Drept si Administratie Publica an I


Test Autoevaluare: Istoria Dreptului Romanesc Constanta Drept(incomplet) - Sem 1 - 2011-2012 (814)
Test adaugat de :maianusca

1 ) (114 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Conform Codului de procedura civila roman din 1864, caile de atac erau:
 • a. apeul, opozitia, contestatia si recursul;
 • b. apelul si recursul;
 • c. opozitia si recursul
2 ) (69 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Conform uneia din urmatoarele reglementari, erau opriti saracii din starea de jos de a
  darui „puternicilor si bogatilor sau chivernisitilor” orice averi, sub forma daniilor
  mestesugite in spatele carora se ascundeau rapturi de pamanturi savarsite sub imperiul
  datoriilor:
 • a. Sobornicescul hrisov din 1775;
 • b. Legiuirea Caragea;
 • c. Codul Calimach
3 ) (40 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Nomocanoanele:
 • a. adunau la un loc norme de drept laic cu cele de drept bisericesc;
 • b. se inspirau,exclusiv,din Legea celor XII table;
 • c. au fost redactate Ă®n Ă®ntregime Ă®n timpul Ă®mpăratului Iustinian
4 ) (140 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Conform Constitutiei din 1952 justitia se infaptuia de catre:
 • a. tribunalul suprem asl RPR, tribunalele regionale si tribunalele populare;
 • b. tribunalele raionale, tribunalele regionale si tribunalul suprem;
 • c. judecatoriile populare, comisiile de judecata, tribunalele populare si tribunalul suprem
5 ) (5 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   . In Dacia romană aveau prioritate pentru cetăŃeni romani rezidenŃi normele de drept
  aplicabile pe tot teritoriul imperiului, ca izvoare de drept. Pentru celelalte categorii de
  locuitori ai provinciei, care erau cele mai importante izvoare de drept?
 • a. .ius gentium;
 • b. .tăbliŃele cerate de la Tripticele;
 • c. constituŃiile imperiale si edictele guvernatorilor;
6 ) (118 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Codul penal roman publicat in 1865 prevedea in materia pedepsei capitale, a
  pedepselor corporale si a confiscarii averii:
 • a. pedeapsa cu moartea pentru infractiuni grave;
 • b. confiscarea averii si pedepse corporale;
 • c. nu prevedea pedeapsa cu moartea, confiscarea averii si pedepsele corporale
7 ) (138 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   Care a fost caracteristica esentiala a Legii nr.363 din 30 decembrie 1947? :
 • a. lege speciala cu dispozitii penale;
 • b. act administrativ individual;
 • c. act cu caracter constitutional
8 ) (107 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Statutul dezvoltator al Conventiei de la Paris a fost influentat de catre:
 • a. Constitutia franceza din 1853;
 • b. Constitutia belgiana;
 • c. Actele cu caracter constitutional ale Marii Britanii
9 ) (62 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Pentru prima data s-a facut distinctie expresa intre calitatea de pamantean si cea de
  strain in dreptul roman scris, in :
 • a. Legiuirea Caragea;
 • b. Codul Calimach;
 • c. asezamantul lui Constantin Mavrocordat
10 ) (32 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Ce desemna termenul lex la romani?
 • a. numai legea scrisă;
 • b. normele nescrise, imuabile;
 • c. legea scrisă si normele nescrise;
11 ) (21 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   A rămas Ă®n Dacia până la retragerea din 271 Legiunea:
 • a. a IV-a Flavia Felix;
 • b. a XIII-a Gemina;
 • c. I-a Adiutrix;
12 ) (11 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   In cadrul procedurilor judiciare geto-dacice ordaliile aveau valoare de:
 • a. sesizări adresate judecătorului
 • b. recunoasteri ale unei acuzaŃii;
 • c. .probe, constand Ă®n Ă®ncercări;
13 ) (19 - SINGLE SELECT) (b ai ales : )
   Era considerat impozit direct Ă®n Dacia romană:
 • a. impozitul pe vânzări;
 • b. impozitul pe clădiri;
 • c. impozitul pe mosteniri;
14 ) (3 - SINGLE SELECT) (a ai ales : )
   Cine deŃinea puterea supremă Ă®n statul dac pănă la cucerirea Daciei de către romani?
 • a. rege;
 • b. vicerege;
 • c. marele preot;
15 ) (119 - SINGLE SELECT) (c ai ales : )
   In privinta recidivei, concursuui de infractiuni si gratierii, Codul penal roman publicat
  in 1865 prevedea:
 • a. reglementa recidiva si gratierea
 • b. reglementa recidiva si concursul de infractiuni;
 • c. reglementa recidiva, cumul de infractiuni si gratierea

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: