Drept si Administratie Publica an I


Test Autoevaluare: Istoria Dreptului Romanesc Constanta Drept(incomplet) - Sem 1 - 2011-2012 (809)
Test adaugat de :maianusca

1 ) (59 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   . Avea calitatea de divan-efendi persoana care exercita prerogativa de:
 • a. reprezentant diplomatic al domnitorului la Poarta;
 • b. reprezentant al unui stat invecinat in Principate;
 • c. a raspunde de judecarea si arbitrarea pricinilor dintre pamanteni si supusii otomani
2 ) (65 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   . Delimitarea activitatii judiciare de cea administrativa, organizarea instantelor de
  judecata intr-un sistem ierarhic si delimitarea competentelor diferitelor trepte de jurisdictie
  au fost masuri initiate de catre:
 • a. Dimitrie Cantemir;
 • b. Grigore Ghica;
 • c. Constantin Mavrocordat
3 ) (75 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Era reglementata casatoria tiganilor, copilul natural rezultat din unirea unei persoane
  slobode cu una roaba fiind intotdeauna slobod asa cum rezulta din:
 • a. Pravilniceasca condica;
 • b. Hrisovul lui Stefan Mihai Racovita;
 • c. Codul Calimach
4 ) (37 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Ce trăsături avea legea Ńării?
 • a. unitară din punct de vedere geografic;
 • b. unitară din punct de vedere social;
 • c. ambele enunŃate, inclusiv-completă, elastică, receptivă, originală si rezistentă Ă®n timp;
5 ) (130 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Conform Legii pentru organizare judecatoreasca din 1909 sistemul instantelor era
  format din:
 • a. judecatorii de ocoale, tribunale de judet, curtile de jurati, curtile de apel, curtea de casatie;
 • b. instantele judecatoresti, inclusiv Ministerul Public;
 • c. instantele judecatoresti, Ministerul Public si sistemul penitenciar
6 ) (49 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   ĂŽn cunoscuta lucrare „Descrierea Moldovei”, Dimitrie Cantemir pledează pentru:
 • a. principiul separaŃiei puterilor Ă®n stat;
 • b. independenŃa puterii judecătoresti faŃă de cea executivă;
 • c. autoritatea absolută a judecăŃii domnesti ce trebuie să se situeze mai presus de abuz si corupŃie;
7 ) (58 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   In vederea executarii hotararilor judecatoresti se emitea :
 • a. o pravila bisericeasca;
 • b. un hatiserif;
 • c. o anafora pe baza careia domnul emitea un hrisov;
8 ) (45 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   In cadrul obstilor sătesti, puterea judecătorească era exercitată de:
 • a. judele sătesc si adunarea obstii;
 • b. judecători numiŃi ad-hoc;
 • c. . judele sătesc si sfatul oamenilor buni si bătrâni;
9 ) (78 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Pentru prima data, principiul abuzului de drept a fost reglementat prin:
 • a. Codul Calimach;
 • b. Legiuirea Caragea;
 • c. Manualul de legi al lui Andronache Donici
10 ) (95 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Regulamentele organice au contribuit la efortul de modernizare a justitie prin:
 • a. instituirea unei justitii cu magistrati de cariera;
 • b. subordonarea justitiei puterii unice a sefului statului;
 • c. instituirea principiului independentei magistratului
11 ) (85 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Nu a facut parte din Programul Revolutiei de la 1821 (documente elaborate in cancelaria
  lui Tudor Vladimirescu):
 • a. Proclamatia de la Islaz;
 • b. Proclamatia de la Pades;
 • c. Cererile norodului romanesc
12 ) (135 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Guvernarea instaurata in septembrie 1940 s-a caracterizat prin:
 • a. largirea cadrului democratic existent;
 • b. exercitarea in conditii democratice a drepturilor si libertatilor, respectiv masuri sporite de siguranta a cetateanului;
 • c. inasprirea fara precedent a incriminarilor si a regimului pedepselor, pronuntarea frecventa a pedepsei capitale
13 ) (16 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   In provincia romană Dacia, ius gentium:
 • a. a Ă®ncetat să se mai aplice prin voinŃa cuceritorilor romani;
 • b. a devenit anacronic faŃă de dreptul localnicilor;
 • c. s-a impus ca replică la ius civile;
14 ) (20 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   In Dacia romană erau considerate impozite indirecte:
 • a. cele din taxe vamale;
 • b. cele ce se stabileau pe proprietatea funciară;
 • c. impozitele pe persoane;
15 ) (100 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   . Cel mai reprezentativ document programatic al Revolutiei Romane de la 1848 la
  constituit:
 • a. Proclamatia de la Pades;
 • b. Proclamatia de la Islaz;
 • c. Principiile noastre pentru reformarea patriei, redactata la Brasov la 24 ami 1848

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: