Drept si Administratie Publica an I


Test Autoevaluare: drept civil - Sem 1 - 2009-2010 (2115)
Test adaugat de :mary_mery96@yahoo.com

1 ) (154 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Cum se produce iesirea din vigoare a legii civile?
 • a. abrogarea ei implicita;
 • b. desuetudine.
 • c. abrogare prin orice act normativ, chiar de o mai mica importanta.
2 ) (201 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Care este regimul juridic al conversiunii actului juridic civil:
 • a. inseamna inlocuirea vechii obligatii cu o noua obligatie, intre cele doua obligatii existand un element de diferenta;
 • b. este posibila si in cazul nulitatii absolute;
 • c. intervine si �n cazul novatiei.
3 ) (81 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  in functie de natura lor si calificarea data de lege, ce fel de bunuri sunt statuile?
 • a. imobile prin natura lor,
 • b. imobile prin destinatie, daca proprietarul le-a asezat �inadins� in locuinta sa
 • c. imobile prin obiectul la care se aplica
4 ) (76 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Cum pot fi bunurile imobile potrivit Codului Civil ?
 • a. prin natura lor
 • b. prin anticipatie
 • c. prin determinarea legii
5 ) (60 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Care este regimul juridic al caducitatii comparativ cu nulitatea?
 • a. intervine pentru cauze anterioare momentului incheierii actului juridic
 • b. presupune un act nevalabil incheiat
 • c. intervine intotdeauna pentru cauze ulterioare incheierii lui
6 ) (43 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care sunt exceptiile reale de la principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului juridic civil?
 • a. cazul aplicarii art.22 C.fam.:�In cazul in care sotul unei persoane declarata moarta s-a recasatorit, si, dupa aceasta, hotararea declarativa de moarte este anulata, casatoria cea noua ramane valabila�.
 • b. cazul aplicarii art.23 C.fam � casatoria putativa
 • c. contractele cu executare succesiva executate, in tot sau in parte, inainte de anularea acestora; in aces caz, inlaturarea efectului retroactiv al nulitatii este explicat prin imposibilitatea obiectiva de restabilire in natura a situatiei anterioare
7 ) (189 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  �n ce conditii violenta constituie viciu de consimtamant ?
.a. dac� amenintarea este justa;
 • b. dac� provine numai de la persoana cu care s-a contractat;
 • c. dac� este indiferenta.
8 ) (131 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  C�nd se suspend� cursul prescriptiei ?
 • a. cat timp cel in favoarea caruia prescriptia curge face parte din fortele armate ale Romaniei, iar acestea sunt puse pe picior de razboi
 • b. prin introducerea unei cereri de chemare in judecata
 • c. prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia
9 ) (36 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Ce este persoana juridica dobanditoare a unui patrimoniu prin efectul comasarii ?
 • a. succesor cu titlu universal
 • b. succesor universal
 • c. succesor cu titlu particular
10 ) (141 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Care sunt dezmembr�mintele dreptului de proprietate?
 • a. dreptul de uz, dreptul de uzufruct;
 • b. privilegiile;
 • c. ipoteca
11 ) (93 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Ce fel de obligatie este aceea care consta in indatorirea debitorului de a obtine un rezultat determinat ?
 • a. de diligenta
 • b. de mijloace
 • c. de rezultat sau determinata
12 ) (150 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Ce fel de act este asigurarea de viata?
 • a. comutativ
 • b. nenumit
 • c. de administrare
13 ) (22 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Ce reprezinta dolul ?
 • a. acel viciu de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, cu ajutorul unor mijloace viclene sau dolosive, pentru a o determina sa incheie un anumit act juridic, pe care nu l-ar fi incheiat sau l-ar fi incheiat, insa cu alte conditii
 • b. acel viciu de consimtamant care consta in amenintarea unei persoane cu un rau de natura sa-i insufle o temere care o determina sa incheie un act juridic, pe care nu l-ar fi incheiat
 • c. acel viciu de consimtamant care consta in disproportia vadita de valoare intre doua prestatii
14 ) (31 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Ce reprezinta regula potrivit careia actul civil produce efecte numai fata de autorul ori autorii lui fara a putea sa profite sau sa dauneze altor persoane ?
 • a. principiul egalitatii
 • b. principiul fortei obligatorii
 • c. principiului realativitatii
15 ) (63 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Care este regimul juridic al inopozabilitatii comparativ cu nulitatea?
 • a. opereaza de drept
 • b. este judiciara
 • c. presupune un act juridic nevalabil incheiat

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: