 • b. este obligatorie, dar numai dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracŃiunea săvârsită este de 4 ani sau mai mare;
 • c. este obligatorie, dar numai dacă inculpatul este minor ori infracŃiunea săvârsită este pedepsită cu o pedeapsă mai mare de 4 ani;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
10 ) (55 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Completul de 9 judecători al Înaltei CurŃi de CasaŃie si JustiŃie judecă:
 • a. apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunŃate în primă instanŃă de SecŃia penală;
 • b. recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunŃate în primă instanŃă de SecŃia penală;
 • c. recursurile în interesul legii
 • d. nici una din variantele de mai sus.
11 ) (42 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Inculpatul trebuie ascultat:
 • a. înainte de a se lua decizia punerii în miscare a acŃiunii penale;
 • b. în cursul cercetării judecătoresti, ori de câte ori este necesar;
 • c. după prezentarea materialului de urmărire penală;
 • d. nici una din variantele de mai sus
12 ) (130 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Hotărârile penale se pun în executare de către:
 • a. instanŃa care a judecat cauza în primă instanŃă, întotdeauna;
 • b. instanŃa care a pronunŃat prima hotărârea de condamnare, întotdeauna;
 • c. Tribunalul Militar Teritorial, dacă hotărârea a fost pronunŃată în primă instanŃă de Înalta Curte de CasaŃie si JustiŃie;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
13 ) (104 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Dacă inculpatul nu motivează cererea de apel:
 • a. apelul va fi respins ca nefondat;
 • b. apelul va fi examinat în temeiul efectului devolutiv;
 • c. apelul va fi respins ca nemotivat
 • d. nici una din variantele de mai sus
14 ) (5 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Procurorul competent să efectueze sau să exercite supravegherea
activităŃii de cercetare penală este:
 • a. procurorul de la parchetul corespunzător instanŃei care, potrivit legii, judecă în primă instanŃă cauza;
 • b. procurorul de la parchetul corespunzător instanŃei în circumscripŃia căreia s-a săvârsit infracŃiunea;
 • c. procurorul care supraveghează activitatea organului de cercetare penală competent să instrumenteze cauza;
 • d. nici una din variantele de mai sus.
15 ) (140 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Durata întreruperii executării pedepsei în cazul intervenirii unor
împrejurări speciale care ar avea consecinŃe grave pentru unitatea la care
lucrează condamnatul este:
 • a. de maxim 3 luni;
 • b. de 3 luni;
 • c. de minim 3 luni;
 • d. nici una din variantele de mai sus

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: