Drept si Administratie Publica an I


Test Autoevaluare: drept civil - Sem 1 - 2009-2010 (2115)
Test adaugat de :mary_mery96@yahoo.com

1 ) (14 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care este clasificarea actelor juridice dupa modul de incheiere valabila ?
 • a. acte strict personale si acte care pot fi incheiate si prin reprezentare
 • b. acte consensuale, solemne, reale
 • c. acte unilaterale, bilaterale, multilaterale
2 ) (81 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  in functie de natura lor si calificarea data de lege, ce fel de bunuri sunt statuile?
 • a. imobile prin natura lor,
 • b. imobile prin destinatie, daca proprietarul le-a asezat �inadins� in locuinta sa
 • c. imobile prin obiectul la care se aplica
3 ) (172 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Cum se clasific� actele juridice dupa scopul urmarit la incheierea lor?
 • a. actele juridice cauzale si acte juridice abstracte;
 • b. acte juridice cu titlu oneros si acte juridice cu titlu gratuit;
 • c. patrimoniale si nepatrimoniale;
4 ) (182 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  C�nd falsa reprezentare a realit�tii la incheierea actului juridic atrage nulitatea relativa a acestuia ?
 • a. c�nd falsa reprezentare cade asupra calitatilor substantiale ale obiectului acelui act juridic
 • b. c�nd falsa reprezentare priveste natura actului juridic;
 • c. c�nd falsa reprezentare priveste identitatea fizica a obiectului acelui act juridic;
5 ) (151 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Care sunt deosebirile dintre dreptul familiei si dreptul civil?
 • a. in dreptul familiei sunt dominante raporturile patrimoniale;
 • b. normele majoritare in dreptul familiei sunt cele dispozitive;
 • c. in dreptul familiei se cere o calitate speciala a subiectelor sale.
6 ) (221 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care este regimul juridic aplicabil �n cazul repunerii in termenul de prescriptie extinctiva de drept comun?
 • a. trebuie ceruta numai de cel impotriva caruia s-a implinit prescriptia;
 • b. poate fi dispusa din oficiu de organul de jurisdictie;
 • c. opereaza de drept si automat
7 ) (93 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Ce fel de obligatie este aceea care consta in indatorirea debitorului de a obtine un rezultat determinat ?
 • a. de diligenta
 • b. de mijloace
 • c. de rezultat sau determinata
8 ) (82 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  in functie de posibilitatea de a fi impartite, ce fel de bunuri sunt autoturismele de teren?
 • a. consumptibile
 • b. insesizabile
 • c. indivizibile
9 ) (83 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Dupa cum prin folosire li se consuma sau nu substanta ce fel de bunuri sunt fructele de pe arbori, neculese inca?
 • a. naturale
 • b. consumptibile
 • c. individual determinate
10 ) (203 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care sunt caracterele juridice ale formei cerut� �ad validitatem�
 • a. consta, in toate cazurile, in intocmirea unui inscris autentic;
 • b. este incompatibila cu manifestarea tacita de vointa;
 • c. reprezinta o aplicatie a principiului consensualismului;
11 ) (58 - MULTI SELECT) (A ai ales : )
  Care este regimul juridic al caducitatii comparativ cu nulitatea?
 • a. se intalneste numai in sfera actelor unilaterale
 • b. nu presupune un act valabil incheiat
 • c. intervine pentru cauze contemporane incheierii actului juridic
12 ) (245 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care este clasificarea termenului(ca modalitate a actului juridic civil) �n raport de efectele produse?
 • a. termen cert si incert;
 • b. termen suspensiv si extinctiv;
 • c. termen expres si implicit.
13 ) (127 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Care sunt cazurile de �ntrerupere a termenului prescriptiei extinctive?
 • a. cat timp cel in favoarea caruia prescriptia curge face parte din fortele armate ale Romaniei, iar acestea sunt puse pe picior de razboi
 • b. in raporturile intre soti
 • c. prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia
14 ) (212 - MULTI SELECT) (C ai ales : )
  Care sunt efectele �n cazul conditiei suspensive, �pendente conditione�:
 • a. creditorul este indreptatit sa solicite executarea obligatiei;
 • b. riscul pieirii fortuite a lucrului individual determinat care face obiectul obligatiei de a da va fi suportat de catre dobanditor
 • c. dobanditorul dreptului real imobiliar este indreptatit sa il inscrie provizoriu in cartea funciara;
15 ) (186 - MULTI SELECT) (B ai ales : )
  Care sunt efectele dolului:
 • a. atrage �ntotdeauna nulitatea absolut�;
 • b. este o eroare provocata;
 • c. nu are efecte asupra valabilit�tii actului.

Intrebari: Sesiune noua de invatare:   Afisare tip nou: